תוכן זה נועד להנחיל לכלל משמשי הדרך ידע רחב בנושא נהיגה נכונה ובטוחה ולהסביר את ההיגיון מאחורי חוק התעבורה והשפעתם של משתנים שונים על הנהיגה, השלכותיהם ותוצאותיהם. התוכן מבוסס על הספר "נוהגים אחרת - נוהגים נכון" שנכתב ופורסם על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

loading...