חשוב לדעת
כללי מתן זכות הקדימה (מז”ק) מסדירים את יחסי הגומלין בכביש. נלמד כיצד לקבל החלטות וליישמן במסגרת יחסי הגומלין המורכבים בין הנוהג ברכב לנהגים אחרים ולהולכי-רגל. נפרט את כללי מתן זכות הקדימה בדרך תוך הדגשת חכם מול צודק.

מתן זכות קדימה הוא מצב המחייב את הנהג להיות ער להימצאותם של כלי רכב אחרים בסביבתו, כלומר זיהוי כלי-הרכב האחרים באמצעות יצירת קשר עין, אומדן מהירותם, זיהוי קו נסיעתם וכוונותיהם של הנוהגים ברכב האחר.

על-פי החוק, מתן זכות קדימה:
"מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם".

ציון דרך
זכות הקדימה נועדה ליצור סדר בכביש ולקבוע קדימויות. לפיכך, אי מתן זכות קדימה פירושו הפרת הסדר וכניסה למצבי סכנה.
חשוב: יש להביא בחשבון את התנהגותם של משתמשי הדרך האחרים, לרבות הולכי-רגל ורוכבי אופניים.

הסכנות הצפויות מאי מתן זכות קדימה

בנהיגה בדרך צפויות לנו סכנות עקב התנהגות חריגה של משתמשי דרך אחרים. במקרים של אי מתן זכות קדימה הסכנה גדולה עוד יותר, הואיל וקיימת ציפייה להתנהגות מסוימת. כל חריגה מהתנהגות זו עלולה להפתיע את הנהגים האחרים ולגרום לתאונה. לפיכך יש להקפיד הקפדה יתרה ולנהוג על-פי הכללים הנדרשים.

ציון דרך
זכות קדימה מקבלים, לא לוקחים!

לדוגמה: בכל יציאה מתחנת דלק יש לתת זכות קדימה לתנועה בכביש שאליו נכנסים. הנהגים בכביש אינם מצפים שרכב היוצא מתחנת דלק יפרוץ לפניהם לכביש, ולכן כל פעולה כזו תגרום להפתעה, שאת תוצאותיה אי-אפשר לחזות מראש.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0429. האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

 • לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • כן. על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
 • כן. יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל.
 • כן. זכות הקדימה היא שלך – אתה נוסע בדרך הראשית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0027. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

 • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
 • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
 • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
 • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0438. האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

 • לא. זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי מתן זכות קדימה.
 • לא. רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה.
 • לא. התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו מחייב מתן זכות הקדימה.
 • כן. עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך שלפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |