• כלי תחבורה קטן, זריז וזול יחסית (דלק, ביטוח, רישיון).
 • מתאים במיוחד בשטח עירוני צפוף. מאפשר נגישות למקומות שרכב רגיל אינו מסוגל להגיע אליהם.
 • מאפשר פתרונות חנייה בגלל גודלו (כולל מדרכות ובמקומות מיועדים).
 • מאפשר לרוכב להשתלב בתנועה ולהגיע ליעדו בזמן קצר ביותר.
 • בשל מאפייניו, משמש חברות שליחים כאמצעי לשינוע מהיר, בעיקר בתחום השטח העירוני.
 • משמש ככלי רכב בסיסי לצעירים לסטודנטים ולרוכבים יומיומיים (הרוכבים למקום העבודה וחזרה).

רכב מנועי דו-גלגלי - שותף מסוכן בדרך

 • כלי רכב קטן ביותר הנבלע בנוף הסביבתי.
 • יש קושי בזיהוי רכב דו-גלגלי: לעתים הוא אינו נראה ולעתים הוא אף מפתיע.
 • בחלק ניכר מזמן הרכיבה נמצא הרכב הדו-גלגלי בתחום השטח המת של נהגי רכב, בייחוד של כלי רכב גדולים.
 • מטען חורג בסבל האחורי (למי שעוסק בשליחויות) מגדיל את סיכון הפגיעה ברכב הדו-גלגלי.
 • לחלק מהרוכבים יש נטייה לקחת סיכונים בכביש, חלקם עקב עיסוק בשליחויות וחלקם עקב נטייה לנצל את יכולות התמרון והמהירות של הרכב הדו-גלגלי.
 • יש רוכבים שהכביש משמש עבורם כמסלול של ספורט אתגרי.
 • המבנה הפיזי של הרכב דו-גלגלי מושפע מהכוחות הפיסיקליים וקל לאבד בו את היציבות וליפול.
 • לרכב דו-גלגלי יש נטייה להחליק ולאבד שליטה עקב זרזי החלקה על הכביש.

ציון דרך
רכב דו-גלגלי הוא קטן, מהיר, אינו נראה, אינו יציב ונכנס למצבי סיכון. אל תפתיע אותו ואל תופתע

מקומות מועדים וסכנות נלוות

 • התמקמות והתקרבות לצמתים תוך רכיבה בין כלי הרכב הנעים בנתיבים מקבילים, כשהם מבצעים עקיפות מסוכנות מימין ומשמאל ללא בקרה ויצירת קשר.
 • עצירות פתאומיות לפני כניסה לצמתים, תוך רצון להקדים כלי רכב העומדים להיכנס לצומת.
 • התחלת נסיעה וכניסה לצמתים לפני הופעת האור הירוק.
 • מיקום בנתיבים וסטיות לא מבוקרות בהחלפת נתיבים, תוך שהרוכבים סומכים על כושר התמרון של הדו-גלגלי ויכולות החמיקה העומדים לרשותם.
 • בנסיעה בדרכים שאינן עירוניות, במהירויות גבוהות, כלי רכב יוצרים מערבולות אוויר הגורמות לחוסר יציבות של רכב דו-גלגלי, עד למצב של איבוד שליטה.
 • הנסיעה בכבישים משובשים )מהמורות ומכשולים( משפיעה על יציבותו ומיקומו של הרכב הדו-גלגלי. על-מנת לחמוק הרוכב מבצע סטיות חדות ללא התראה ויצירת קשר.
 • כאשר נכנסים לצומת, חוצים אותו או פונים ממנו, הרכב הדו-גלגלי מוסתר על-ידי כלי רכב אחרים. חוסר הנראות גורם לעתים לתגובות חירום של משתמשים אחרים על-מנת למנוע פגיעה או היפגעות.
 • רכיבה ברכב דו-גלגלי בדרך עירונית מתאפיינת בנסיעה במהירויות גבוהות, שאינן תואמות את התנאים הסביבתיים, את מבנה הדרך, את מצבה ואת עומסי התנועה, הכוללים כלי רכב אחרים והולכי רגל.
 • השפעות מזג האוויר: גשם, ערפל, רוחות וכביש חלק בחורף, או רוחות, אבק, חום, יובש וכביש חלק בקיץ. גורמים אלה יוצרים קושי ברכיבה על רכב דו-גלגלי וזיהויו על-ידי משתמשי דרך אחרים.
 • בעת רכיבה בלילה בדרך שאינה עירונית, אלומת האור הבודד משתלבת באורות הרכבים האחרים ומונעת התייחסות לרכב הדו-גלגלי בזמן ובמרחק המתאימים.
 • בשעות הערב והחשכה ובתנאי תאורת כביש, קורה רבות שהנהגים נתקלים ברגע האחרון (במקרה הטוב) ברוכב דו-גלגלי הלובש לבוש שחור ללא אפודה זוהרת או תאורה מספקת המאפשרת זיהוי בזמן.

זיהוי רכב דו-גלגלי

והפעולות הנדרשות למניעת כניסה למצבים מסוכנים

 • בנסיעה בנתיבים יש לבצע הסתכלות היקפית לעתים קרובות על-מנת לזהות רכב דו-גלגלי ולהבין את כוונותיו באשר להמשך כיוון הנסיעה.
 • התקרבות מבוקרת לצמתים, תוך בדיקת המרווחים בין כלי הרכב הנעים במקביל, על-מנת לזהות רכב דו-גלגלי ולמנוע פגיעה בו.
 • בהתקרבות לנקודת העצירה בצמתים יש להגביר את ההסתכלות ההיקפית על-מנת לזהות רכב דו-גלגלי המתכוון לעצור או להמשיך בנסיעה.
 • בכניסה לצומת יש להרבות בהסתכלות לזרועות הצומת ובנתיבים שליד על-מנת לזהות כלי רכב דו-גלגליים בתוך הצומת ומעבר לצומת וכאלה המפתיעים מהצדדים.
 • עקב נטייה של רוכבים לרכוב בשוליים או לעקוף מימין, חובה על הנהגים, ובייחוד נהגי כלי רכב גדולים, לנסוע קרוב ככל האפשר סמוך לשפה הימנית, על-מנת למנוע מרכב דו-גלגלי עקיפה אסורה בנסיעה ישר ובפניות ימינה.
 • כאשר מזהים רכב דו-גלגלי הנע בנתיב נסיעה, אסור לנסוע במקביל באותו נתיב. יש לבצע מעבר לנתיב המקביל ולבצע עקיפה בדומה לעקיפת רכב ארבעה-גלגלי. אם אי-אפשר לעקוף, חובה לנהוג בעקבותיו עד למצב שבו תתאפשר עקיפה בטוחה.
 • רוכבים רבים נוהגים לרכוב על המדרכה ולחצות מעברי חצייה כהולכי רגל. מצב זה מחייב ערנות מוגברת.

ציון דרך
נהג, זכור! הרוכב חשוף לפגיעות גוף קשות/קטלניות בעת תאונה.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1586. האם מותר לרכב דו-גלגלי לנוע לצדו של רכב דו-גלגלי אחר?

 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
 • אסור, אלא לצורך עקיפה או למעבר על פני הרכב האחר בלבד.
 • אסור בהחלט.
 • מותר תמיד.

| «A» |

0244. חנייה זוויתית בכביש:

 • אסורה, פרט לקטנועים ולאופנועים.
 • מותרת כאשר יש סימון מיוחד לכך.
 • מותרת רק בכביש רחב.
 • אסורה, פרט לרכב שאורכו שלושה וחצי מטרים או פחות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1640. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות הנעות לפני צומת?

 • בראש הטור ובקדמת הצומת שוב לא נשאר מקום בשל ריבוי כלי רכב דו-גלגליים.
 • לא נשקפת לו כל סכנה. תמיד יהיה מרווח מספיק כדי לאפשר מעבר של רכב דו-גלגלי בנוחות ובבטחה.
 • פגיעה ממכונית הסוטה פתאום מנתיבה לכיוון הרווח בין הנתיבים שבו מתקדם הרכב הדו-גלגלי.
 • הוא מבהיל את נהגי המכוניות, העצבניים ממילא.

| «A» |

1639. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?

 • נהגי רכב משליכים בדלי סיגריות מהחלון, והללו עלולים לפגוע בו.
 • הוא עלול לפגוע בהולכי רגל החוצים את הכביש שלא במעבר חצייה מוסדר.
 • בראש הטור ובקדמת הצומת שוב לא נשאר מקום בשל ריבוי כלי רכב דו-גלגליים.
 • לא נשקפת לו כל סכנה. תמיד יהיה מרווח מספיק כדי לאפשר מעבר של רכב דו-גלגלי בנוחות ובבטחה.

| «A» |