חניה איסורים

תמרור 432

תמרור 433

תמרור 434

תמרור 435

תמרור 436

תמרור 818

תמרור 820