הוראות החוק המגדירות את השוליים

השטח הסמוך לשפת הכביש שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של שלושה מטרים, או עד לתחילת תעלת הניקוז הקרובה לשפת הכביש.

הסיבות לירידה מכוונת לשול הדרך

 • לביצוע פעולה כלשהי בשול הקשורה לבטיחות הנסיעה או לרווחת הנהג.
 • לאיתור או לתיקון תקלה כלשהי במכלולי הרכב.

במקרים אלה יש לרדת רק באזור בטוח המיועד לכך

 • לצורך רענון
 • מנוחה מחמת עייפות.

הערה
יש צורך להתרחק מאוד מהכביש (עדיף באזור בטוח המיועד לכך).

 • לצורך החלפה בין נהגים.
 • לצורך העלאה והורדה של נוסעים.
 • לצורך דיבור בטלפון.

הוראות החוק העוסקות בהיתרים ובאיסורים על ירידה לשול הדרך

 • רשאי לרדת לשול מי שלומד נהיגה ועל-פי הוראות המורה.
 • מי שנוהג בדרך שאינה עירונית לא יעצור, לא יעמיד, לא יחנה ולא ישאיר עומד את הרכב על הכביש או על שולי הדרך, בין שבהשגחה ובין שלא בהשגחה.

ההוראות לא יחולו על:

 • העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך.
 • פעולות לחילוץ נפגעים או רכב.
 • ביצוע עבודות ציבוריות.
 • רכב צה”ל בתפקיד, או רכב ביטחון אחר בתפקיד.
 • בדרך מהירה, אסורה העלאת נוסעים או הורדתם, או עצירת רכב, או העמדתו, או חנייתו בין הגדרות אלא אם כן סומן אחרת ,או כשהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד באופן זמני עקב קלקולו.
 • רכב המפריע לתנועה מאחוריו בגלל מטענו או שיפוע הדרך ייסע בשול אם הוא מיוצב באספלט (לא מתאפשר בדרך מהירה).
 • רכב שהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד על-פני הדרך - יציב נוהג הרכב משולש אזהרה שייראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.

הסכנות בירידה מהכביש לשול, בעצירה בשול ובעלייה ממנו

הסכנות בעת תכנון הירידה לשול

 • האטה ניכרת ללא התייחסות לרכב מאחור עלולה לגרום לתאונת חזית-אחור עם הנוהג ברכב מאחור.
 • ירידה במהירות גבוהה במקום לא מתאים מבחינת הפרש הגבהים בין השול לכביש, או ירידה לשול שאיכותו ירודה עלולה לגרום להחלקת גלגלים ימניים הנמצאים על השול ולסטייה פתאומית למרכז הכביש. במקרים אחרים הירידה עלולה לגרום להתהפכות הרכב או לנזק למכלוליו.

הסכנה בעצירה בשול

 • עצירה בשול במקום שאינו רחב דיו או שאינו נראה מרחוק למשתמשי הדרך האחרים, כגון מיד אחרי עיקול דרך או מעבר לפסגה.
 • בעיית “שדה ראייה קצר” לכביש, כאשר הרכב מבקש לעלות מן השול לכביש.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 148
עמודי הכוונה ואזהרה בצידי הכביש


תמרור 112
מזהירים, בהתאמה, על כניסה לקטע דרך או גשר או מכשול אחר שהוא צר יותר מהקטע שלפניו


בזמן העצירה בשול חובה על הנוהג ברכב לאפשר זיהוי מיידי על-ידי

 • הדלקת אורות מצוקה.
 • הצבת משולש אזהרה.
 • לבישת אפוד זוהר (ביציאה מהרכב).

הסכנה בעלייה מהשול לכביש

 • סכנה של סטייה לנתיב שמנגד ולתאונת חזית במקרה של עלייה שגויה מהשול לכביש.
 • חשש להפרעה, עד כדי סיכון התנועה הנעה באותו כיוון נסיעה, בשל הפרש מהירות גבוה בין העולה מהשול לרכב הנע על הכביש.
 • רכב עוקף המגיע ממול ועלול להימצא בנתיב נסיעתך.

ירידה מהכביש לשול

חשוב לדעת
מומלץ לא להישאר ברכב, אלא להמתין עד להגעת חילוץ מאחורי מעקה הבטיחות וכמובן לא לשכוח ללבוש אפוד זוהר.

 • בודקים אם חלים איסורים כלשהם לירידה לשול.
 • מבצעים תקשורת מוקדמת גם עם הנהגים בכלי-הרכב הנמצאים הרחק מאחור.
 • מתייחסים למהירותם ולמיקומם של כלי-הרכב מאחור לפני הירידה לשול בשל הפרש המהירות בין המתכוון לרדת לאלה הנעים מאחוריו.
 • מאטים בהדרגה האטה ניכרת, כשארבעת הגלגלים נמצאים על הכביש.
 • מחפשים ומאתרים מקום מתאים לירידה מבחינת ראות ונראות, הפרשי גובה, רוחב השול ואיכותו.
 • יורדים לשול בהדרגה ומתרחקים מהכביש עד כמה שניתן לעומק השול ועוצרים.

לצורך עצירה בשול

 • יש לעצור במקום שבו אפשר לראות את התנועה ולהיראות על-ידי משתמשי דרך אחרים באופן ברור.
 • כשמשאירים את הרכב מחמת תקלה יש לקיים את כל אמצעי הבטיחות בעת השארת רכב, כולל הפניית הגלגלים בהתאם לתנאי הדרך ונעילת הרכב.

עלייה מכוונת מהשול לכביש

הסכנה העיקרית נובעת מהפרש המהירות בין הרכב הנמצא או נוסע על השול ואינו יכול לפתח בו מהירות, ובין הרכב הנע בכביש שאליו רוצים לעלות. לפיכך, לפני העלייה מהשול לכביש יש צורך לתקשר גם עם כלי רכב רחוקים, יש צורך לאמוד את מהירותם, להתחשב בהם, ורק כשפנוי לחלוטין להתחיל בביצוע העלייה מהשול לכביש.

לצורך עלייה

 • מבצעים תקשורת מוקדמת עם כל התנועה הנוסעת בכביש.
 • מתחילים לנוע על השול ומחפשים מקום מתאים לעלייה לכביש מבחינת הפרשי הגובה, ראות ונראות.
 • מפנים את גלגלי הרכב בזווית של כ-45 מעלות לכביש, כדי שהצמיגים יטפסו לכביש עם פניהם ודופנותיהם לא יישחקו.
 • עולים לכביש לאט, גלגל אחר גלגל, עד שכל הגלגלים יסיימו את הטיפוס לכביש, ואז מתיישרים לתוך הנתיב, מאיצים במידה ניכרת ומשתלבים בתנועה.

ירידת חירום לשול וחזרה מהשול לכביש

הסיבות העלולות לגרום לירידת חירום לשול

 • תקלה פתאומית, כגון: פיצוץ בצמיג או שבר פתאומי במכלולים שונים.
 • התחמקות ממכשול פתאומי או מחפץ שנפל מרכב לפנים.
 • מניעת תאונה חזיתית עם רכב המגיע ממול.
 • התחמקות מרכב שהקדים חזרה לימין אחרי עקיפתו.
 • החלקה פתאומית לשול עקב איבוד שליטה בעקומה.
 • הירדמות או נהיגה בהיסח הדעת.
 • השפעת הכוח הצנטריפוגלי בעקומת דרך.

הסכנות המיוחדות בירידת חירום לשול ובחזרה מיידית לכביש

 • התהפכות בירידה לשול הנמוך ממפלס הכביש.
 • סטייה פתאומית לנתיבי התנועה הנגדית עקב ההחלקת הגלגלים הימניים הנוסעים על מקדם חיכוך נמוך.
 • פגיעה בעצמים/גשרונים הנמצאים על השול.

פעולות חירום בירידת לשול ובחזרה לכביש

 • אחיזת הגה חזקה.
 • בלימה לסירוגין ברכב ללא ABS
 • בלימה חזקה ברכב עם ABS והתייצבות על השול.
 • בדיקת הדרך מלפנים, על השול והכביש כאחד.
 • קבלת החלטה אם להישאר בשול או לעלות לכביש.
 • בחזרה לכביש יש לבחור בזווית מתאימה ולעלות בלי לגרום להפרעה או לסיכון לתנועה.
 • בלימת חירום רק כשאין אפשרות אחרת.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0195. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

 • רכב עבודה או טרקטור.
 • רכב העוסק בממכר ירקות ופירות לעוברי הדרך.
 • גורר ונגרר, תומך ונתמך, שרוחבם אינו עולה על שלושה מטרים.
 • רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0777. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

 • רק לרכב פרטי ולאופנוע מותר לנסוע בשול הדרך, ורק כדי לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
 • לרכב שאינו מנועי וכן לטרקטור ולרכב אטי.
 • רק למונית מותר, לצורך עקיפת כלי רכב העומדים בצומת.
 • אסור לאיש להשתמש בשולי הדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1440. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?

 • כאשר הנהג נוסע לאט מאוד – מכל סיבה שהיא.
 • אף פעם. הנסיעה על השוליים אסורה, לכן רכב המעכב את התנועה שמאחוריו יסטה אל שול הדרך ויעצור כדי לשחרר את התנועה שמאחוריו.
 • רק כאשר הרכב נוסע בעלייה תלולה ונאלץ לנסוע לאט ומפריע לתנועה החופשית.
 • כאשר הנוהג ברכב מנועי נאלץ לנסוע במהירות נמוכה, המעכבת את התנועה מאחוריו, בשל מטענו או בשל שיפוע הדרך.

| «C1» | «C» |

0643. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

 • באזור שמשמאל לקו מותר לחנות בדרך מהירה.
 • קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
 • האזור שמימין לקו מותר לחנייה בדרך מהירה.
 • אסור לנסוע בין הקווים הצהובים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0136. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?

 • כאשר הוא נוהג ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג.
 • כאשר הוא נוהג ברכב מנועי הנאלץ לנסוע במהירות נמוכה בשל מטענו או בשל שיפוע הדרך.
 • אף פעם. על פי החוק, הנסיעה על השוליים אסורה.
 • כאשר הוא נוהג באוטובוס שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק"ג.

| «C1» | «C» | «1» |