ציון דרך
את הכוחות הפיסקליים אי אפשר לבטל. אפשר להשפיע על עוצמתם על-ידי התאמת מהירות הנסיעה לתנאי הדרך. את הסכנות הנובעות מהכוחות הפועלים על הרכב לא רואים, אלא מרגישים.

כוחות טבע שונים פועלים על הרכב במצבים שונים ומשפיעים על תנועתו ועל מהירות נסיעתו. רובם גורמים לחוסר יציבות הרכב ולסכנה בעת הנסיעה. את ההשפעה של כוחות פיסיקליים אלה אנו יכולים לחוש בעת התחלת הנסיעה ובהמשכה. לעתים, כאשר כוחות אלה חזקים מדי, השפעתם מתבטאת באובדן שליטה על הרכב או באובדן יציבות הרכב (התהפכות).

כוחות הטבע העיקריים ה ופעלים על הרכב ומשפיעים על מהירות הנסיעה ועל יציבות הרכב הם אלה:

 • כוח ההתמדה
  הכוח השואף לשמר את מצב תנועתו או אי תנועתו של גוף. עוצמת הכוח המופעל תלויה במשקל הרכב ובמהירותו - ככל שהרכב כבד ועמוס יותר, או מהירות נסיעתו גדולה יותר, כוח ההתמדה שיופעל עליו יהיה גדול יותר, והכוחות שנידרש להפעיל כדי להתגבר על כוח ההתמדה יהיו גדולים יותר.
 • כוח הכבידה
  התנגדות החיכוך של הצמיג - מגע צמיג המכונית עם הכביש בעת הנסיעה גורם לחיכוך ולהתנגדות לגלגולו. גורם זה מקטין את מהירות הנסיעה. ללא התנגדות החיכוך היו גלגלי הרכב מחליקים ולא מאפשרים את תנועתו או את יכולת אחיזתו ויציבותו על הכביש. התנגדות החיכוך מאפשרת את שמירת כיוון הנסיעה ואת יכולת ההאצה או ההאטה וכן אחיזה טובה של גלגלי הרכב בכביש. כוח החיכוך מושפע מסוג הכביש ומגודל שטח המגע של הצמיג.
 • התנגדות האוויר לתנועת הרכב לפנים
  צורת הרכב וגודלו משפיעים על התנגדות האוויר לתנועת הרכב. כמות אנרגיה גדולה מאוד מושקעת כדי להתגבר על התנגדות האוויר. ככל שלרכב יהיה מבנה אווירודינמי יותר, תקטן התנגדות האוויר לתנועתו, והמשמעות היא חיסכון ניכר בדלק.
  כמו כן, רצוי לסגור פתחים מיותרים ולהסיר עצמים בולטים במעטפת הרכב, היוצרים מערבולות אוויר מיותרות הגורמות לצריכת דלק מיותרת.
 • הכוח הצנטריפוגלי
  בעת נסיעה בעקומה (חלק ממעגל דמיוני) פועל על הרכב כוח אשר שואף לדחוף אותו אל מחוץ למעגל (לעקומה). כוח זה נקרא הכוח הצנטריפוגלי. כוח זה אינו פועל על הרכב בעת נסיעה בקו ישר, אלא רק בעקומות ובפניות.
  ככל שמהירות הנסיעה תגדל יגדל גם הכוח הצנטריפוגלי. כמו כן, לחדות העקומה (רדיוס הסיבוב) יש השפעה מכרעת על גודל הכוח - עקומה חדה מאוד תגרום לכוח צנטריפוגלי חזק, ועקומה מתונה - לכוח חלש יותר.
 • מרכז הכובד של הרכב ומטענו
  מרכז כובד הוא הנקודה שבה מתרכז כוח המשיכה של הרכב כלפי הקרקע. ככל שמרכז הכובד גבוה יותר, תהיה יציבות הרכב נמוכה יותר. כשנקודת מרכז הכובד נמצאת בשטח רוחב המכונית, הרכב נשאר מחובר לקרקע. ברגע שמרכז הכובד יוצא מתחום המכונית - הרכב יתהפך.
  מטען על גג הרכב מגביה את מרכז הכובד, ולכן הרכב יציב פחות. כאשר רכב נוסע במהירות בעקומה חדה הוא עלול להתהפך, משום שנקודת מרכז הכובד חורגת מרוחב המכונית.

רוחות צד - רוחות צד עלולות להסיט את הרכב מנתיבו ולהשפיע על יציבותו במצבים האלה:

 • הרכב נוסע בקרבת הים.
 • הרכב נוסע בין הרים הנמצאים מצדדיו ופתאום יוצא מתחומם.
 • הרכב מוביל מטען גבוה, הדומה למפרש.
 • הרכב עוקף או נעקף במהירות גבוהה ועקב כך נוצרות מערבולות אוויר חזקות.

חובה לזכור
רוחות + מהירות = סכנה לאובדן שליטה!

בכל המצבים המוזכרים לעיל חייבים להאט, על-מנת להקטין את השפעת הרוח או את תנודות האוויר.

 • אזהרה על רוחות צד
 • כוחות הצד פועלים על הרכב בנסיעה בעקומה
 • רכב עוקף או נעקף במהירות גבוהה יוצר מערבולות אויר
 • עקומות ירידות ושפועי דרך
 • רכב הנוסע בין קירות אבן ופתאום יוצא מתחומם
 • רכב הנוסע בקרבת הים

שילובי כוחות מסוכנים

עקומות חדות בצירוף שיפועי דרך משפיעים על יציבות הרכב, וכשנוסעים במהירות גבוהה במקומות אלה יציבות הרכב מתערערת. על כן חובה להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך.

חובה לזכור
עקומות + שיפועים + מהירות = סכנה לאובדן שליטה!

חשיבות הצמיג ולחץ ניפוח האוויר על יציבות הרכב

ציון דרך
צמיג יכול לאבד כמחצית מכמות האוויר הנדרשת בלי שיהיה אפשר להבחין בכך על-פני הצמיג.

יציבות הרכב נקבעת על-פי כוח האחיזה של צמיגי הרכב בפני הדרך.
כוח אחיזת הצמיגים בכביש נקבע על-ידי מידת לחץ ניפוח האוויר.

לחץ הניפוח משפיע על ההיגוי, על הבלימה ועל מיקום הרכב בכביש - הרכב נוטה לכיוון הצמיג שחסר בו אוויר. מצב זה בצמיגי הרכב דומה לאדם פיסח או לזה המהלך בנעל אחת גבוהה ואחת נמוכה. התוצאה היא פגיעה ביציבות להולך-הרגל, ובמקרה של הנוהג - נהיגה ברכב לא יציב.

לחץ האוויר המתאים לרכב בדרך כלל מצוין על ידי היצרן במדבקה על משקוף דלת הנהג, תא כפפות, ואף מפורטת בספר הרכב של היצרן. לבירור לחץ האוויר המתאים לכל כלי-רכב אפשר לפנות לכל נקודת שירות המוסמכת לטפל בצמיגים שאושרה על-ידי משרד התחבורה. מומלץ לבדוק את לחץ האוויר פעם בשבוע לפחות.

בכלי רכב חדשים מותקנת מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים TMPS . המערכת מתריעה על לחץ אוויר לא תקין.

חובה לזכור
יש לבדוק לחץ אויר בצמיגים פעם בשבוע לפחות.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1480. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?

 • כשהרכב נוסע בפניות ובעקומות .
 • בנסיעה בקו ישר, גם כשהכביש אופקי.
 • בנסיעה ישרה בירידות תלולות.
 • בנסיעה ישרה בעליות תלולות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

1025. מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?

 • מידת הלחץ תהיה בהתאם להוראות יצרן הרכב.
 • אין חשיבות רבה למידת לחץ האוויר בצמיגים.
 • הלחץ יהיה בהתאם להוראות המוסך או מכון הרישוי.
 • המידה שתאפשר את הנסיעה הנוחה ביותר.

| «C1» | «A» | «В» |

1018. מתי רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים?

 • רק לפני הבדיקה השנתית של הרכב (טסט).
 • אין חשיבות לזמן בדיקת לחץ האוויר ולאופן הבדיקה.
 • לפני הנסיעה, כאשר הצמיגים קרים.
 • אחרי הנסיעה, כאשר הצמיגים חמים.

| «C1» | «В» |

1026. לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

 • לבלאי מוגבר של תיבת ההילוכים.
 • לבלאי מהיר של גלגל ההגה.
 • לבלאי מואץ של הצמיגים ולפגיעה ביציבות הרכב.
 • רק לרעש נסיעה מוגבר במהירויות גבוהות.

| «C1» | «A» | «В» |

1503. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

 • על בלאי מכללי ההגה.
 • על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו.
 • על כושר הבלימה של בלמי הרכב.
 • על מהירות הרכב ועל שחיקת הצמיגים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1466. ככל שמרכז הכובד של הרכב יהיה גבוה יותר:

 • כן תגדל יציבות הרכב בעקומות.
 • כן תגדל יציבות הרכב בכביש רטוב.
 • כן, תפחת יציבות הרכב בפניות ובעקומות.
 • כן יהיה קל יותר לפנות פניות ברכב.

| «C1» | «C» | «D» |