1. שוטר - הוראת שוטר עדיפה מהוראת הרמזור. עלינו לנהוג על-פי הוראת השוטר, אפילו היא מנוגדת לאור המופיע ברמזור.
  2. רמזור - מוצבים בצומת תמרורים ורמזור, האור ברמזור הוא הקובע את סדר התנועה בצומת.
  3. תמרור - באין רמזור, התמרור הוא הקובע את סדר התנועה בצומת.
  4. הוראות החוק - באין רמזור ובאין תמרור יש לנהוג על-פי הכללים המופיעים בתקנות התעבורה.

חשוב לדעת
חובת הזהירות הכללית מחייבת את הנהג לציית לשוטר, אבל אינה פוטרת אותו מאחריות לביצוע ההוראה, גם כאשר ההוראה מנוגדת לכללים (כמו כניסה באור אדום לצומת). בביצוע הוראות השוטר חייב הנהג לפעול על פי שיקול דעתו על-מנת למנוע תאונה.