הוראות החוק העוסקות במפגש בדרך צרה ובירידה תלולה

 • שני כלי רכב הנוסעים זה מול זה בכביש לא רחב במידה מספקת למעבר בטוח של שניהם - יפחיתו הנוהגים את מהירות נסיעתם, יסיעו את רכבם קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ובמידת הצורך אף יירדו לשול, על-מנת למנוע התנגשות.
 • שני כלי הרכב נפגשו בדרך תלולה והמצב מחייב את עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד לעצור.
 • אסור לנהוג ברכב מנועי בירידה בלי שההילוך המתאים יהיה משולב ומחובר (מצמד משוחרר).
 • תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת מחייב לנהוג רק בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע.

התמרורים שעניינם נהיגה בדרכים הרריות מפותלות וצרות

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 110
כביש הולך וצר מצד ימין


תמרור 307
תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי


תמרור 308
לך זכות קדימה בדרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי


תמרור 420
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב הנע על יותר משני גלגלים


תמרור 106
דרך מפותלת


תמרור 104
עקומה ימינה ושמאלה


תמרור 101
כביש משובש


תמרור 141
סכנת החלקה


תמרור 144
מזהיר בפני המצאות פסי האטה בדרך


תמרור 118
אזהרה והדרכה בצומת קמץ


תמרור 112
מעבר צר או מיכשול


תמרור 140
ירידה תלולה


המאפיינים המיוחדים של דרכים מפותלות וצרות

 • שיפועים לסוגיהם - עליות מתונות וקשות, ירידות מתונות ותלולות.
 • עקומות חדות המגבילות את שדה הראייה.
 • כבישים צרים - קשיים במעבר שני כלי רכב במקביל זה לזה.
 • העדר שוליים, או שוליים צרים, הנושקים לתהום או לצלע הר.
 • מפרצי עצירה שנבנו במיוחד בכבישים צרים.
 • זרזי החלקה רבים בגלל המים, הסחף והעלים הנושרים.
 • מכשולים טבעיים - נפילת אבנים וגזרי עצים אל תחום הכביש.

הסכנות הצפויות בדרכים הרריות מפותלות וצרות

סכנה מתאונה חזיתית
עקב אומדן רוחב לקוי של אחד הנהגים או של שניהם, עקב עקיפה בדרך לא פנויה ובשדה ראייה לקוי, או עקב חיתוך פניות או עלייה לא נכונה משול הדרך.

התמודדות עם הסכנות

 • התמודדות עם הסכנות
 • זיהוי מוקדם של רכב הבא ממול.
 • שומרים על ימין הכביש ככל האפשר.
 • מאטים את המהירות ומתאימים את ההילוך.
 • מזהים את מפרצי העצירה.
 • יוצרים תקשורת עם הנהג ממול באמצעות צפירה או הבזק אורות.
 • בהעדר מפרצי עצירה בוחנים את האפשרויות לרדת לשול הדרך ירידה חלקית או מלאה.
 • אם אין אפשרות מעבר במקביל, הרכב היורד במורד חייב לאפשר לרכב העולה להמשיך בנסיעה.
 • בכבישים שיש בהם מפרצי עצירה רצוי להמתין במפרץ העצירה עד שהתנועה ממול תחלוף.

בנהיגה בדרך הררית יש להימנע מעקיפות, אלא אם כן מתקיימים התנאים האלה

 • שדה ראייה גדול, המאפשר להשלים את העקיפה בבטחה.
 • ראות טובה וכביש פנוי למרחק רב.
 • כביש רחב דיו, המאפשר שמירת רווח צד בטוח מהנעקף.
 • הפרש מהירות גדול בין העוקף לנעקף, המאפשר השלמת העקיפה בקטע הדרך הפנוי. התנאי הזה עלול להיות קריטי במעלה הר, שכן שי ו פע הדרך מקשה להגביר את המהירות ולפיכך העקיפה נמשכת זמן רב יותר.
 • לא קיימים באזור איסורים כלשהם לעקיפה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0626. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:

 • עוקף רכב אחר בכביש חד-סטרי.
 • נוהג בירידה תלולה או ארוכה.
 • מגיע לתחילתה עלייה תלולה.
 • עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0467. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • נהג מהר בנתיב הימני.
 • שלב להילוך גבוה.
 • האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
 • נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0413. מה פירוש התמרור?

 • דרך מפותלת.
 • תמרור הוריה: עקומת עקלתון.
 • לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • לפניך ירידה מסוכנת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0735. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?

 • השיקול להעלות או להוריד הילוך מושפע רק ממרחק הנסיעה המצטבר.
 • כשהרכב נוסע בעלייה השיקול להעלות או להוריד הילוך אינו קיים.
 • המהירות המרבית המותרת באותו קטע דרך.
 • מהירות הרכב, בהתחשב במצב התנועה, תנאי הדרך ותנאי הראות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0411. מה פירוש התמרור?

 • עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • עקומת עקלתון לפניך.
 • דרך צרה ומפותלת לפניך.
 • דרך מפותלת לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0485. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט בגלל עבודות בכביש.
 • האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך.
 • האט – כביש משובש לפניך.
 • האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |