רכב ביטחון וזיהויו

 • מגן דוד אדום אמבולנס
 • רכב צה”ל
 • אמבולנס טיפול נמרץ
 • אופנוע לעזרה ראשונה דחופה
 • רכב כיבוי אש
 • ניידת משטרת ישראל

חשוב לדעת
רכב ביטחון - רק כאשר הוא מפיץ אור ומשמיע קול (סירנה).

הוראות החוק המחייבות משתמשי דרך בהתקרבות רכב ביטחון

כאשר רכב הביטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:

 • נוהגי רכב
  ייתנו זכות קדימה לרכב הביטחון ויטו מיד את כלי-רכבם למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת, ויעצרו שם עד שיעבור רכב הביטחון.
 • הולכי-רגל
  הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הביטחון.
 • לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב ביטחון אלא ברווח של לפחות 100 מטרים ממנו. אין הוראה זו חלה על נוהג רכב ביטחון אחר, או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הביטחון.

הפצת אור והשמעת קול

נהג רכב ביטחון
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב משטרה, רכב צה”ל, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר על-ידי רשות הרישוי כרכב ביטחון או כל הנוהג בו לא יפיץ אור מהבהב אדום, כחול או כחול-אדום ולא ישמיע אות אזעקה בסירנה, אלא אם הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו, ובשעת מילוי תפקידו.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0037. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

 • כל רכב של משטרת ישראל או של צה"ל וכל רכב המשמש למשימות הביטחון השוטף ביישובי הספר.
 • כל אמבולנס, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות ורכב מסחרי אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון.
 • אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל, רכב של צה"ל, רכב לכיבוי שרפות, רכב שיטור משולב ורכב אחר שאישרה הרשות, בזמן שהוא מפעיל אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
 • רכב של משטרת ישראל או של צה"ל ורכב לכיבוי שרפות בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0248. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?

 • ייצמד לרכב הביטחון מאחוריו וישמור ממנו מרחק קבוע של שתי שניות.
 • יעלה על המדרכה ויעצור שם.
 • יטה את רכבו קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית, ייתן זכות קדימה ל"רכב הביטחון" ויעצור רחוק מהצומת.
 • יאט, יימין לשפת הכביש וימשיך את נסיעתו כרגיל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0767. כיצד יפעל הנוהג ברכב כאשר מופיע מאחוריו רכב ביטחון?

 • יאט ויסטה ימינה, אם בכביש יש נתיב אחד בלבד.
 • אין צורך בכל פעולה כשרכב הביטחון מתקרב מאחור.
 • יאט ויניח לרכב הביטחון לעבור.
 • יעצור בימין הכביש רחוק מהצומת וייתן לרכב הביטחון לעבור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0705. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
3705

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0331. מי רשאי לנהוג ב"רכב ביטחון" וב"רכב חילוץ"?

 • מי שקיבל רישיון ממשרד הביטחון.
 • מי שקיבל היתר על כך מרשות הרישוי.
 • מי שקיבל היתר מנציב כבאות ראשי.
 • מי שקיבל היתר ממשרד הבריאות.

| «C1» | «C» | «В» |

0249. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:

 • לשמור מרחק 100 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 150 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 200 מטרים לפחות מאחוריו.
 • לשמור מרחק 50 מטרים לפחות מאחוריו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0747. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

 • אתה חייב לעלות על המדרכה כדי לפנות דרך לרכב הביטחון.
 • אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
 • מותר לך להיכנס לצומת גם באור אדום.
 • אתה חייב להיכנס לצומת באור אדום.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |