הוראות החוק המחייבות מתן זכות קדימה שלא בצומת

 • נהג היוצא מחצר, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חנייה, מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה - חייב לתת זכות קדימה לנוסעים בדרך
 • נהג יאט ואף יעצור במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי-רגל במעבר חצייה לעבור בבטחה
 • כביש חסום, או שנשאר בו מקום לתו נעה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן בו על-ידי תמרור, אתת ושוטר. אם לא היו סימונים כאלה - ייתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם זכות קדימה לבא ממולו
 • נוהג ברכב ייתן זכות קדימה בהתמזגות כבישים שמוצב בהם תמרור
 • נהג לא יתחיל להסיע רכב שעמד או חנה בצד הכביש, אלא לאחר שווידא כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך. הוא ייכנס בזהירות לאחר שנתן אות
 • בדרך צרה: כששני כלי-רכב מגיעים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חופשי של שניהם יחד, יקטינו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם, ייצמדו לצד ימין של הכביש ויצמידו את רכבם ככל האפשר לשפת הכבי , ש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש )ירדו לשול(, כדי למנוע התנגשות
 • בדרך תלולה: נפגשו שני כלי-רכב המגיעים מכיוונים נגדיים בדרך תלולה והנסיבות מחייבות עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד להיעצר
 • לפני החלפת נתיב: יש לתת זכות קדימה לכלי-הרכב הנעים בנתיב שאליו רוצים לעבור

אומדן מרחקים ומהירויות של כלי רכב אחרים

כדי לקיים את משמעות המושג מתן זכות קדימה, כלומר לא להפריע לנהג האחר בקצב הנסיעה או בקו הנסיעה, יש לקבל החלטות מתאימות. האופן שבו הנהג רואה את מידת הסכנה הצפויה לו מכלי-רכב אחרים תלוי במידה רבה באומדני המהירות והמרחק, ולפיכך יש להם תפקיד מכריע בתהליכי קבלת ההחלטות.

מתוך כך ברור שיש תלות בין המרחק למהירות, כלומר צריך לתת זכות קדימה גם לרכב רחוק אם הפרש המהירות הוא גדול באופן יחסי, אחרת עלולים לגרום לו להאטה או לשינוי בקו הנסיעה.

יש להביא בחשבון מצב שהרכב המבקש להשתלב מתחיל ממהירות 0 קמ”ש, הרכב האחר נע במהירות של 50 קמ”ש, ולפיכך יש לחשב כמה זמן יידרש לרכב המשתלב להגיע למהירות של 50 קמ”ש ולא לגרום לרכב האחר לשנות את מהירותו או את קו נסיעתו.

חשוב לדעת
רכב הנוסע במהירות 50 קמ”ש עובר 14 מטרים בשנייה.

היכולת לאמוד מרחק ומהירות היא מולדת וגם תוצאה של ניסיון נרכש. אפשר לשפר את היכולת עד לרמה מתאימה באמצעות אימון. בכל מקרה של ספק הקשור באומדני מרחק ומהירות, צריך להמתין ולא לנקוט פעולה כלשהי העלולה לסכן נהגים אחרים או אף להפריע להם, עד למצב שבו לא יהיה לנו שום ספק בנוגע לביצוע הפעולה.

ניהול סיכונים, המידע הנדרש לקבלת החלטות מתאימות בעניין מתן זכות קדימה

ברור שיש קושי רב בהערכת המרחק והמהירות של כלי-הרכב האחרים, ולפיכך נדרשים נתונים נוספים כדי לקבל החלטות כשיש צורך לתת זכות קדימה.
ככלל, במצבי מתן זכות קדימה עלולים להיקלע למצבים שנדרשים לקבל החלטות.

ניהול סיכונים בדרך - שלושה מצבי החלטה

 • בטוח ניתן לביצוע
 • בטוח לא ניתן לביצוע
 • ספק לגבי יכולת הביצוע
 • במצב שיכולת הביצוע מוטלת בספק, ההחלטה תהיה לא לבצע יש ספק - אין ספק!

דוגמאות על-פי שלושת מצבי ההחלטה בכביש

יש לצאת מתחנת דלק ולפנות שמאלה.

תרחיש מספר 1

אין תנועת כלי רכב מתקרבת מימין או משמאל - החלטה: בטוח ממשיכים בנסיעה.

תרחיש מספר 2

תנועה רבה של כלי רכב מתקרבת מימין ומשמאל - החלטה: בטוח לא ממשיכים בנסיעה וממתינים לתרחיש מספר 1 - בטוח ממשיכים בנסיעה.

תרחיש מספר 3

תנועת כלי רכב מתקרבת לסירוגין מימין או משמאל - זהו המצב הסבוך ביותר, שכן לגביו יש ספק אם ממשיכים בנסיעה, וספק אם לא ממשיכים בנסיעה. במקרה כזה דרושים נתונים נוספים כדי לקבל החלטה כיצד לפעול. אם נשאר ספק, לא ממשיכים בנסיעה עד קבלת החלטה שקובעת כי אפשר לצאת מתחנת הדלק בביטחון.

ציון דרך
נהיגה בפזיזות ובקלות ראש מגדילה את הסיכוי למעורבות בתאונת דרכים.

ציון דרך
תבונת הנהיגה – כשיש ספק, נכון לוותר !

כללי ההתנהגות במקרים של אי כיבוד כללי מתן זכות קדימה

הנהיגה המונעת עוסקת ב”ניהול סיכונים”, כלומר מניעת התאונה בשל טעות האחר. תאונות נגרמות במקרים רבים מכיוון שנהג אחד בטוח שהנהג האחר ייתן לו זכות קדימה כנדרש, ולכן אינו ערוך לתרחיש אחר מזה שתכנן מראש.

השימוש בדרך יוצר מורכבות בתהליכי החשיבה וקבלת ההחלטות אצל נהגים בנושא זכות קדימה

על כן חשוב, שכל נהג יצפה להתנהגות חריגה ולעתים אף אלימה, המפירה את הכללים מכיוונם של משתמשי דרך אחרים בכל הקשור למתן זכות קדימה. חייבים להתאים את אופן הנהיגה ולהיערך לשגיאות של האחרים. חייבים לאתר סימנים המעידים על התנהגות מסכנת של נהגים בכלי-רכב אחרים ולהיות מוכנים לוותר על זכות הקדימה.

דוגמה לניהול סיכונים בנסיעה בדרך

 • תיאור המצב
  רכב נוסע בדרך בנתיב הימני. הנהג מבחין ברכב אחר העומד בשול ימין של הדרך ומאותת שמאלה, ואור הבלם שלו כבה.
 • חשיבה
  הנהג שנוסע בנתיב הימני מביא בחשבון כי האיתות מעיד על כוונתו של האחר להתחיל בתנועה, וכשאור הבלם כבה מעיד הדבר על כך שהוא עומד לבצע את כוונתו.
 • תגובת הנהג המתקרב
  יוצר תקשורת עם הנהג העומד בשול ומבצע האטה שתאפשר לו עצירה. הבטיחות במקרה זה, מניעת התאונה, קדמה לזכות הקדימה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0177. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?

 • עצור ותן זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל ומתקרבים אל היציאה.
 • האט ואף עצור, אם צריך, כדי לאפשר להולכי הרגל לעבור בבטחה.
 • ביציאה מחצרים או מתחנת דלק מתקיים הכלל "מגיע ראשון, יוצא ראשון". הולכי רגל יחכו.
 • אין כללים ברורים כיצד לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנות דלק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0178. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?

 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים משמאל בלבד.
 • עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש אליו אתה נכנס ולהולכי הרגל שבמדרכה.
 • ביציאה כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0121. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

 • להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
 • ינהגו על פי המקובל באותה הדרך.
 • הנוהג ברכב הגדול יעצור ויאפשר לרכב האחר להמשיך בנסיעתו בקטע הצר.
 • הנוהג ברכב הגדול יגביר את מהירות נסיעתו ויעבור ראשון בקטע הצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0191. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

 • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
 • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
 • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
 • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0174. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתקרבים בכביש שאליו אתה נכנס.
 • ביציאה, כאמור, כללי מתן זכות קדימה זהים לכללים הנהוגים בצומת.
 • חובה עליך לתת זכות קדימה רק לכלי הרכב הבאים מצד ימין.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים בכביש שאליו אתה נכנס.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |