תחום חוסר שליטה הוא תחום המקיף את הרכב. בתחום זה אין ביכולתו של הנהג למנוע פגיעה בו או באחר. שמירת רווח סביב הרכב תמנע כניסה לתחום חוסר השליטה של הנהג.

תחום חוסר השליטה של הנהג במרחב בא לידי ביטוי ברווח שבין הרכב בו הוא נוהג ובין גורם אחר בכביש. כאשר יש רווח קטן - תחום חוסר שליטה של הנהג גדל (אין זמן להגיב), כאשר יש רווח גדול - תחום חוסר השליטה של הנהג קטן (יש זמן להגיב).

נהג השומר על עקרונות הבטיחות בנהיגה ישמור תמיד על רווח גדול סביב הרכב ויתאים את המהירות על-מנת להקטין את תחום חוסר השליטה.

תאונות חזית-אחור נגרמות בדרך כלל מאי שמירת רווח המאפשר עצירה בטוחה. לנוכח התוצאות החמורות הנגרמות מתאונות הקשורות ברווח, חובה להבין את החשיבות של שמירת הרווח ואת האופן שבו אומדים את הרווח כדי למנוע תאונות.

שמירת רווח מלפנים

הוראות החוק העוסקות בשמירת רווח

ריווח בין רכב לרכב

 • אסורה נסיעה ברכב בעקבות רכב אחר אלא תוך כדי שמירה על רווח המאפשר לעצור את הרכב בכל עת ולמנוע תאונה. יש להביא בחשבון את מהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, את מצב הדרך ואת מצב הראות והתנועה בה.
 • אסורה נסיעה בעקבות רכב אחר הנוסע לפנים באותו נתיב אלא אם הרכב מאחור שומר על מרווח שהרכב עובר בזמן של שנייה אחת לפחות.
 • חובה לשמור רווח המאפשר עצירה בכל עת למניעת תאונה בהתחשב בכל הנסיבות: מהירות, מצב הדרך, הראות, התנועה ומצב הרכב.
 • כשנוסעים אחרי רכב אחר בדרך שאינה דרך עירונית חובה לשמור על רווח כזה, שיאפשר גם לרכב הארוך ביותר להיכנס ברווח בין כלי-הרכב ללא סיכון.

לתשומת לבכם
סעיף זה אינו תקף במקרים של לוויות ותהלוכות.

חשיבות שמירת רווח

 • מונעת תאונה עם הרכב שלפנים במקרה שהוא עוצר עצירת פתע.
 • מונעת תאונה עם הרכב מאחור במקרה שנדרשים לעצירה.
 • מונעת תאונה עם כלי הרכב שבצדדים במקרים של סטייה.
 • מונעת מתח בנהיגה, שלאורך זמן גורם לעייפות מצטברת.
 • מאפשרת לראות משתמשי דרך אחרים ולהיראות על-ידם.
 • מאפשרת השתלבות רכב עוקף ומאפשרת מרחב האצה לפני עקיפה.
 • מאפשרת הבחנה בתמרורים בצדי הדרך ובסימונים על-פני הכביש.
 • מאפשרת נוחות ובטיחות לנוסעים ונהיגה נינוחה לנהג.
 • מונעת צריכת דלק מוגברת ובלאי מואץ למנוע ולמכלולי הרכב האחרים.
 • מונעת היפגעות מחפצים נופלים מהרכב שמלפנים ומאפשרת התחמקות.
 • מונעת מנתזים ובוץ לפגוע בשמשות הרכב וללכלך אותן.
 • מונעת בלימת חירום והחלקה.

יש חשיבות בשמירת רווח גם בעת שעומדים מאחורי רכב, כגון בהמתנה לאור ירוק ברמזור, או מאחורי רכב שעצר בתמרור עצור וכו’.

החשיבות בשמירת הרווח נובעת מהנסיבות האלה:

 • אם הרכב מלפנים ייתקע מחמת תקלה יהיה אפשר לעוקפו בלי לנסוע לאחור.
 • אם הרכב מלפנים יידרדר לאחור יהיה די זמן להזהירו על כך - צפירה קלה.
 • אם רכב מאחור יפגע ברכב שלנו, לא נפגע ברכב שלפנינו.
 • עצירה מאחורי רכב גדול (משאית או אוטובוס) מחייבת שמירת רווח גדול יותר מהרווח ששומרים מכלי רכב פרטיים מטעמי בטיחות, שכן הנהג מלפנים אינו מבחין בכלי הרכב שעוצרים מאחוריו בגלל השטח המת הגדול מאחור ובגלל החשש שהרכב שעצרנו אחריו יידרדר לאחור ויפגע ברכבנו.

שמירת רווח מאחור

 • נוהג רכב המודע לחשיבות הרווח סביב רכבו חייב לקחת אחריות גם על כאלה שאינם שומרים רווח, ובייחוד רווח מאחור. נהג חייב לתכנן את הנסיעה לפנים בהסתמך על המסרים שהוא מקבל מאחור דרך המראות. חובה להיות ערים לנעשה מאחור באמצעות שימוש מוגבר במראות הרכב השונות.
 • במקרה שהרכב מאחור נצמד ואינו שומר רווח סביר יש לפעול על-ידי האצה או האטה לשינוי המצב המסוכן.
 • האצה - גורמת להגדלת הרווח מאחור ומאפשרת עצירה בטוחה של הרכב שאינו שומר על רווח מתאים.
 • האטה - גורמת להגדלת הרווח מהרכב שמלפנים על-מנת להשאיר רווח מילוט אם הרכב שמאחור אינו שומר רווח מתאים לעצירה בטוחה.

אפשרויות נוספות:

 • לעודד את נהג הרכב שמאחור לבצע עקיפה בעזרת תנועת יד שמאל.
 • לתקשר עם הנהג מאחור באמצעות לחיצה מתונה על דוושת הבלם.
 • במקרים חמורים - להאט ולסטות לימין הדרך, ובכך להגדיל את מרחב התמרון של הרכב מאחור ולאפשר לרכב הצמוד מרחב ראייה ואפשרות לעקוף בבטחה.

שמירת רווח מהצדדים

 • בכל פעם שנעקפים או עוקפים רכב חונה או נוסע, או כשנוסעים בטורים מקבילים באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים.
 • הרווח הנדרש חייב להבטיח מניעת פגיעה הדדית והוא תלוי ברוחב כלי-הרכב, ברוחב הכביש ובמהירות הנסיעה.
 • ככל שנוסעים מהר יותר יש לשמור על רווח צד גדול יותר, משום שהסטת הגה קטנה במהירות גבוהה גורמת לסטיית רכב גדולה ולסכנה של פגיעת צד.
 • ככל שהכביש צר יותר יש להאט את מהירות הנסיעה.

ציון דרך
רוח נכון הוא רווח שיאפשר יציאה מאחורי הרכב שלפנינו ללא צורך בנסיעה לאחור.


הערה
בנהיגה בסמוך למכוניות חונות יש לשמור רווח של פתיחת דלת, על-מנת שבמקרה שתיפתח דלת היא לא תיפגע ואף לא מי שיוצא ממנה לכיוון הכביש.

הקשר בין מהירות הנסיעה, מרחקי העצירה והרווח שיש לשמור

 • הסיבה העיקרית לשמירת רווח היקפית היא מניעת תאונה עם כלי הרכב הנמצאים מסביב.
 • בכל מהירות שבה נוסעים יש להקפיד על מרחק על-מנת שתהיה אפשרות לעצור.
 • ככל שמהירות הנסיעה גבוהה יותר ותנאי הנהיגה מכבידים יותר כך גם גדלים מרחקי העצירה, והרווח הנדרש צריך לכלול את מרחק התגובה ואת מרחק הבלימה + מקדם ביטחון הדרוש לעצירה.
 • מקדם הביטחון נובע מהצורך בשמירת מרחק ודאית שתמנע תאונה.

הגורמים המשפיעים על מרכיבי מרחק העצירה

מרחק התגובה

 • מהירות הנסיעה שבה נוסעים - מרחק התגובה גדל ביחס ישר לגידול במהירות.
 • מצבו הפיזי והנפשי של הנהג.
 • מהירות התגובה של הנהג.
 • מידת הערנות והריכוז של הנהג.

מרחק הבלימה

 • מהירות הנסיעה של הרכב.
 • ניסיונו ומיומנותו של הנהג לבלום נכון.
 • מצב הדרך, איכות הכביש, מקדם החיכוך וזרזי החלקה.
 • תקינות מכלולי הרכב, ובייחוד צמיגים ובלמים.

ציון דרך
מרחק התגובה + מרחק הבלימה = מרחק העצירה.

ציון דרך
שתי השניות מורכבות משלושה רבעים של שנייה שהם זמן התגובה הממוצע של נהג, ועוד שנייה ורבע - מקדם הביטחון הדרוש לבלימה מתונה.

רווח שמונע תאונות חזית-אחור הוא רווח השווה למרחק שהרכב עובר בשתי שניות לפחות.

השיטה המקובלת לאמוד את הרווח שיש לשמור מלפנים נקראת שיטת שתי השניות ומחשבים אותה כך: כשחלקו האחורי של הרכב הנוסע מלפנים חולף על-פני מטרה נייחת, כגון עץ, תמרור, גשרון, וכו’, סופרים 21, 22 (כשתי שניות). במקרה שמגיעים למטרה הנייחת שנקבעה לפני גמר הספירה, משמע שהרווח קטן מדי ויש להגדילו. אם לא מגיעים למטרה הנייחת בתום הספירה - הרווח מתאים.

את השיטה מתרגלים עד שמקבלים אומדנים סבירים, ובכל פעם כשמתעורר ספק הנוגע לרווח ששומרים מהרכב שמלפנים, מגדילים את הרווח.

המצבים שבהם יש לשמור רווח גדול משתי שניות

 • בתנאים מכבידים, כגון כביש עם זרזי החלקה או בזמני תאורה.
 • בכל פעם שהרכב מלפנים אינו שומר רווח מהרכב שלפניו.
 • בכל פעם שהרכב מאחור אינו שומר רווח מאתנו.
 • בכל פעם כשנהג עייף, טרוד או לא מרוכז (באחריות הנהג לקבוע מהו קו הגבול האוסר עליו לנהוג).
 • בהתקרבות לצומת מרומזר.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0820. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?

 • אומדן מרחק סביר בינינו ובין הרכב הנוסע לפנינו.
 • שיטת ספירת "שתי השניות".
 • להשתדל ככל האפשר לנהוג כמו הנהגים שבנתיבים הסמוכים מימיני ומשמאלי.
 • שיטת אורך מכוניות ונפח המנוע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0815. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?

 • מרחק המונע כניסת רכבים אחרים לתוכו.
 • כל מרחק שבו נוכל לראות את גלגליו האחוריים של הרכב שלפנינו בזמן הנסיעה.
 • מרחק הדרוש לפי החוק, שיאפשר מניעת תאונה בכל עת, בהתחשב בכל הגורמים.
 • כל מרחק שיאפשר לנו לראות היטב את המתרחש לפני הרכב הנוסע לפנינו, בכל עת.
3815

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0814. שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:

 • למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
 • לצורך נהיגה בנתיב הנכון ובמהירות הנכונה.
 • במהירויות גבוהות בלבד ובמזג אוויר סוער.
 • רק כשנהג הרכב עייף מאוד ותגובותיו אינן מהירות די הצורך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0821. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?

 • בזמן נהיגה במהירות נמוכה בדרך עירונית.
 • אף פעם: מרווח של שתי שניות מספיק תמיד.
 • במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או כשאנו עייפים.
 • כשלפנינו משאיות ורכב כבד אחר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0901. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה כדאי להיצמד לרכב שלפנים.
 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה די לשמור רווח נאות מלפנים.
 • הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
 • נהג כרגיל. אין צורך בתשומת לב מיוחדת לבטיחות בנסיעה בתנאי עומס תנועה.
3901

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |