מחלף
הוא מפגש דרכים בכמה מפלסים, הכולל את הדרכים המחברות בין המפלסים, המאפשר מעבר נוח ובטוח.

התנהגות במחלפים

הואיל ומחלף נמצא לרוב בתחום דרך מהירה שנוהגים בה במהירות גבוהה, יש מצבים שבהם אנחנו נפרדים או משתלבים בדרך המהירה. עקב הסכנה הגדולה, יש להתאים את קצב הנסיעה לאלה שאנו מצטרפים אליהם או מתנתקים מהם.

 • בירידה מהכביש המהיר במעבר לנתיב האטה יש להקפיד לעבור אליו מיד כשאפשר ורק אז להתחיל להקטין את המהירות, על-מנת שלא להפריע לתנועה מאחור.
 • לקראת הכניסה לנתיב האצה יש לבדוק את מצב התנועה הנוסעת בכביש שרוצים להשתלב בו, להתאים את המהירות כך שבנתיב ההאצה יהיה אפשר להאיץ, ובסופו להגיע למהירות שלא תגרום הפרעה כלשהי לתנועה הנוסעת בדרך שבה משתלבים.
 • אין לנהוג בדרך מהירה בקצב אטי. מצב זה עלול לגרום לסכנה והפרעה לתנועה. קצב הנסיעה בדרך מהירה יתאים לקצב התנועה הנעה בדרך, ובתנאי שהיא נעה במהירות סבירה, בהתאם לחוק ולתנאים המשתנים.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 126
התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה משמאל


תמרור 125
התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין


תמרור 124
התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית משמאל


תמרור 123
התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימיןשאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0147. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
3567

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1348. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?

 • תמרור 217.
 • תמרור 216.
 • תמרור 219.
 • תמרור 218.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0019. מהו "מחלף"?

 • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
 • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
 • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
 • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |