מצב שבו מאיימת סכנה חמורה על הנהג והנוסעים ברכב

חשוב לדעת
הנהיגה הנכונה מדגישה. כאשר ברכב מופיע כשל מכני חמור, ניתן עדיין לבצע מספר פעולות על מנת לצאת ממצב החרום ולצמצם את הפגיעה.

הכשלים המרכזיים הם
איבוד הבלמים, האצה בלתי נשלטת, התפוצצות צמיג, תקר ודימום מנוע באמצע נסיעה.

איבוד בלמים

איבוד בלמים הוא מצב בו בלמי כלי הרכב אינם מתפקדים כנדרש והנהג אינו מצליח להאט / לעצור את נסיעתו.

מה ניתן לעשות?

 • להאט את כלי הרכב בעזרת תיבת ההילוכים-להוריד הילוך.
 • להשתמש בבלם היד )הנד ברקס( להרים אותו לאט לאט.
 • למצוא נתיב מילוט במגמת עלייה או להאט את כלי הרכב באמצעות חיכוך בגדר הפרדה/בכלי רכב חונה.
 • בכל מקרה יש לנסות - לעצור את כלי הרכב בשול הדרך במקום בטוח.
 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות.
 • להציב משולש אזהרה.
 • לעמוד בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה במידה וקיימת.
 • להתקשר למשטרה.

מה לא לעשות?

 • לא להיכנס לפאניקה.
 • לא ללחוץ על הבלמים בצורה רציפה לאורך זמן כי הדבר יגרום לחימום יתר של הבלמים ולשריפתם.
 • לא ללחוץ על דוושת הגז.

האצה בלתי נשלטת של הרכב

האצה בלתי נשלטת של כלי הרכב מתרחשת עקב בעיה מכנית, לדוגמה: היתפסות דוושת הדלק או עקב בעיה אלקטרונית (בעיה במחשב ניהול המנוע, מערכת בקרת השיוט וכו’). זהו מצב חרום בו הנהג עלול לאבד שליטה על כלי הרכב.

מה ניתן לעשות?

 • להעביר את ידית ההילוכים לסרק ניוטרל.
 • להאט ככל הניתן בעזרת הבלמים.
 • במידה ולא מצליחים לבלום להשתמש בבלם היד הנד ברקס.
 • למצוא נתיב מילוט במגמת עלייה.
 • כשהרכב מגיע למצב עצירה לדומם מנוע.
 • בכל מקרה יש לנסות-לעצור את כלי הרכב בשול הדרך במקום בטוח.
 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות.
 • להציב משולש אזהרה.
 • לעמוד בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה במידה וקיימת.
 • להתקשר למשטרה.

התפוצצות צמיג

התפוצצות צמיג תוך כדי נסיעה מסוכנת ועלולה להוביל לאובדן השליטה על כלי הרכב.ישנן שתי סיבות מרכזיות להתפוצצות צמיג: צמיג ישן/ בלוי/ יבש או/ו מכשול על פני הכביש.

מה ניתן לעשות?

 • לאחוז היטב בהגה ולשמור את כיוון התנועה בקו ישר.
 • להאט ככל הניתן בעזרת הבלמים ותיבת ההילוכים.
 • לנסות לעצור את כלי הרכב בשול הדרך במקום בטוח.
 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות.
 • להציב משולש אזהרה.
 • להחליף צמיג.
 • לבדוק את כל צמיגי הרכב,במוסך מוסמך, ולהחליפם במידת הצורך.

פנצ'ר

פנצ'ר הוא נקר בגלגל. פנצ'ר מתרחש כאשר החלק הפנימי של הצמיג מתפוצץ או כאשר נוצר קרע בצמיג, כך שהאוויר הכלוא בגלגל משתחרר. במקרה של פנצ'ר הנהג ירגיש בריחה של כלי הרכב לצדדים או ישמע רעשים לא רגילים.

מה ניתן לעשות?

 • לאחוז היטב בהגה ולשמור את כיוון התנועה בקו ישר.
 • להאט ככל הניתן בעזרת הבלמים ותיבת ההילוכים.
 • לעצור את כלי הרכב בשול הדרך במקום בטוח.
 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות.
 • להציב משולש אזהרה ולהחליף צמיג.
 • עדיף לנסוע על הג’אנט של הגלגל (החישוק עליו מולבש הצמיג), גם במחיר הרס הצמיג ולא לעצור על הכביש.

דימום מנוע לא רצוני באמצע הנסיעה

כלי רכב ע ו לל להיכבות באמצע הנסיעה בשל מחסור בדלק או תקלה חשמלית / מכאנית.

מה ניתן לעשות?

 • לנסות להשתלב ככל הניתן בימין הדרך, עם עדיפות לשול הדרך.
 • להאט עד לעצירה מוחלטת בזהירות רבה.
 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות,
 • להציב משולש אזהרה.
 • לעמוד בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה במידה וקיימת.
 • להתקשר למשטרה.

במידה ודימום המנוע מתרחש באמצע הנתיב ואין אפשרות לעצור בימין הדרך או בשול הדרך

 • להדליק אורות חירום מהבהבים HAZARD
 • ללבוש אפוד זוהר.
 • לצאת מכלי הרכב במהירות.
 • להציב משולש אזהרה.
 • לעמוד בצד הימני של הדרך מעבר לגדר ההפרדה במידה וקיימת.
 • להתקשר למשטרה בדחיפות על מנת לדווח על נתיב נסיעה חסום.

מודעות להיבטים טכניים ברכב

על מנת למנוע, ככל הניתן, בעיות תפעוליות הקשורות בכלי הרכב, חשוב לזכור כי כלי הרכב הוא מכונה מורכבת הדורשת תחזוקה תמידית.

מה ניתן לעשות?

 • לטפל בכלי הרכב על פי הוראות היצרן.
 • במרבית הרכבים יש לעשות זאת אחת לשנה או מדי 15,000 ק”מ (מוקדם מבין השניים).
 • לטפל בכלי הרכב במוסך מורשה.
 • יש לבצע תחזוקה ע”י הנהג:
  • בדיקת לחץ אוויר בצמיגים אחת לשבועיים.
  • בדיקת המגבים והחלפתם במידת הצורך.
  • בדיקת מפלס הנוזלים בכלי הרכב (שמן מנוע, שמן גיר, מים במצנן ונוזלים הידראוליים).
 • להיות קשובים לכלי הרכב:
  • רחשים חריגים.
  • צריכת דלק חריגה.
  • הידלקות נוריות אזהרה.

ציון דרך
כשיש תקלה ברכב, השליטה עדיין בידיים שלך


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1578. מערכות השליטה ברכב הן:

 • הבלימה, ההיגוי וההאצה.
 • ההיגוי, ההאצה ומיזוג האוויר.
 • הבלימה, ההיגוי והשמע.
 • הבלימה, ההיגוי ומיזוג האוויר.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

0989. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?

 • המנוע יתחמם יתר על המידה.
 • הצמיגים יתחממו ויישחקו יותר.
 • הרכב יאבד את תכונות ההיגוי שלו.
 • תפחת יעילות הבלמים בצורה רבה.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1018. מתי רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים?

 • רק לפני הבדיקה השנתית של הרכב (טסט).
 • אין חשיבות לזמן בדיקת לחץ האוויר ולאופן הבדיקה.
 • לפני הנסיעה, כאשר הצמיגים קרים.
 • אחרי הנסיעה, כאשר הצמיגים חמים.

| «C1» | «В» |

0935. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

 • להמשיך בנסיעה רגילה עד לטיפול התקופתי של הרכב.
 • לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה.
 • להמשיך בנסיעה רגילה עד למוסך, באורות צהובים מהבהבים.
 • להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך, בימין הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0990. כיצד תזהה חום יתר בבלמים?

 • על ידי רעידות חריגות של הרכב.
 • המנוע יאבד מכושר הסחיבה שלו.
 • על ידי היחלשות הבלימה וריח של חומר חרוך.
 • נורת לחץ השמן של המנוע תידלק.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |

1016. האם למנוע הרכב יש השפעה על בטיחות הנסיעה?

 • כן. השפעתו של המנוע מתבטאת רק בהאצה בתחילת הנסיעה.
 • לא. השפעת המנוע באה לידי ביטוי רק בנסיעה בעליות תלולות.
 • לא. למנוע אין כל השפעה על בטיחות הנסיעה.
 • כן. בעיקר בסיוע בהיחלצות ממצבי חירום.

| «C1» | «В» |