ההבדלים בין רכב לרכבת

 • הרכבת מוגבלת לנסיעה רק על גבי המסילה ואין לה שום יכולת סטייה - הרכב יכול לחמוק לשול במקרה של בעיה או סכנה.
 • לרכבת מסה של מאות טונות, שצוברת תאוצה, ובלימתה מחייבת זמן ארוך ומרחק גדול. ההבדל במרחק העצירה בין רכבת הנעה במהירות נתונה ובין רכב הנע באותה המהירות מגיע למאות מטרים בגלל המסה וגורמי בלימה שונים של הרכבת.

הוראות החוק העוסקות במפגש עם מסילת ברזל

 • מפגש מסילת ברזל - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים כשהוא נמצא אחרי התמרור 100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל.

חשוב לדעת
הרכבת מסוכנת מאוד! בתאונות בין רכבת נוסעת לרכב, לרוב הפגיעות קטלניות. הרכבת שונה בתכלית מכלי רכב הנעים בכביש, לכן נדרשים כללי בטיחות מיוחדים. בהתקרבות למפגש מסילת ברזל נפגוש מערכת תמרורים, סימנים ורמזורים, המזהירים ומחייבים את הנהג להתקרב בזהירות להתכונן לקראת העצירה לפני המפגש.

האטה לפני מפגש

 • נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל חייב להאט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור לפני המסילה, ולנקוט את כל האמצעים להבטיח את מעברו על-פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.
 • נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל חייב להאט גם אם הוא מוגן על-ידי מחסום או מסומן באות אזהרה על-ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים, גם כשהמחסום או אות האזהרה אינם פועלים.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 129
מפגש מסילת ברזל


תמרור 129 עם חצים
מפגש מסילת ברזל
תנועת רכבות בשני כיוונים


סמל ס-42
רכבת


תמרור 130
מפגש מסילת ברזל במרחק של כ-300 מטר אלא אם כן צויין אחרת


תמרור 131
מפגש מסילת רכבת במרחק של כ-200 מטר


תמרור 132
מפגש מסילת רכבת במרחק של כ-100 מטר


עצירה לפני מפגש

הנסיבות שבהן נוהג רכב המתקרב למפגש חייב לעצור את רכבו

 • רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
 • לפני המפגש מוצב תמרור עצור.
 • אות אזהרה על התקרבות רכבת באמצעות עדשה אדומה מהבהבת המותקנת ליד התמרור המציין מקום מפגש, או בכל דרך אחרת.
 • המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה, או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.

מקום העצירה

 • לפני קו העצירה.
 • באין קו עצירה - לפני המחסום הקרוב.
 • באין מחסום - במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • הנהג לא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק אות האזהרה.

עצירת רכב לפני מפגש שהוצב בו תמרור עצור

 • הנהג יכבה את מקלט הרדיו, את מקלט הטלוויזיה או כל נגן הפועלים ברכבו.
 • הנהג יפתח את החלון הקרוב אליו.
 • הנהג יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי לבדוק אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאין אות אזהרה.

איסור בהעמדה ובחנייה

חל איסור להעמיד או להחנות את הרכב בתחום הדרך מ-20 מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד 20 מטרים אחרי המפגש.


הוראות החוק המתייחסות לרכבת קלה/מקומית

הרכבת הקלה מחייבת התייחסות מיוחדת לסיכונים אפשריים לנהגים, להולכי-הרגל ולנוסעים ברכבת הקלה. בניגוד לרכבת כבדה (רכבת פרברים או רכבת בין-עירונית), אשר פעילה בתוואי נפרד לחלוטין מתוואי הדרך האחרים (למעט מפגשי כביש-מסילה), רכבת קלה נוסעת בתוך המרחב העירוני - בין כלי רכב והולכי-רגל. העדר ההפרדה הפיזית מגדיל במידה ניכרת את מספר המקומות שבהם עלולים להתקיים עימותים בין הרכבת ובין משתמשי דרך אחרים, והסכנה העיקרית היא תאונות עם כלי רכב אחרים ועם הולכי-רגל - בייחוד אוכלוסיות פגיעות כמו ילדים וקשישים.

 • רכבת קלה נעה על מסילה, היא מונעת חשמל, שקטה ולא נשמעת.
 • דגם אחר - אוטובוס ארוך מאוד, הנע על מסלול מיועד צבוע אדום.
 • רכבת קלה, זהירות כפולה - נוסעת במסלולים מיוחדים אך מקבילים לנתיבי התנועה הרגילים, משתלבת בהם וחוצה אותם.

תמרור 128
רכבת מקומית חוצה


תמרור 128 עם חצים
רכבת מקומית חוצה
תנועת רכבות בשני כיוונים


 • יש איסור למשתמשי דרך אחרים להיכנס לתחום המסילה או למסלול המיוחד, על-מנת לא לגרום לסיכון והפרעה ולאפשר לרכבת תנועה חופשית וזורמת.
 • במהלך הנסיעה באזור שבו הרכבת הקלה פועלת יש להגביר את ההסתכלות, על-מנת לזהות את תנועת הרכבת מבעוד מועד.
 • לרכבת הקלה יש מערכת רמזורים המיועדים להפעלתה בלבד והמשולבים במערכת הרמזורים של רכבים והולכי רגל.
 • איסור חנייה שני מטרים מהפס הקרוב.
 • המהירות המרבית של רכבת היא 50 קמ”ש. במקומות ציבוריים מוגבלת המהירות על-פי תמרורים.
 • מעברי חצייה לחציית המסילה דומים למעברי חציית כביש.
 • סדר הופעת האורות ברמזור של הרכבת הקלה ומשמעותם הוא כמו ברמזור הרגיל, אך צבעם אחיד (לבן) וסימונם שונה (הצורה).

שלבי הרמזור רכבת קלה מקומית

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 708
אדום


תמרור 709
אדום + צהוב


תמרור 710
ירוק


תמרור 716
צהובתמרור 712
ירוק - לפנייה שמאלה


תמרור 715
ירוק - ישר, ימינה ושמאלה


תמרור 714
ירוק - ישר שמאלה


תמרור 713
ירוק - ישר ימינה


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0392. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:

 • לכבות את הרדיו, להדליק את אורות החזית, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לשלב להילוך סרק (ניוטרל), לכבות את הרדיו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
 • לעצור את הרכב, להפסיק את פעולת המנוע, לכבות את הרדיו, להדליק את אורות החזית.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0156. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1756. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:

 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר המהירות אינה עולה על 35 קמ"ש.
 • אסור לך לעקוף את הרכב עד לחציית המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב עוד לפני המפגש.
 • מותר לך לעקוף את הרכב רק כאשר הדרך ממול פנויה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0374. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

 • 130
 • 134
 • 128
 • 133

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0161. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

 • כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
 • אין חובת עצירה, אלא יש להפעיל שיקול דעת אם צריך לעצור כשרכבת נראית ומתקרבת.
 • כשמוצב תמרור "תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה".
 • כאשר מוצב תמרור "מפגש מסילת ברזל".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0160. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
3160

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0208. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?

 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
3208

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0024. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

 • כל מקום שבו ניתן לחצות מסילת ברזל.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלסים שונים.
 • מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
 • מקום שכביש ומסילת ברזל חוצים זה את זה בדרך מהירה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0155. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0159. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.

| «C1» | «C» | «A» | «В» |