הוראות החוק העוסקות בחובותיו של הנוהג ברכב בעת שנעקף

 • נוהג רכב שנעקף ייסע עד כמה שאפשר קרוב לשפת הכביש כדי לאפשר לרכב העוקף לעקוף בבטחה, ולא יגדיל את מהירות נסיעתו עד לאחר שהרכב העוקף עבר על-פניו.
 • נוהג ברכב המוביל מטען חורג, והדרך אינה מאפשרת לעקוף אותו, חייב להאט את מהירות נסיעתו, ובמידת האפשר לרדת לשול הסלול ואף לעצור את הרכב כדי לתת לכלי רכב הנמצאים מאחוריו לעקוף אותו בבטחה.
 • הנוהג ברכב במהירות נמוכה, בגלל מטענו, או בשל עלייה קשה, שיש בה כדי לעכב את התנועה מאחור, חייב להיימין ולנסוע בשול הסלול באספלט כדי לתת לכלי-רכב שמאחוריו אפשרות לעקוף אותו.
 • הנהג הנעקף חייב לאפשר לעוקף לעקוף בבטחה.
 • אסור לנהג הנעקף להגביר את מהירותו עד שהעוקף יעבור על-פניו.

הסכנות הצפויות כשנעקפים

התנהגות שגויה של הנהג ברכב הנעקף

 • הנהג ברכב הנעקף אינו מבחין בזמן בכוונתו של הנהג ברכב מאחור לעקוף אותו
 • הנהג ברכב הנעקף מאיץ או סוטה כשהרכב העוקף נמצא בנתיב המקביל אליו בנתיב הסמוך.
 • הנהג ברכב הנעקף אינו שומר רווח צד המאפשר לעוקף לסיים את עקיפתו בבטחה.
 • הנהג ברכב הנעקף אינו שומר על נסיעה בימין הכביש.

התנהגות שגויה של הנהג ברכב העוקף

 • הנהג העוקף לא יוצר קשר עין עם הנהג ברכב הנעקף.
 • הנהג העוקף אינו שומר רווח צד מהרכב הנעקף (קרוב מידי).
 • הנהג העוקף שוהה זמן רב בשטח המת של הנעקף.
 • הנהג העוקף מבצע עקיפה אסורה מימין ומסכן בכך את עצמו ואת הנהג הנעקף.
 • הנהג העוקף מאריך את זמן המעבר על-פני שלא לצורך (עוקף לאט).
 • הנהג העוקף חוזר לימין מוקדם (חותך את הנעקף).

התמודדות הנהג ברכב הנעקף עם מכלול הסכנות

 • חובה להבחין בעוד מועד בכוונתו של הרכב מאחור לבצע עקיפה.
 • מעקב לסירוגין באמצעות המראות והפניות הראש אחר שלבי העקיפה של העוקף.
 • חובה לנהוג בימין ככל האפשר, להגדיל רווח ולשמור על רווח צד מהרכב העוקף.
 • אסור לשנות את מ י הרות הנסיעה בזמן העקיפה. לעתים אף מאטים, כדי לאפשר לעוקף לסיים את עקיפתו.
 • יוצרים קשר עין עם העוקף על-מנת לעזור לו להשלים את העקיפה בבטחה.
 • יוצרים קשר עם העוקף באמצעות מבזק האורות על-ידי הבהוב אורות או שימוש בצופר, אם נקלעים לסכנה הנובעת מהתנהגותו.

הערה
כללי התנהגות אלה חלים גם כאשר רכב עובר על-פנינו מצד ימין.


הוראות החוק על כיווני עקיפה ואיסורי עקיפה

משמעות התקנה העוסקת בכיווני עקיפה ואיסורי העקיפה

 • מותר לעקוף רכב אם הוא באותו נתיב נסיעה או בנתיב אחר, רק מצידו השמאלי.
 • אסור לעקוף רכב, אלא אם כן הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטחה ללא הפרעה וללא סיכון של רכב אחר, וללא הפרעה לתנועה מכל כיוון שהוא.
 • נסיעתם של כלי רכב הנעים בנתיב הימני ונוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי-הרכב שבנתיב השמאלי, לא תיחשב לעקיפה ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.

אסור לעקוף ואסור להסיט את הרכב שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב אחר או בעל-חיים באחד מהמצבים האלה

 • אסור לעקוף כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל.
 • אסור לעקוף בתחום 100 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל.
 • אסור לעקוף כשמתקרבים אל מעבר חצייה להולכי-רגל, המסומן על-פני הכביש או על-ידי תמרור המציין מקום מעבר חצייה להולכי-רגל, ורק אחרי שעוברים את מעבר החצייה.
 • אסור לעקוף בתוך צומת, חייבים להשלים את העקיפה לפני שמגיעים לצומת.
 • אסור לעקוף כאשר הנהג חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים.
 • אסור לעקוף רכב ולא לעבור מימין רכב שעצר לפני צומת, לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי הוראות החוק.
 • מותר לעקוף בתוך צומת, כשיש בצומת שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה.
 • מותר לעקוף בתוך צומת כאשר יש רק נתיב אחד, בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על-ידי בהמה.
 • נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם כן הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור, או שיש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה. לעניין זה לא יובא בחשבון הנתיב שיועד לתחבורה ציבורית (האיסור חל על משאית ועל אוטובוס).

התמרורים שעניינם איסורי עקיפה

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 103
לפני עקומה


תמרור 109
לפני כביש הולך וצר


תמרור 135
לפני מעבר החצייה


תמרור 301
בתוך צומת


תמרור 138
לפני הכניסה למנהרה ובנסיעה בה


תמרור 132
100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל


תמרור 420
כשמוצב תמרור האוסר עקיפה


תמרור 133
לפני מסילת ברזל


מעבר מימין

מותר לעבור על-פני רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה בלבד

 • מותר לעבור רכב אחר הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך.
 • מותר לעבור רכב אחר בפנייה שמאלה אל כביש חד-סטרי או דו-סטרי, שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה, כל עוד לא השלים הרכב האחר את הפנייה בתחום הצומת.
 • רכב הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית מותר לו לעבור על-פני רכב בנתיב שליד מצדו הימני.
 • רכב הנוסע בנתיב המיועד לפנייה ימינה בלבד מותר לו לעבור על-פני רכב בנתיב שליד מצדו הימני.
 • רכב הנוסע בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, מותר לו לעבור רכב מצדו הימני וזאת מחמת צפיפות התנועה, כשנעים בו כלי-רכב בטורים בכל נתיב.

הסכנות הצפויות בעת העקיפה וכיצד להתמודד איתן כדי למנוע תאונה

 • תהליך העקיפה מתרחש במהירות גבוהה, ולכן ההחלטות גם הן מתקבלות במהירות, עובדה העלולה לגרום לנהג לעשות טעויות.
 • הנהג העוקף תלוי בהתנהגות הנעקף, ובמקרים מסוימים ברכב המגיעה ממול, ולכן חופש התמרון שלו מוגבל. כל ניסיון לשינוי, לתי ו קן, או לרצון לחזור בו מהחלטתו עלול להיכשל ולסכן את כל המעורבים.
 • כל תקלה במהלך העקיפה הנובעת מהרכב, מהדרך או מהתנהגות הנהגים המעורבים בתהליך העקיפה עלולה לגרום לתוצאות חמורות.
 • חלוקת הקשב של העוקף חייבת להיות במיטבה, שכן יש לזהות את הדרך באופן ברור ולהגיב לכל המשתמשים בה-בעת.

סימנים המעידים על סכנה לתאונה חזיתית מרכב שמגיע ממול

 • הרכב ממול אינו נוסע יציב ובקו ישר (אולי יסטה).
 • הרכב ממול מאותת שמאלה (אולי יפנה).
 • הרכב ממול אינו שומר על נהיגה בצד ימין (אולי יעבור את קו האמצע).
 • הרכב ממול אינו שומר על נהיגה בצד ימין (אולי יעבור את קו האמצע).
 • הרכב ממול מבצע פנייה בקשת שאינה מתאימה לפנייה.
 • הרכב ממול נע בעקומת דרך. הוא יושפע מהאפקט (הכוח) הצנטריפוגלי, ייזרק לנתיב הנגדי בעקומה ימינה, או יחתוך (יקצר את הדרך) אל תוך הנתיב הנגדי בעקומה שמאלה, כדי להקטין את הכוח הפועל עליו (אולי יידחף לחצי שלי).
 • הרכב ממול עולה משול הדרך (אולי לא ייעצר בנתיב שלו).
 • הכביש רטוב, בייחוד בגשם ראשון, או מכוסה בגורמי החלקה אחרים (אולי יחליק).

הסיבות לסטיית רכב מנתיב נסיעתו

סיבות הקשורות בנהג

 • עייפות.
 • נטילת סמים או אלכוהול והשפעתם.
 • נטילת תרופות המשפיעות לרעה על הנהיגה.
 • חולשה גופנית.
 • חולשה גופנית.
 • סנוור.
 • שימוש בטלפון.
 • מהירות מופרזת (במיוחד בעקומת דרך).
 • היסח דעת בגלל גורמים שונים של משתמשי דרך אחרים.

סיבות הקשורות ברכב (אף הן תלויות בנהג)

 • לחץ ניפוח נמוך בצמיג אחד או אחדים, או נקר.
 • מערכות היגוי ו/או בלימה לקויות.

סיבות הקשורות בדרך (אף הן תלויות בנהג)

 • כביש משובש (ומהירות מופרזת).
 • עקומת דרך (ומהירות מופרזת).
 • סכנת החלקה (כביש רטוב במיוחד, גשם ראשון, או גורמי החלקה אחרים).

שלבי העקיפה וחשיבות התכנון ושיקול הדעת על-מנת למנוע תאונה

חשוב לדעת
מאחר שהעקיפה על כל שלביה מורכבת ומסוכנת, הרי אם נקפיד לפעול באופן בטוח בכל שלב ובייחוד בשלב המקדים - שלב התכנון, נצמצם את הבעיות ואת הסכנות . בראש ובראשונה יש לשאול האם העקיפה כדאית? האם היא נחוצה?

חמישה שלבים בסיסיים לעקיפה

חמישה שלבים בסיסיים לעקיפה

1. שלב התכנון (ההחלטה)

 • מוודאים שיש הפרש מהירות מספק בין המתכוון לעקוף ובין הנעקף (צורך תחבורתי).
 • בודקים היטב ומוודאים שאין איסורים לעקיפה.
 • שומרים רווח מספק כדי לראות לפנים, להיראות, להאיץ ולהתחרט.
 • מביטים לכל הכיוונים על-מנת ליצור קשר עם הדרך על כל משתמשיה.
 • מסתכלים במראה הפנימית ובמראת צד שמאל ומפנים את המבט לשטח המת משמאל, כדי לוודא שלא נמצא שם רכב אחר.
 • מקבלים החלטה לעקוף ו”מצהירים” על הכוונה באמצעות איתות שמאלה.

2. שלב הסטייה
נמנעים מסטיות חדות, מאיצים וסוטים באלכסון ארוך ובאופן מתון תוך כדי האצה והמשך פעולות התקשורת עם משתמשי דרך אחרים.

