ציון דרך
שימוש לא נכון במערכות התפעול של הרכב (בלימה, האצה, סטייה) עלול לגרום להחלקת הרכב ולאיבוד השליטה בכיוון נסיעתו ובמרחק עצירתו.

החלקה
אחיזה רפה של הצמיגים בכביש (אובדן קשר יעיל של הצמיג עם הכביש) כתגובה לפעולת נהיגה שגויה, משבשת את השליטה ברכב ואת כושר ההיגוי, כמו גם את היכולת לעצור את הרכב במקום שהנהג תכנן.

השפעות הכביש הרטוב על אחיזת צמיגי הרכב

בגלל זרזי החלקה למיניהם, כמו גשם ושמן, כוח האחיזה של הצמיג בכביש יהיה קטן יותר, ומרחקי העצירה יגדלו בשיעור ניכר, יכולת שליטת הנהג ברכב נפגמת.

כביש רטוב ===>>> מרחק העצירה גדל


גורמי ההחלקה - נהג, רכב וכביש

התנהגות הנהג

 • שימוש לא מבוקר בדוושת הבלמים - לחיצה חזקה על הדוושה.
 • שימוש לא מבוקר בדוושת התאוצה - לחיצה חזקה ולא מבוקרת על הדוושה.
 • שימוש לא מבוקר בדוושת המצמד - שחרור מהיר של הדוושה בשילוב כמות גדולה של דלק.
 • שימוש לא מבוקר בהגה הרכב – היגוי אגרסיבי, הסטות חדות של ההגה

הפעלת הדוושות
חלק מפעולות השליטה ברכב הילוכים רגילים או אטומטי

רכב לא תקין עלול לגרום לסכנת החלקה

 • צמיגים שחוקים (ללא חריצי ניקוז מים).
 • בלמים לא תקינים (מים במערכת הבלמים).
 • לחצי ניפוח לא תקינים (לחץ אוויר לא אחיד בכל הצמיגים).
 • מערכת היגוי פגומה (חופש החיבורים בין ההגה לגלגלים).
 • קפיצים/מתלים ברכב (מצב לא אחיד בכל הגלגלים עקב בלאי).

כביש לא תקין עלול לגרום לסכנת החלקה

 • כביש חלק מגשם ראשון.
 • כביש מכוסה ברד/שלג/קרח.
 • כביש רטוב ממים ובוץ עקב השקיה של גינות (שטח הפרדה).
 • צבעי סימון על הכביש (מעברי חצייה וקווי עצירה).
 • רטיבות מטל בשילוב חול, אבק, ונזילות שמן מכלי רכב אחרים.
 • מצב הכביש רטוב סכנת החלקה
 • מצב הכביש מהמורות סכנה איבוד שליטה בהגה

חשוב לדעת
כל אחד מהגורמים עלול לגרום להחלקה. לעתים משתלבים כמה גורמים יחד, ואז ההחלקה ודאית.

דוגמה
לחיצה חזקה מדי על דוושת הבלם בכביש חלק מגשם ראשון, כשצמיגי הרכב שחוקים, תגרום בוודאות לנעילת גלגלי הרכב ולהחלקה (ללא מערכת ABS).

פעולות בטיחותיות למניעת כניסה למצבי החלקה

 • כשפני הדרך מוצפים בזרזי החלקה חובה להתחיל בבלימה מבוקרת מוקדם ובאופן הדרגתי לאורך הדרך, כדי למנוע נעילת גלגלים וכניסה למצב החלקה.
 • ההאצה חייבת להיות מבוקרת, אחרת הגלגלים עלולים לאבד את אחיזתם בכביש, והרכב עלול להיכנס למצב של החלקה וסחרור.
 • בכניסה לעקומות חדות חובה להאט לפני הכניסה לעקומה. תהליך זה ימנע מצב שבו נדרש ללחוץ בחוזקה על דוושת הבלם תוך נסיעה בעקומה, עובדה העלולה לגרום לנעילת גלגלים, להחלקה ולסחרור של הרכב ולאובדן שליטה.
 • גם ההיגוי חייב להיות הדרגתי ומבוקר. הסטה חדה ומהירה מדי של ההגה עלולה לגרום לסחרור הרכב ולאיבוד שליטה.

ציון דרך
כלל זהב למניעת החלקה ואיבוד שליטה - שימוש מתון באמצעי השליטה ברכב (בלם, דלק והגה).


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0611. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

 • התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, הניתנת למניעה על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
 • מרחק התגובה ארוך יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1791. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:

 • בזמן ערפל.
 • בכביש יבש וחם.
 • בגשם ראשון או כשיש בוץ או שמן על הכביש.
 • בכביש צר בעלייה תלולה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1004. איזו מערכת עוזרת לייצב את הרכב בזמן החלקה ובסכנת התהפכות?

 • מערכת בקרת מהירות.
 • מערכת בקרה של תצרוכת הדלק של המנוע.
 • מערכת בקרת יציבות אי-אס– פי-. (ESP).
 • מערכת האיתות.

| «C1» | «В» |

1701. סכנת החלקה בכביש רטוב:

 • זהה לסכנת החלקה בכביש יבש.
 • גדולה יותר ככל שהצמיגים חדשים יותר.
 • גדולה יותר ככל שנוסעים לאט יותר.
 • גדולה יותר ככל שנוסעים מהר יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0671. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

 • ככל שהצמיגים שחוקים יותר.
 • ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר.
 • ככל שהרכב כבד יותר.
 • ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0848. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?

 • אבדן כושר ההיגוי ואבדן השליטה ברכב.
 • התחממות צמיגי הרכב ושחיקתם.
 • התחממות בלמי הרכב ושחיקתם.
 • הפסקת פעולת המצמד והגלגלים המניעים ברכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |