הוראות החוק המתייחסות לגרירה, לגורר ולנגרר

גרור - עגלה (רכב) ללא מנוע, המיועדת להיגרר על-ידי רכב מנועי מאחור.

 • נהג בעל רישיון בדרגה B רשאי לגרור גרור שמשקלו יחד עם משקל המטען הוא עד 1,500 ק''ג.
 • אסור לנהג לגרור יותר מגרור אחד.
 • חל איסור להסיע אנשים ברכב הנגרר.
 • שרשראות הבטיחות המחברות את הנגרר לרכב הגורר חייבות להיות באורך המאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות ביחס לגורר, כדי לאפשר פנייה בטוחה.
 • אדם הדוחף רכב (עגלה) בגופו חלים עליו כל הכללים והחוקים שחלים על נהג.

חלקי הנגרר והגרור לצורך גרירה

 • וו גרירה.
 • חיבור חשמלי (מערכת האורות).

רתימת הנגרר

 • העמדת הגורר בניצב לנגרר.
 • הרמת המוט הטלסקופי.
 • חיבור מנוף, נעילת יצול הגרור לוו הגרירה ובדיקת נעילה.
 • חיבור שקע לתקע חשמלי (בדיקת תקינות המערכת החשמלית בהתאם לגורר).
 • חיבור שרשראות ביטחון בין הנגרר לגורר.

נהיגה ברכב גורר ובשליטה בנגרר - קשיים וסכנות

 • בעת ביצוע פניות ימינה - יש לבצע פניה ברדיוס סיבוב גדול יותר, על-מנת למנוע מהנגרר לעלות על המדרכה.
 • בנסיעה בעקומות בדרך שאינה עירונית, במהירויות גבוהות - יש להקטין את המהירות על-מנת למנוע מהנגרר להיזרק מנתיב נסיעה.
 • רוחות צד משפיעות על יציבות הנגרר, ולכן יש להימנע מהעמסת מטען גבוה
 • משקל המטען הנמצא על הנגרר ישפיע על יציבות הגורר ועל יכולת הבלימה, ולכן אין לעבור את המשקל המותר.
 • בעת בלימת חירום - כאשר לנגרר אין בלם עזר.
 • תזוזת המטען משפיעה על יציבות הגורר, ולכן יש למנוע מהמטען לנוע על משטח הנגרר.
 • היגוי בנסיעה לאחור עקב גרירת גרור - בעת נסיעה לאחור עם נגרר יש לסובב את ההגה הפוך לכיוון שאליו מתכוונים להפנות את הנגרר.
 • הטיות ההגה חייבות להיעשות במתינות ותוך כדי מעקב אחר תנועת הנגרר.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1402. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?

 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר של המפקח על התעבורה.
 • כן, אבל נחוץ לשם כך היתר משוטר.
 • כן. כשמובילים מטענים ארוכים מותר לגרור יותר מגרור אחד, אך נחוץ אישור קצין הבטיחות.
 • כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.

| «C1» | «C» | «1» | «В» |

0243. כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?

 • שניים, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • שניים, ובתנאי שאורכם הכולל לא יעלה על 15 מטרים.
 • אחד, אלא אם כן התירה רשות הרישוי אחרת.
 • רכב אחד בלבד ואין אפשרות להתיר יותר מאחד.

| «C1» | «C» | «1» |

1324. לאיזה רכב דרושים שרשראות ודגלים (תאורה היקפית)?

 • לרכב המוביל חומרים מסוכנים (חומ״ס).
 • לרכב המוביל חומר שממנו מתאבך אבק.
 • לרכב המוביל גלילי פלדה.
 • לגרור וכן לנתמך שאין להם רצפה ודופנות.

| «C» |

0330. איזה גרור רשאי לגרור בעל רישיון נהיגה מדרגה B ברכב שאושר לגרירה?

 • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-1,500 ק"ג.
 • שום גרור. בעל רישיון, כאמור, אינו רשאי לגרור גרור.
 • גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-1,500 ק"ג.
 • גרור שמשקלו הכולל המותר אינו יותר מ-2,000 ק"ג.

| «C1» | «В» |

0245. באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?

 • טרקטור.
 • טרקטור משא בלבד.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
 • טרקטורון בלבד.

| «1» |

1357. מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?

 • עליהן לאפשר הארקה של המטען החשמלי המצטבר (חשמל סטטי) ברכב בזמן הנסיעה.
 • על החוליות שלהן להיות בעובי של 12 מ"מ לפחות.
 • עליהן למנוע היווצרות זווית של 90 מעלות (האות "ד") בין הגורר לנגרר.
 • עליהן לאפשר פנייה של 90 מעלות לפחות לנגרר, ביחס לגורר.

| «C1» | «C» | «В» |