3. שלב המעבר על-פני

 • מפסיקים את האות שניתן, שכן פעולת הסטייה הסתיימה.
 • שוהים ב”נתיב המעבר על-פני” רק בזמן ובדרך הקצרים ביותר המתחייבים מהעקיפה.
 • שומרים רווח צד גדול ככל האפשר.
 • יוצרים קשר עין עם הנהג הנעקף כדי שלא ישנה את התנהגותו, יאיץ או יסטה. קשר העין ייעשה ביום באמצעות צפירה קלה על-מנת למשוך צומת לב (רק בדרך שאינה עירונית) ובלילה על-ידי הבהוב באורות הדרך. יש להימנע מלסנוור את הנעקף.
 • מסתכלים במראה הפנימית ובודקים אם רואים את חזית הרכב הנעקף.
 • מאותתים ימינה כדי להצהיר על הכוונה לחזור לצד ימין ומפנים את המבט דרך כתף ימין, כדי לוודא שלא נמצא רכב אחר בשטח המת מצד ימין.

4. שלב החזרה

 • נמנעים מסטייה מוקדמת לצד ימין.
 • נמנעים מסטייה חדה, חוזרים באלכסון ארוך ומתון.
 • מפסיקים את האיתות ימינה, שכן פעולת החזרה לצד ימין הסתיימה.

5. שלב הסיום

 • אחרי שהתיישרנו בנתיב הימני.
 • חוזרים לשגרת הנהיגה.
 • חל איסור לעבור את מהירות הנסיעה המרבית בעת העקיפה.

ההבדלים בין עקיפת רכב בכביש חד-סטרי לעקיפת רכב בכביש דו-סטרי

ההבדל המשמעותי ביותר נובע מכלי-רכב שנוסע או מגיח מהכיוון הנגדי בכביש דו-סטרי.

חשוב לדעת
עקיפת רכב אחר היא הפעולה המורכבת ביותר מבין כל משימות הנהיגה, ולפיכך דורשת תכנון מוקדם ושיתוף פעולה הדוק בין העוקף לנעקף ולמשתמשי הדרך האחרים, שאינם בהכרח מעורבים ישירים בתהליך. תאונות רבות אירעו בגין תכנון לקוי של עקיפה והסתיימו בתאונות חזית קטלניות.
כללי הנהיגה הנכונה מפרטים את הסימנים המעידים על הסכנות להתפתחותם של מצבי חירום עקב עקיפה שגויה, ולפיכך יש להימנע מעקיפות מיותרות.
נעקוף רק כשקיים צורך תעבורתי אמיתי, כשמתקיימים תנאים נוחים וכשאין איסורים כלשהם. כאן המקום להדגיש שוב: לא בטוח - לא עוקפים! יש ספק - לא עוקפים!


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0123. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

 • מימין, ובלבד שנשמור על מהירות סבירה.
 • מצדו השמאלי בלבד.
 • גם מימין וגם משמאל.
 • מצדו הימני בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0822. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?

 • אף פעם: החוק מחייב לעקוף רכב אחד בכל עקיפה ולחזור שוב לנתיב הימני.
 • מותר – רק בכביש ישר ואופקי; ואסור – בכל כביש אחר.
 • מותר – רק כאשר אני עוקף רכבים קטנים; ואסור – כשאני עוקף רכבים גדולים.
 • כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב העקיפה, להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0479. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

 • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
 • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
 • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
 • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0126. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
 • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
 • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0827. כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

 • מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
 • הדלק את פנסי החנייה של הרכב באור יום, אם הדבר נחוץ.
 • סמן לו בעזרת ארבעת מחווני הכיוון של הרכב, אם הדבר נחוץ.
 • צפור במשך כל זמן המעבר על פניו. חשוב שלא יתעלם ממך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0028. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?

 • החוק אוסר עקיפה כזו מכל וכל.
 • רק בדרך שאינה עירונית.
 • רק כשאתה עוקף שני כלי רכב פרטיים.
 • כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0135. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

 • לנהג הנעקף אין עניין ברכב העוקף, והוא ממשיך בנסיעתו כרגיל.
 • ימשיך את נסיעתו בלי לשנות את מהירותו ואת נתיב נסיעתו.
 • יסטה ככל האפשר לשפת הכביש ולא יגביר את מהירותו.
 • יעצור בצד הדרך ויאפשר לתנועה לחלוף על פניו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |