הוראות החוק לנוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על-ידי רמזור

 • נוהג רכב לא ייכנס לצומת מרומזר כל עוד לא הופיע האור הירוק.
 • נוהג רכב יאט לפני הכניסה לצומת מרומזר כל עוד מופיע אור צהוב מהבהב.
 • נוהג רכב המתקרב לצומת מרומזר והולכי רגל חוצים במעבר החצייה - יעצור את הרכב על-מנת לאפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
 • נוהג רכב המתקרב לצומת מרומזר ייתן זכות קדימה לרכב שנכנס לצומת או לרכב המתקרב אל הצומת.
 • נוהג רכב לא ייכנס לצומת לא פנוי או למפגש מסילת ברזל, אלא אם ביכולתו לעבור את הצומת או את מסילת הברזל ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם ברמזור מופיע אור ירוק המתיר כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל.

הסדרי התנועה לקראת צמתים מרומזרים

שלא כמו בהתקרבות לצומת מתומרר, שבו פועלים לפי כללים קבועים, בהתקרבות לצומת מרומזר יש סכנה שהתנאים לכניסה לצומת ישתנו, לפי מצב אורות הרמזור.

תפקיד הרמזור לווסת את כלי הרכב המגיעים לצמתים ולאפשר מעבר בטוח להולכי רגל.

רמזור הוא למעשה תמרור משתנה, שפעולתו נקבעת בשליטה מרחוק או על-יד מחשב, המפעיל את הרמזור לפי לוח זמנים מתוכנת מראש בהתאם לעומסי התנועה.

לסיכום
רמזור הוא תמרור לא קבוע, ועל הנהג המתקרב אליו לתכנן בקפידה את מיקומו ואת מהירותו, על-מנת לא להיות מופתע ולא להפתיע משתמשי דרך אחרים בתחום שלפני הצומת.

על-מנת שהנהג המתקרב לצומת המרומזר ייערך נכון למופעי הרמזור, הותקנו הרבה לפני הצומת אמצעי התראה והכונה, המאפשרים לנהג התקרבות והתמקמות בטוחה עד לשלב הכניסה לצומת.

אמצעי התראה

תמרורים מקדימים
מתריעים על הצבת רמזורים בצומת או בדרך במרחק מסוים, כדי לאפשר לנהג להיערך מבחינת פעולות השליטה והתקשורת עם משתמשי הדרך האחרים.

סימני חצים
מסומנים על הכביש לקראת הרמזורים, והם מקבילים ומתאימים לתמרורי ההוריה מעל הרמזורים. לדוגמה: כל אלה הנוסעים בנתיבים המסומנים בחצים ישרים יצייתו לרמזורים שמעליהם תמרורי הוריה סע ישר.

תמרורי הוריה מוארים מעל הרמזורים
יצייתו להם כל אלה שיעד נסיעתם מתאים לכיוון החצים. כשאין תמרור הוריה בחץ מעל הרמזור, הוא מתאים לכל כיווני הנסיעה המותרים.

רמזור לרכב

צבעי הרמזור
 • אור אדום - עדשה עליונה.
 • אור צהוב - עדשה אמצעית.
 • אור ירוק - עדשה תחתונה.
סדר מופעי הרמזור
 • אדום - לבד.
 • אדום + צהוב - יחד.
 • ירוק - לבד (גם ירוק מהבהב במקרים מסוימים).
 • צהוב - לבד (גם צהוב מהבהב במצבים מיוחדים).

רמזור לרכבת קלה

צורות הרמזור
 • אור לבן מלבני אופקי - אדום
 • מלבני אופקי/לבן עגול - אדום + צהוב
 • אור לבן עגול - צהוב
 • אור לבן מלבני אנכי- ירוק
סדר המופעים של צורות הרמזור
 • אור לבן מלבני אופקי - לבד.
 • אור לבן מלבני אופקי/אור לבן עגול - יחד.
 • אור לבן מלבני אנכי - לבד.
 • אור לבן עגול - לבד.

ההתנהגות על-פי מופעי הרמזור לרכב או לרכבת הקלה

רמזור שצבעו אדום

 • יוצרים תקשורת.
 • יוצרים תקשורת.
 • העצירה סמוך לקו העצירה.
 • בהעדר קו - לפני מעבר החצייה.
 • בהעדר מעבר חצייה - בסמוך לעמוד הרמזור.

רמזור שצבעו אדום + צהוב

 • אוסר כניסה לצומת. דינו כאדום.
 • אם נמצאים בעצירה - ממתינים לאור הירוק, המאפשר המשך הנסיעה.
 • אם נמצאים בתנועה - מתאימים את קצב הנסיעה עד להופעת האור הירוק וחוצים את הצומת בזהירות.

רמזור שצבעו ירוק

במצב עצירה
 • בדיקה שהצומת פנוי מכלי רכב אחרים.
 • הסתכלות אל כל זרועות הצומת, כדי לוודא שכלי הרכב שחייבים לעצור אכן עצרו.
 • כניסה מבוקרת אל הצומת לפני קבלת החלטה להתחיל לחצות, ואז חצייתו ללא עיכוב.

במצב תנועה לקראת הצומת

 • רחוק מהצומת - צור תקשורת, האט והתכונן לכך שהאור יתחלף לצהוב. אם לא - עבור את הצומת בצורה מבוקרת וללא עיכוב.
 • סמוך לצומת - בצע תקשורת היקפית, האט, בדוק שאין התנהגות חריגה בצומת ועבור אותו בצורה מבוקרת וללא עיכוב.

רמזור שצבעו צהוב (יציב)

אם מהירות הנסיעה מאפשרת עצירה בטוחה לפני הצומת - חובה לעצור, כמו באור אדום.

אם מהירות הנסיעה אינה מאפשרת עצירה בטוחה לפני הצומת - יש להיכנס לצומת ולפנותו במהירות; בכל מקרה, עם הופעת האור האדום אסור להימצא בתחום הצומת.

רמזור ירוק מהבהב

משמעותו זהה לאור ירוק שאינו מהבהב, והוא מתריע על שלוש השניות האחרונות של האור הירוק.

סוג כזה של רמזורים מוצב בדרך כלל בכבישים עורקיים, שהתנועה זורמת בהם במהירות גבוהה יחסית. מטרת האור הירוק המהבהב להודיע לנהגים שמופע האור הירוק עומד להסתיים ומיד יופיע האור הצהוב.

אזהרה
נהג שלפניך עלול להיבהל מן האור המהבהב ולבלום. היֵה תמיד מוכן לבלימה במקרה הזה.

הפסקת פעולת הרמזור צהוב (מהבהב)

 • מחמת תקלה כלשהי.
 • בכניסה לצומת שבה מהבהב האור הצהוב יש לגלות זהירות יתר ולציית לתמרורים המוצבים לפני הכניסה אליו. יש לתת זכות קדימה לכלי-רכב הנמצאים בצומת או המתקרבים אליו, כמו בצומת שהוצבו בו תמרורי זכות קדימה, ולהולכי-רגל העומדים לחצות במעבר החצייה או התחילו בחציית המעבר, גם כאשר הם עומדים על המדרכה.

הסכנות במעבר בצמתים מרומזרים

לפני כניסה לצומת: הסכנה העיקרית נובעת משונות בין הנוהגים ומפרשנות שונה לאותו אות על-ידי נהגים אחרים.

דוגמאות:
 • נהג בולם בהופעת האור הצהוב ברמזור, הנהג הבא מאחור אינו מצפה לעצירה זו ופוגע בו מאחור.
 • נהג המתייחס לאור אדום שאינו בכיוון נסיעתו ועוצר, הנהג מאחור אינו מצפה לכך ופוגע בו.
 • בתוך הצומת: הסכנה העיקרית נובעת מטעות ו/או אי ציות לרמזור של נהגים הנכנסים לצומת מכיוונים אחרים.

חשוב לדעת
רכב הנכנס במהירות לצומת באור ירוק בלי שבדק כי רכב אחר עדיין נמצא בתחום הצומת - יגרום לחסימת הצומת ו/או עלול לפגוע ברכב אחר.

חשוב לדעת
אחרי הצומת: היה דרוך להתנהגות נהגים או הולכי-רגל מעבר לצומת, המאלצים את הנהג העומד לסיים את חציית הצומת לעצור או להאט האטה ניכרת.

דוגמה: נהג המפנה צומת במהירות ו י מד לאחר החצייה עוצר להולך-רגל החוצה באותה עת במעבר החצייה. הרכב שמאחוריו נדרש גם הוא לפנות במהירות את הצומת ומגלה פתאום את הרכב שלפניו העוצר להולך-הרגל, אינו מספיק לבלום ופוגע ברכב.

עצירה לפני כניסה לצומת מרומזר

 • לפני ובסמוך לקו העצירה.
 • באין קו עצירה, עצור לפני מעבר החצייה להולכי-רגל.
 • באין קו עצירה ובאין מעבר חצייה להולכי-רגל, עצור לפני הרמזור הקרוב אליך.

ציון דרך
אור ירוק מתיר כניסה לצומת בתנאי שאין בצומת סכנה או הפרעה כלשהי שאינה מאפשרת להשלים את פינוי הצומת

התנהגות במצבים חריגים בצמתים מרומזרים

 • הצומת לא פנוי - אין להיכנס לצומת. יש להמתין במקום העצירה עד שהצומת יהיה פנוי, גם אם ברמזור דולק האור הירוק.
 • הרמזור "תקוע" באדום וצבעיו אינם מתחלפים בשל תקלה - סכנה ממשית בכניסה לצומת באור אדום, שכן לכלי הרכב המתקרבים מהזרועות האחרות של הצומת דולק האור הירוק ואין להם אפשרות לדעת שהרמזור תקוע.
 • מה עושים? חושבים: יש להמתין ולתת לרמזור אפשרות לתקן את עצמו, ניתן להתקשר למשטרה או מוקד עירוני בזמן ההמתנה. במצב זה צריך להפעיל שיקול דעת. בכל דרך שנפעל חובה לקחת בחשבון את הסיכונים. יש להיעזר בנהגים אחרים הנמצאים בכניסה לצומת ולנסות להעביר מסר לנהגים האחרים המתקרבים לצומת באור הירוק הקבוע כי ישנה תקלה במערכת הרמזורים, ויש צורך לאפשר גם לכיוונים אחרים לעבור בתחום הצומת.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0065. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

 • לא, אין חובה לציית.
 • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "הכניסה אסורה".
 • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0059. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?

 • לא. הוראות הרמזור והוראות התמרורים שוות על פי החוק.
 • לפעמים. העדיפות של הוראות הרמזור חלה בדרך עירונית בלבד.
 • כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
 • לא. אך תמרור "עצור" עדיף מהוראת אור ירוק ברמזור, באותו כיוון נסיעה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0185. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.
 • אין צורך לציית להוראת הרמזור אלא להוראות התמרורים.
 • עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
 • עצור לפני הצומת והמשך בנסיעה ללא הפרעה.
3185

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0062. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?

 • לא. חובה לציית רק לעניין הצגת רישיון נהיגה.
 • בדרך כלל לא.
 • לא. חובה לציית רק לעניין הוראות חנייה בתחום העיר.
 • כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0068. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?

 • כן, הוא תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "עצור".
 • לא, הוא אינו תמרור חוקי.
 • כן, למעט תמרור "אסורה הכניסה".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0432. מה פירוש התמרור?

 • תמרור נייד לפניך.
 • זהירות, רמזור לפניך.
 • המשך באותה מהירות נסיעה.
 • הגבר את המהירות על מנת לפנות את הצומת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |