הוראות החוק העוסקות בתמרורים ובמהירות הנסיעה המרבית על-פי סוגי הדרכים

 • רחוב משולב - 30 קמ”ש עד תמרור ביטול.
 • דרך עירונית - 50 קמ”ש עד תמרור קצה דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה - 80 קמ”ש.
 • דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי - 90 קמ”ש.
 • דרך מהירה - 110 קמ”ש עד תמרור קצה דרך מהירה.
 • תמרור 55 קמ”ש עד קצה דרך מהירה, המציין כי אסורה כניסה לרכב המוגבל ברשיונו או שאינו מסוגל לנסוע במהירות העולה על המהירות המצוינת בתמרור, כמו רכב אטי, טרקטור/טרקטורון ומכונה ניידת (המוגבלים ל-40 קמ”ש).

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 424
כניסה לדרך עירונית


תמרור 425
קצה אזור דרכים עירוניות


תמרור 216
כניסה לדרך מהירה


תמרור 217
קצה הדרך המהירה


מהירות מיוחדת

תמרור 426
מהירות מירבית מיוחדת עד 40 קמ''ש


תמרור 427
קצה הקטע של מהירות מיוחדת


חשוב לדעת
המהירות המרבית נקבעת על-פי סוג הדרך שבה אנו נוהגים. אין לעבור את המהירות המרבית המותרת בתקנות, אלא אם תמרור מתיר זאת.

מהירות הנקבעת על-פי תמרורים. תוקפם של התמרורים ממקום הצבתם ועד למקום הצבתם של תמרורים המבטלים את תוקף התמרור או עד הצומת הקרוב.

התמרורים שעניינם מהירות מיוחדת מוצבים בקטעים שבהם המהירות המרבית שונתה ואין אפשרות לנהוג בקטע המסומן במהירות גבוהה מן הקבוע בתמרור עקב מבנה הכביש, עבודות בכביש, אזור מגורים, בתי-ספר, מוסדות ציבור וכדומה.

דוגמה
בשטח עירוני המהירות המרבית עד 50 קמ”ש. בכבישים בעייתיים יוצב תמרור שמחייב מהירות נמוכה מ-50 קמ”ש.

תמרור אזור מיתון תנועה
תמרור 222
מהירות מרבית עד 30 קמ”ש ומתבטל על-ידי תמרור ביטול ולא צומת. מוצב בכניסה לשכונות מגורים, במושבים, במפעלים ועוד..


תמרור הוריה המציין מהירות 55 קמ”ש
תמרור 218
אוסר כניסה לרכב שאינו מורשה או אינו מסוגל לנסוע במהירות שצוינה בתמרור. מתבטל בקצה דרך מהירה או בצומת.


מהירות סבירה

ציון דרך
מהירות סבירה היא מהירות המתחשבת בכל הנסיבות: במצב הנהג, בדרך, במזג האוויר, ברכב, בתנועה ובהימצאות עוברי דרך אחרים. זוהי מהירות שבה הנהג שולט שליטה מלאה ברכבו בהתחשב בכל הנסיבות, ותמיד תהיה קטנה מהמהירות המרבית המותרת באותו מקום.

לדוגמה
נהג הנוסע בתחום דרך עירונית כאשר המהירות המרבית המותרת היא 50 קמ”ש. בהגיעו בסמוך לגן ילדים בשעת צהריים, בעת שהילדים חוזרים לבתיהם, מהירותו חייבת להיות כזאת שיוכל להגיב לכל תרחיש בכביש, וזו תיקרא מהירות סבירה! תמיד היא פחותה מהמהירות המרבית המותרת בדרך שבה נוסעים (היא עשויה להיות 20 קמ”ש ואף פחות).


הוראות החוק המגדירות את המקומות שחובה להאט בהם

נהג חייב להאט את מהירות הנסיעה ובמידת הצורך אף לעצור את הרכב בכל מקרה שצפויה בו סכנה למשתמשי דרך אחרים או לרכוש או לרכב שבו הוא נוהג.

חובה להאט בייחוד במקומות ובמקרים אלה

 • בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי-רגל מצויה בהם.
 • בדרך שאינה פנויה.
 • כששדה הראייה בדרך מוגבל מכל סיבה שהיא.
 • בכניסה לעקומות חדות ובנסיעה בהן.
 • בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות.
 • בהתקרבות למעבר חצייה.
 • בהתקרבות לפסגה או למקום שבו שדה הראייה מוגבל.
 • בירידה תלולה או ארוכה.
 • בהתקרבות לגשר צר ובעוברו עליו.
 • במפגש או בעקיפה של קבוצת אנשים ההולכת בטור.
 • במפגש או בעקיפת בעלי חיים.
 • בהתקרבות אל אוטובוס העומד בתחנה ובמעבר על-ידו.
 • בהתקרבות אל אוטובוס או אל רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובמעבר על-ידו.
 • ברחוב משולב.
 • באזור מיתון תנועה.
 • בהתקרבות למנהרה.

הגורמים המשפיעים על קצב מהירות הנסיעה

 • מצב הנהג
  אם הנהג עייף, טרוד, לא מרוכז וכו’. ככל שהבעיות קשות יותר יש לנסוע לאט יותר. באחריות הנהג לקבוע מהו קו הגבול האוסר עליו את הנהיגה.
 • מצב הדרך
  ככל שהדרך קשה יותר, כגון: משובשת, מעוקלת, משופעת, הררית, צרה, או עם זרזי החלקה למיניהם, כמו גשם ראשון, קרח, בוץ, עלים - חייבים להקטין את המהירות.
 • מצב מזג האוויר, התאורה
  ככל שרואים פחות בגלל החשכה או מגבלת ראות אחרת, כגון ערפל, גשם, שלג, רוח וכו’, - חייבים להקטין את המהירות.
 • סוג הרכב ומצבו
  פרטי, משאית, אופנוע, מצבו המכאני, היותו עמוס או ריק, גם אלה משפיעים על קביעת מהירות הנסיעה המרבית.
 • מצב התנועה
  צפיפות התנועה בכיוון הנסיעה או בכיוונים שונים משפיעה על קביעת המהירות. תנועה רבה מחייבת הקטנת מהירות, ואילו תנועה דלילה מאפשרת הגדלת מהירות בהתאם למגבלות אחרות.

האמצעים ההנדסיים המסייעים לנהיגה בדרכים שאינן עירוניות במהירויות גבוהות

 • התמרורים גדולים יותר כדי שיהיה אפשר להבחין בהם מרחוק.
 • התמרורים מוצבים מוקדם יותר כדי להיערך מוקדם לציות להם.
 • תאורה מיוחדת לקראת הצמתים ובתוכם.
 • נתיבי האצה והאטה במחלפים.
 • מרווחים גדולים בין קווי הקטעים, שקטנים והולכים לקראת קו לבן או לקראת צמתים.
 • קווי שוליים מסומנים בצהוב זוהר.
 • תשתית סלחנית, כגון שוליים ושטחי הפרדה רחבים עם מפרדות בנויות.
 • גדרות בדרכים מהירות למניעת כניסת בעלי חיים והולכי-רגל.
 • איסור כניסתם של הולכי-רגל וכלי-רכב אטיים לדרכים מהירות.
 • שיפועים ורדיוסים בעקומות, המותאמים למהירות המרבית ואף גבוהה ממנה.

התנהגות הנהג בנהיגה בדרכים שאינן עירוניות במהירויות גבוהות

 • ערנות מוחלטת ותגובה נכונה ומהירה לגירויים למיניהם.
 • הסתכלות רחוקה והיקפית לקליטה מוקדמת של תמרורים, סימונים, בעיות וסכנות.
 • שמירת רווח מותאמת למהירות (מלפנים, מהצדדים ומאחור).
 • הבנה מוקדמת של התנועה האחרת כדי לא להפתיע ולא להיות מופתע ממנה.
 • מודעות ובקיאות בפעולות שליטה, המושפעות מהמהירות הגבוהה, כגון הטיות קלות מאוד של ההגה לביצוע סטיות כלשהן ובלימות מתונות למניעת נעילת גלגלים.

התאמת המהירות לתנאים המשתנים

 • לקראת עצירות - האטה הדרגתית.
 • לקראת ירידות לשוליים - האטה ניכרת לפני ירידה.
 • לקראת סטייה מנתיב - לצורך עקיפה, פנייה והתמזגות.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0385. מה משמעות התמרור?

 • הגעת לסוף הקטע של מהירות מיוחדת.
 • הגעת לקטע שהחנייה מותרת בו משני צידי הכביש.
 • הגעת לקטע שבו על הרכב המהיר לנסוע בנתיב הימני, והרכב האטי חייב לנסוע בנתיב השמאלי.
 • הגעת לקטע שבו שונתה המהירות המרבית המותרת שינוי זמני מ-50 קמ"ש ל-30 קמ"ש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0258. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?

 • מותר, בדרך מהירה בלבד.
 • מותר, בעת עקיפת אופנוע בלבד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0150. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1487. האם נוהג ברכב רשאי לעבור את המהירות המרבית המותרת בשעת עקיפה?

 • לא.
 • כן, אבל רק בדרך שאינה עירונית.
 • כן, כאשר הדבר נחוץ לקיצור זמן העקיפה.
 • כן, אבל רק בדרך רב-נתיבית ולזמן קצר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0632. מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור מיתון תנועה.
 • אסור לנסוע במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש.
 • המהירות המרבית המותרת היא 30 קמ״ש.
 • תחילת אזור 30 קמ״ש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0141. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1540. מהירות סבירה היא:

 • המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
 • המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. הנוסעים צודקים תמיד.
 • המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות, גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת.
 • המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0803. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

 • בעקיפת רכב הנוסע במהירות המרבית המותרת.
 • אף פעם. מצב כזה אינו חוקי.
 • בעקיפת רכב החונה בצד הדרך.
 • בעת עקיפת רכב הנוסע בדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0444. המהירות הסבירה בדרך מהירה:

 • היא מהירות שאינה נמוכה מן המהירות המרבית המותרת בכל מקרה.
 • היא המהירות שתיתן לך טווח נסיעה מרבי, ובתנאי שאין היא עולה על המהירות המרבית המותרת.
 • היא מהירות המתחשבת במצב התנועה, ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת בדרך זו.
 • היא המהירות שעליה מחליט הנהג, ובתנאי שלא תעלה על המהירות המרבית המותרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0152. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה עירונית - 100 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 70 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 40 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
3139

| «C1» | «В» |