אלה הן מערכות עזר בכלי רכב, המסייעות במניעת תאונות דרכים.

ABS - מערכת המונעת נעילת גלגלי הרכב ומאפשרת היגוי

המערכת נכנסת לפעולה בלחיצה חזקה על הבלם. כשהמערכת בפעולה ירגיש הנהג רעידות בדוושת הבלם. במקרה כזה אין להרפות מדוושת הבלם, אלא להמשיך לבלום בחוזקה עד לעצירה, או כל עוד יש צורך בכך.

תקינות מערכת ה-ABS מוצגת בחיווי על-ידי נורת ביקורת בלוח הבקרה בדרך כלל החיווי נדלק בעת התנעת המנוע לשניות אחדות וכבה. כאשר נורת החיווי נדלקת בעת הנסיעה - הדבר מעיד על תקלה במערכת, ויש להגיע למוסך בדחיפות. אל חשש, גם בעת תקלה במערכת תפעל מערכת הבלמים כהלכה.


ESP/ESC - מערכות לבקרת יציבות (יצרנים שונים)

זהו מנגנון בקרת בילום מתקדם, שמטרתו לייצב את הרכב במצבי החלקה באמצעות שליטה והפעלה דיפרנציאלית של מערכת הבילום של כל אחד מגלגלי הרכב, באופן התואם את מצב ההחלקה. המערכת נכנסת לפעולה במצבי סיכון של אובדן שליטה ברכב, הנגרם מהחלקה.

 • בעיקר סחרור וסטיית הרכב בעת החלקה בכביש (רטוב/קפוא).
 • סטייה מנתיב הנסיעה אל מחוץ לכביש בעת ביצוע עקומה, או סטייה לנתיב הנגדי.

המערכת מקטינה במידה ניכרת את שיעור תאונות הדרכים בכביש. היא מסייעת לנהג לשלוט במגבלות הרכב מול מגבלות הדרך.


מערכת התרעה - LCA, SA-ISA, FCW

LCA
מערכת תמיכה לסטייה מנתיב. המערכת מנטרת את האיזורים משמאל, מימין ומאחורי הרכב ומתריעה לנהג כשהוא סוטה מנתיב נסיעתו, כאשר בנתיב ליד מתקרב רכב.

SA-ISA
מערכת התרעה על נהיגה במהירות גבוהה מן המותר. המערכת מנטרת את מיקום הרכב ומהירותו, משווה למהירות המותרת בחוק לאותו מיקום ומסייעת לנהג (אינפורמטיבית או אקטיבית) לא לחרוג ממהירות זו.

FCW
מערכת התרעה על אי - שמירת מרחק. מתריעה כאשר כלי הרכב נמצא בסכנת התנגשות עם הרכב שלפניו.


מערכות בטיחות אקטיביות למניעת תאונות דרכים

ACC
בקרת שיוט אדפטיבית. מערכת שמתאימה באופן אוטומטי את מהירות הרכב לרכב שנוסע לפניו ולמרחק מתאים ממנו בולמת ומאטה בעת הצורך, אם רכב לפנים בולם ומאט, וכך שומרת על מרחק קבוע ממנו.

LDW
מערכת התרעה על סטייה מהנתיב שמתרחשת ללא איתות של הנהג. אם הנהג מבצע סטייה מנתיבו ללא שאותת המערכת מתריעה.

PCV
מערכת בלימת חרום למניעת פגיעה בהולך רגל במסלול הנסיעה. מזהה משתמשי דרך פגיעים ובולמת אוטומטית כאשר ההתנגשות אינה נמנעת.


מערכות המונעות פגיעה בחלק האחורי של הרכב בנסיעה לאחור

מצלמה נסיעה לאחור שנמצאת בחלק האחורי של הרכב ומופעלת אוטומטית כשהרכב נמצא בהילוך אחורי. היא מאפשרת לנהג לראות על גבי המסך את המתרחש מאחורי הרכב ולזהות גורמים הנמצאים בשטח שאינו נראה לנהג, שטח מת.

מערכת חיישנים, המתריעה מפני התקרבות לעצמים בעת נסיעה לאחור. היא מורכבת על הפגוש האחורי ומתריעה על-ידי צפצוף המתחיל כשהרכב נמצא במרחק מסוים מהמכשול. אפשר להגדיר את המרחק מהמכשול שבו תתחיל המערכת להתריע.

אזהרה
אין לסמוך רק על החיישנים. יש לבדוק לפני ובעת הנסיעה לאחור.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1702. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם מבטלת את פעולת ה-ABS.
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לכיבוי מיידי של המנוע.
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לעצירת הרכב "על המקום".
 • לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לרעידות של הדוושה ולרעשים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0992. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?

 • לשמש כבלם נוסף בעת סכנה.
 • למנוע שימוש מופרז בבלמי הרכב.
 • לאפשר שליטה והיגוי ברכב בעת בלימה.
 • למנוע את שחיקת הצמיגים.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1744. מהי מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?

 • מערכת המונעת את נעילת גלגלי הרכב בבלימת חירום, וכך משתמרת פעולת ההיגוי של הרכב.
 • מערכת המתקנת טעויות נהג בבלימה ומסייעת בהגברת יציבות הרכב.
 • מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת ההיגוי של הרכב.
 • מערכת המונעת אפשרות של תקלה במערכת הבלמים של הרכב.

| «C1» | «В» |

1003. כיצד פועלת מערכת בקרת היציבות האלקטרונית אי-אס-פי (ESP) במצבי נהיגה מסוכנים?

 • היא בודקת את לחץ האוויר בצמיגים ומפעילה את בלם עזר (חנייה) להאטת מהירות הרכב.
 • היא שולטת על גלגל ההגה.
 • היא מפעילה את הבלמים על כל גלגל בנפרד ושולטת בעצמת המנוע.
 • היא שולטת בעצמת המנוע בלבד.

| «C1» | «В» |