הוראות החוק בהקשר לסימונים ולתמרורים המוצבים בדרכים שאינן עירוניות

אסור לעצור, או להעמיד, או להחנות, או להשאיר רכב על הכביש או על השול עם השגחה וללא השגחה בדרך שאינה עירונית, המסומנת כדרך ראשית או אזורית על-ידי תמרור מודיעין.

הוראות חוק אלה לא יחולו על

 • העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך.
 • פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה.
 • בדרך מהירה אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב, העמדתו או החנייתו בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את תחום הדרך, אלא אם כן סומן אחרת.
 • אסור להחנות רכב, או להעמידו, או להשאירו עומד בדרך אם רוחבו של הרכב עולה על 2.50 מטרים.
 • רכב צה”ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.
 • רכב שהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד על-פני הדרך. הנהג יציב משולש אזהרה, שייראה לעין הנהגים הבאים מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות. כמו כן, אם הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאינה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בזמן תאורה, חובה על הנהג להפעיל את כל מחווני הכיוון המותקנים ברכב בעת ובעונה אחת על-ידי מתג אורות מצוקה.
 • רכב שהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד באופן זמני על הכביש עקב קלקולו, ובלבד שהנהג יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך במהירות האפשרית.

התמרורים שעניינם נהיגה בדרכים שאינן עירוניות

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 112
מעבר צר או מיכשול


תמרור 118
אזהרה והדרכה בצומת קמץ


תמרור 148
עמודי הכוונה בצידי הדרך


תמרור 414
התמזגות עם כביש משמאל שבו זכות קדימה


תמרור 142
אבנים מדרדרות


תמרור 140
ירידה תלולה


תמרור 126
התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה


תמרור 150
אזהרה לפני סכנה ככלית


תמרור 146
בעלי חיים


תמרור 109
התקרבות לכביש צר


תמרור 106
דרך מפותלת


תמרור 119
צומת מדורג


תמרור 607
שלטי "יציאה"


תמרור 611
מספרה של דרך


תמרור 216
כניסה לדרך מהירה


תמרור 218
איסור כניסה לרכב מוגבל


השפעת המהירות על הנהג

 • הנהג נדרש לקלוט מידע רב בפרק זמן קצר.
 • הרכב עובר דרך ארוכה יותר בזמן התגובה.
 • הנהג נדרש למיומנות גבוהה בפעולות שליטה (האצה, בלימה, היגוי).

חשוב לדעת
החלטה שגויה עלולה להיות בלתי הפיכה.

דוגמאות

 • שגיאה עקב קושי בקליטת המידע מתמרורים רבים המוצבים זה אחר זה.
 • פי געה במשתמשי דרך אחרים עקב מרחק העצירה הגדול וכניסה למצבי חירום.
 • מהירות גבוהה וסטייה חריפה תגרום לאובדן שליטה.
 • השתלבות מהירה בתנועה יכולה לגרום לאובדן שליטה ולפגיעה בכלי-רכב אחרים.

השפעות המהירות על הרכב

 • כוחות עילוי על הרכב, המקטינים את אחיזתו בכביש.
 • סטייה קלה בהגה גורמת לסטייה גדולה בכביש.
 • הרכב עובר דרך ארוכה בזמן בלימה.
 • שחיקה מואצת של בלמים וצמיגים עקב המהירות.
 • כוחות גדולים פועלים על הרכב בביצוע סטיות ופניות מהירות.
 • תקלה טכנית במהירות גבוהה מחמירה את המצב.

כיצד יש לנהוג בדרכים שאינן עירוניות במהירויות גבוהות?

 • ערנות מוחלטת ותגובה נכונה ומהירה לגירויים השונים.
 • הסתכלות רחוקה והיקפית לקליטה מוקדמת של תמרורים, סימונים, בעיות וסכנות.
 • שמירת רווח גדולה מהרגיל, מותאמת למהירות )מלפנים, מהצדדים ומאחור(.
 • הבנה מוקדמת של התנועה האחרת, כדי לא להפתיעה ולא להיות מופתע ממנה.
 • מודעות ובקיאות בפעולות שליטה המושפעות מהמהירות הגבוהה, כגון הטיות קלות מאוד של ההגה.

ציון דרך
במהירויות גבוהות הנהג נתון בסיכון בשל הכוחות הפיסיקליים הפועלים על הרכב ועל הנוהג בו, שעלולים לפגוע ביכולת השליטה שלו, ובמקרה של תאונה עלולים להחמיר את הפגיעה בנהג וברכב.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0434. מה פירוש התמרור?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך המתמזגת מימין.
 • התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין (הפנייה לדרך הצדדית מותרת).
 • אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
 • צומת – הצטלבות דרכים לפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0147. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
3567

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0150. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0806. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

 • הדבר מאריך את זמן- התגובה ומשפר בכך את הבטיחות.
 • הדבר מקצר מאוד את זמן התגובה של הנהג ומשפר את הבטיחות.
 • היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק ולפגיעה חמורים יותר.
 • למהירות גבוהה אין השפעה על תוצאת התאונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |