הוראות החוק לנוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים עם נפגעים

נוהג רכב, המעורב בתאונה שבעקבותיה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

 • יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם כן יש הכרח להשתמש ברכב, או אם שוטר הרשה את הדבר. הנהג יהיה חייב לסמן את מיקום הרכב לפני הזזתו למקום בטוח.
 • בהתאם למצב המקרה ומקום התאונה, ובהתאם להכשרתו, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה.

ובמיוחד
יוודא מניעת כל נזק נוסף לנפגע.
יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכולתו להגיש ובהתאם להכשרתו.
יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על-פי נסיבות המקרה: אמבולנס, משטרה ומכבי אש.
ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים.

אם אין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס, יטפל בהעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב בתאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע:

 • את שמו ומענו.
 • את מספר רישיון הנהיגה שלו.
 • את מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו.
 • את שם בעליו ומענו.
 • יציג לפי דרישתם את רישיון הנהיגה, את רישיון הרכב, או את תעודת הביטוח ואת תעודת הזהות אם היא נמצאת ברשותו וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על התרחשותה ויפרט בהודעה את:

 • שמו ומענו.
 • מספר טלפון.
 • מקום התאונה.
 • מקום הימצאו.
 • שם האדם שנפגע ולאן הועבר לטיפול אם ידוע לו.

הוראות החוק לנוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים עם נזק לרכוש בלבד ללא נפגעים

ציון דרך
נהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שיש בה נפגעים יעצור במקום בטוח ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכולתו להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע.

נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר שאינו רכב, הנמצא על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש, ימסור בו-במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום:

 • את שמו ומענו.
 • מספר טלפון.
 • את מספר רישיון הנהיגה שלו.
 • את מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ואת שם בעליו ומענו.
 • את מספר תעודת הביטוח ואת שם החברה המבטחת.
 • יציג לפי דרישתם את התעודות האמורות ואת רישיון הרכב.
 • ירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה עומדים במקום התרחשותה וגורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה - יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חופשית, ומיד לאחר מכן יחליפו פרטים ביניהם.

אם הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או בעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום:

 • ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב במקום בולט לעין על גבי הרכב שניזוק, וירשום בה מידע לגבי הרכוש שניזוק ויפרט גם את פרטיו האישיים.
 • יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על התרחשותה, יפרט את שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום וימסור את שמו או מספרו של השוטר אם ידועים לו.

תוצאות תאונת דרכים

 • מוות.
 • פגיעה גופנית.
 • נזק לרכוש.
 • אובדן ימי עבודה.
 • השבתת הרכב.
 • הוצאות כספיות.
 • עוגמת נפש.

ציון דרך
נהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שיש בה נפגעים יעצור במקום בטוח ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכולתו להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0276. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

 • שמו, מספר תעודת הזהות שלו ומספר הטלפון שלו.
 • מספר רישיון הנהיגה שלו ומספר הרישוי של הרכב בלבד.
 • אין צורך למסור כל פרטים אם לוחיות הזיהוי של הרכב שלמות וקריאות.
 • שמו, מענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מספר הרישוי של הרכב ושם בעליו של הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0696. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

 • חגורות בטיחות, משענות ראש וכריות אוויר.
 • פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים.
 • מגבים אחוריים ומשענות הראש.
 • דוושות הבלם והמצמד.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0279. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

 • כשהפגיעה קלה והנזק הנגרם לרכב או לרכוש אינו גדול.
 • כשמודיעים על המקרה לחברת הביטוח במועד ובזמן הנקוב בחוק.
 • כאשר מזמינים שמאי רכב, המוכר לצורך העניין על ידי המשטרה.
 • כששוטר מזדמן למקום האירוע, ופרטי המקרה הובאו לידיעתו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0275. אילו פעולות ינקוט נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

 • ייסע לתחנת המשטרה וימסור שם את פרטיו.
 • יגיש לנפגע עזרה מתאימה כפי יכולתו והכשרתו, יזעיק את כוחות ההצלה וימתין במקום עד בואם.
 • ידווח למשטרה על התאונה בתוך 72 שעות.
 • יחליף פרטים עם יתר המעורבים בתאונה – ואז אין צורך בהודעה למשטרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0277. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

 • יפנו מיד את כלי הרכב מהכביש ויחליפו ביניהם פרטים מזהים.
 • ידווחו למשטרה וימתינו להוראותיה.
 • יחליפו פרטים מזהים וימתינו לשירותי ההצלה בלי להזיז כל רכב.
 • יזעיקו את כוחות ההצלה וימתינו במקום התאונה בלי להזיז כל רכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0274. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

 • יפנה את הכביש ויודיע למשטרה על התאונה.
 • לא יזיז את רכבו, אלא אם כן הורה זאת שוטר או היה הכרח להשתמש ברכב לצורך פינוי נפגעים.
 • יפנה את רכבו כדי למנוע הפרעה לתנועה שבדרך ויזעיק את כוחות ההצלה.
 • יפנה את רכבו אם אין הוא אשם בתאונה, והאחריות תיפול בהמשך על המעורב האחר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |