הוראות החוק הקובעות את כללי ההתקרבות לצמתים מתומררים

הוראות החוק בהתקרבות לצמתים מתומררים או התמזגויות תואמים את כללי ההתקרבות לצמתים שאינם מתומררים. השוני בא לידי ביטוי רק בכניסה לתחום הצומת שבו מוצבים תמרורי מתן זכות קדימה.

חשוב לדעת
לצורך מתן זכות קדימה יש צורך להאט, ובמקרה הצורך אף לעצור, עם קו עצירה וללא קו עצירה. כל זאת על-מנת לתת זכות קדימה כנדרש על-פי חוק. כמו כן יש איסור מוחלט להיכנס לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות לעבור ולפנות את הצומת ללא הפרעה וסיכון לתנועה.

התמרורים והסימונים הקשורים במתן זכות קדימה בצומת - זיהויים, מיקומם ומשמעותם

עומסי תנועה, בעיקר בצמתים שבהם קווי נסיעה צולבים, חייבו הסדרי תנועה שונים מאלה הקיימים בצמתים שאינם מתומררים, זאת כדי לענות על הצרכים הבאים:

 • להבטיח זרימה חלקה של כלי-רכב על-ידי מתן זכות קדימה לכיוון שממנו מגיעה מרבית התנועה.
 • להגביר את בטיחות התנועה המגיעה אל הצומת מכיוונים שבהם שדה הראייה מוגבל עקב בעיות הנדסיות ואחרות.
 • למתן את מהירות הנסיעה בהתקרבות לצמתים ואף לעצור, על-מנת להפעיל שיקול דעת בכניסה לצומת וביציאה ממנו.

תמרור עצור ותן זכות קדימה - זיהוי ומשמעות

צורת המתומן של תמרור הוריה זה מאפשרת זיהוי מכל כיוון והיא מיועדת לזיהוי מיידי ובטוח גם בתנאי ראות גרועים.
משמעותו - חובת עצירה ומתן זכות קדימה.

הוצב תמרור עצור בצד ימין של הכביש לפני הצומת - יש חובה לעצור ולתת זכות קדימה לתנועה מכל כיוון שהוא, ללא התחשבות בכיוון המשך הנסיעה.
הוצב תמרור עצור בצד שמאל של הכביש לפני הצומת - יש חובה לעצור ולתת זכות קדימה לתנועה מכל כיוון שהוא. חובת העצירה חלה על הפונים שמאלה ופניית פרסה.

הוצב תמרור עצור בשני צדי הכביש - נועד לכבישים רחבים, כדי שכל המתקרבים לצומת יבחינו בהם.

תמרור עצור ותן זכות קדימה מוצב בדרך כלל בצמתים שבהם המבנה ההנדסי בעייתי מבחינת שדה הראייה, או במפגשים שבין כבישים צדדיים שהתנועה דלילה בהם ובין כבישים צולבים שהתנועה כבדה בהם. זאת כדי ששיקול הדעת להשתלבות בתנועה יהיה נכון.

יש לעצור תחילה, ורק לאחר העצירה לבחון את מצב התנועה ולתת זכות קדימה במקרה הצורך. לאחר שהכביש פנוי אפשר להשתלב בתנועה. העצירה אינה ניתנת לשיקול דעת. החובה לעצור קיימת גם אם לא זורמת תנועה והכביש ריק לחלוטין.


התקרבות לצומת שבו מוצב תמרור עצור

 • מזהים מרחוק את התמרור ומביטים לכל הכיוונים.
 • מאטים ועוצרים בקו עצירה, ובהעדרו במקום שבו רואים את התנועה היטב, אך מבלי להפריע לה.
 • מביטים על זרועות הצומת לפי הסדר: שמאלה, ממול, ימינה ושוב שמאלה.
 • מקב י לם החלטה על-פי מצב התנועה הקרבה לצומת: להתחיל בנסיעה או להמתין.
 • ההשתלבות בתנועה - רק לאחר מתן זכות קדימה.

תמרור תן זכות קדימה - זיהויו ומשמעותו

צורת המשולש של תמרור הוריה זה, שקודקודו פונה מטה, מאפשרת זיהוי מכל כיוון והיא מיועדת לזיהוי מיידי ובטוח גם בתנאי ראות גרועים.

משמעותו - חובת מתן זכות קדימה.

תוקף התמרור - במקום שלפניו הוצב ולכל הנתיבים בכביש, למעט בנתיבים שלצדם הוצב תמרור עצור.

בצומת שבו מוצב תמרור מתן זכות קדימה חובה להאט ובמקרה הצורך לעצור על מנת לתת זכות קדימה לתנועה המתקרבת לצומת מכל כיוון ולכל הנמצאים בצומת, למעט למי שהוצב לפניו תמרור עצור.

תמרור מתן זכות קדימה מוצב בדרך כלל במקומות שבהם המבנה ההנדסי של הצומת הוא כזה שמאפשר לשקול ולקבל החלטה גם תוך כדי נסיעה. לעתים התנאים (שדה ראייה) מחייבים האטה ניכרת עד כדי הורדה להילוך ראשון ואף נסיעה אטית מאוד, זאת מבלי לעצור את התנועה אם אין לכך הצדקה בטיחותית או תעבורתית.

התקרבות לצומת שמוצב בו תמרור תן זכות קדימה:

 • מזהים מרחוק את התמרור, מביטים לכל הכיוונים.
 • מאטים למהירות סבירה, המתחייבת מן התנאים המשתנים.
 • מביטים לפי הסדר: שמאלה, ממול, ימינה ושוב שמאלה.
 • מקבלים החלטה לעצור או להמשיך על-פי מצב התנועה.
 • השתלבות בתנועה רק לאחר מתן זכות קדימה.

תמרור מעגל תנועה - זיהויו ומשמעותו

מעגל תנועה - תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל עבור מצידו הימני.

תמרור הוריה שצורתו עיגול.
משמעותו - חובת מתן זכות קדימה לתנועה החוצה במעגל או במסילה, ומעבר מצדו הימני.
מקום הצבתו - בכניסה למעגל מצד ימין ועל מבנה המעגל, מול הכניסה אליו.

תמרור מעגל תנועה מחייב לתת זכות קדימה לתנועה הבאה במעגל משמאל וחוצה את דרכך במעגל. יש להדגיש את השוני בין התקנה המחייבת מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין, ובין כללי מתן זכות קדימה במעגל תנועה והחובה לעבור את המעגל מצדו הימני.

התקרבות לצומת שבו מוצב תמרור מעגל תנועה:

 • מזהים מרחוק את התמרור ויוצרים תקשורת.
 • מאטים למהירות סבירה, המתחייבת מן התנאים המשתנים.
 • מסתכלים לפי הסדר: שמאלה, ולאחר הכניסה למעגל - ימינה.
 • מקבלים החלטה לעצור או להמשיך על-פי מצב התנועה.
 • השתלבות בתנועה רק לאחר מתן וקבלה של זכות קדימה.

אזהרה - מעגל תנועה לפניך

תמרור 121
לתיאור התמרור 121

מעגלים גדולים - הכניסה למעגל והיציאה ממנו היא כמו פנייה ימינה. במטרה להזרים נפחי תנועה גדולים יותר, בדרך כלל בעורקי תנועה ראשיים, בונים מעגלים גדולים שבתוכם מסומן יותר מנתיב נסיעה אחד. אם מתכוונים לצאת מהמעגל לכביש הקרוב או לזה שאחריו, נשארים בנתיב הימני ויוצאים בפנייה רגילה ימינה. אם מתכוונים לצאת מהמעגל לכביש הנמצא משמאל למעגל או לחזור אל הכביש שממנו נכנסים (מעין פרסה), רצוי אחרי הכניסה לימין לעבור לנתיב השמאלי, וסמוך למקום היציאה לחזור לימין היציאה כדי לפנות פנייה רגילה ימינה.

חשוב לדעת
בדרך בה יש צמתים מעגליים (מעגל תנועה) יתכנו כללי מתן זכות קדימה שונים . ברוב המעגלים יוצב תמרור הקובע את סדר הקדימויות במעגל התנועה, המחייב את הרכב הנכנס למעגל לתת זכות קדימה לתנועה החוצה במעגל ומגיעה משמאל. במספר מעגלים יוצב בתוך המעגל תמרור מתן זכות קדימה או עצור, המחייב את הרכב הנע במעגל לתת זכות קדימה לתנועה הנכנסת למעגל מימין.

מעגלים זעירים - ננהג כמו בצומת רגיל מבחינת המיקום, הכניסה והיציאה והאיתות בהתאם: ימינה ישר ושמאלה.

חשוב לדעת
מעגלים זעירים מצמצמים את מספר נקודות העימות בצומת לנקודה אחת (לתנועה המגיעה משמאל), ובכך מאפשרים את זרימת התנועה וצמצום הסכנות בצומת.

התקרבות למעגל תנועה, נסיעה בו ויציאה ממנו

 • מביטים לכל הכיוונים: בדרך כלל מאותתים ימינה במעגל גדול. אם המעגל זעיר מאותתים על-פי יעד הנסיעה, ואם ממשיכים ישר - לא מאותתים.
 • מאטים על-פי התנאים המשתנים.
 • מסתכלים שמאלה כדי לוודא שלא מתקרבת תנועה חוצה הסובבת במעגל, ולאחר מכן מסתכלים ימינה להמשך הנסיעה.
 • מקבלים החלטה אם לעצור או להיכנס למעגל על-פי כללי מתן זכות קדימה
 • כדי לצאת מהמעגל יוצרים תקשורת במועד ומאטים לקראת היציאה.

נהגים אחרים מגיעים לצומת
כמו בצמתים עירומים, גם בצמתים מתומררים חייבים להביא בחשבון שהנהגים האחרים יפעלו באופן לא מחושב ובלתי מתחשב וייכנסו לצמתים גם כשהם חייבים במתן זכות קדימה. תפקיד התמרורים המורים לנהג לתת זכות קדימה הוא לשדר הוראה. ביצוע ההוראה או הדרך שבה היא מבוצעת היו ויהיו תלויות תמיד בנהג האחר, ולכן לסימנים המעידים על כוונת התנהגותם של הנהגים האחרים יש חשיבות מכרעת. יש לזכור מטבעו הצומת הוא מקום בעייתי, ולכן התנהגות הנהג חייבת להתבסס על נהיגה במהירות סבירה, תוך כדי בדיקה קפדנית של כוונותיהם והתנהגותם של האחרים.


ציון דרך
חייבים להיות מוכנים לוותר, להאט או אף לעצור במקרה שנהג אחר המתקרב לצומת מכיוון אחר אינו נותן זכות קדימה. ייתכן שנהג הרכב האחר לא הבחין כלל בתמרור המחייב אותו לתת זכות קדימה.

סימנים מעידים על כוונותיהם של נהגים אחרים, שיכולים לסייע למשתמשי דרך אחרים:

 • מהירותם הבסיסית של כלי-רכב אחרים וקצב התקרבותם לצומת.
 • כיוון ההסתכלות של הנהגים האחרים.
 • מיקומם בנתיבים השונים מסייע להבין את מידת הסיכון אם וכאשר ימלאו את חובתם לתת זכות קדימה.

התקרבות לצומת

כאשר לכלי רכב המגיעים מזרועות הצומת האחרות מוצבים תמרורים שעניינם מתן זכות קדימה:
 • יוצרים תקשורת ומאטים את קצב ההתקרבות לכזה שמאפשר לזהות את התנועה המתקרבת לצומת מכיוונים אחרים.
 • מזהים תמרורי מתן זכות קדימה המוצבים בזרועות האחרות של הצומת. ניתן לזהותם מגבם על-פי צורתם, מתומן (שמונה צלעות) לתמרור עצור ומשולש שקדקודו מופנה כלפי מטה לתמרור מתן זכות קדימה.
 • בודקים את כוונותיהם של הנהגים האחרים על-פי הסימנים המעידים על כך.
 • מקבלים החלטה המותנית גם בהתנהגותם של האחרים.

התנהגות במצבים חריגים בצמתים מתומררים

כמו בצמתים עירומים, גם בצמתים מתומררים קיימים מצבים חריגים של שדה ראייה לקוי או צומת שאינו פנוי. בצמתים אלה מתנהגים על-פי הכללים שנלמדו בהתנהגות לקראת צמתים ובתוך צמתים שלא מוצבים בהם תמרורים לעניין מתן זכות קדימה.

יש היגיון באופן הצבת התמרורים העוסקים בזכות קדימה; בדרך כלל הם מוצבים מהכיוון שזורמת בו תנועה דלילה ביחס לכיוונים האחרים. עם זאת, יש מפגעים נוספים שצריך להביא בחשבון: תמרורים שנפלו, תמרורים שצבעיהם דהו, תמרורים מוטים באופן שאינו נראה לנהגים, תמרורים שמוסתרים על-ידי כלי רכב חונים בקרבתם או על-ידי צמחייה גבוהה.

מול כל המפגעים והסכנות האפשריות שהוזכרו נדרשים הנהגים למשנה זהירות בכניסה לצמתים, גם אם מוצבים תמרורי מתן זכות קדימה בכיוון נסיעתם וגם אם לאו.

עצירה לפני הכניסה אל הצומת

 • לפני קו העצירה ובסמוך לו.
 • אם סומן קו העצירה במקום שאין בו שדה ראייה ראוי, חייבים לעצור לפני הקו ולאחר מכן להתקדם בנסיעה אטית למקום שבו אפשר לראות את התנועה בדרך החוצה בלי לגרום להפרעה וסיכון.
 • כשאין קו עצירה, חובה לעצור במקום שבו רואים את התנועה בבירור בלי לגרום להפרעה וסיכון.
 • אם סומן מעבר חצייה ויש הולכי-רגל חוצים, יש לתת להם זכות קדימה, כלומר לאפשר להם לעבור את הכביש בבטחה. לאחר מכן יש לעצור בקו העצירה למתן זכות קדימה לדרך החוצה, בלי לגרום להפרעה וסיכון.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0461. מה פירוש התמרור?

 • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
 • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
 • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
 • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0422. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה היא של כלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר.
 • לא. רק כללי מתן זכות קדימה, המנויים בחוק, או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
 • לא. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לרכב ציבורי בלבד.
 • כן. בצומת שבו מוצב התמרור תינתן זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0721. בתמונה שלפניך:

 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
3721

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0403. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

 • 310
 • 308
 • 504
 • 301

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0387. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

 • 307
 • 303
 • 121
 • 301

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |