הוראות החוק

 • זמן תאורה
  זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג-האוויר או מחמת סיבות אחרות (זמן תאורה הוא הזמן שבו חייבים להפעיל את מערכת התאורה ברכב).
 • לילה
  פרק הזמן שבין רבע שעה לאחר השקיעה ועד רבע שעה לפני הזריחה.
 • עמעום
  מעבר מהאור הגבוה בפנסי החזית לאור הנמוך. כשנוהגים באור הגבוה, יש חובה לעבור לאור הנמוך.

משמעות התקנות האחרות הקשורות ללילה ולרכב פרטי

 • מערכת האורות בכל רכב חייבת להיות מותקנת ופועלת כהלכה.
 • בזמן תאורה, פנסי החזית, פנס אחורי ולוחית זיהוי אחורית צריכים להיות מוארים.
 • בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס כל כלי-הרכב חייבים להדליק אורות בדרכים שאינן עירוניות.
 • האור הגבוה
  יאיר את הדרך למרחק של 100 מטרים לפחות.
 • האור הנמוך
  יאיר את הדרך למרחק של 30 מטרים.

יש לזכור
נהג מסונוור אינו רואה את הדרך, ולכן נדרש:

 • לעמעם כשנוהגים מול רכב אחר ועלולים לסנוור אותו.
 • לעמעם כאשר עוצרים את הרכב לעצירה או לחנייה כדי למנוע הטעיה וסנוור.
 • לעמעם כשנוסעים בעקבות רכב אחר ואלומת האור הגבוה מאירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
 • לעמעם בדרך עירונית, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי.

ציון דרך
כאשר אלומת האור מאירה את חלקו האחורי של הרכב מלפנים יש לעמעם את האורות.

העמדת רכב בזמן תאורה

 • אסור להעמיד או להשאיר רכב בזמן תאורה בחלק מהדרך המיועד לתנועת כלי רכב.
 • אסור להעמיד או להשאיר רכב בזמן תאורה אלא אם כן דולקים פנסי החנייה והפנס האחורי, או שדולקים בו פנסי הרוחב או פנס צדי המותקן על דופן הרכב שלצד הכביש, המראה אור לבן מלפנים ואור אדום מאחור.
 • אפשר להעמיד או להשאיר רכב בדרך שמצב התאורה בה מאפשר הבחנה ברכב ממרחק סביר על-ידי עוברי דרך.
 • מערכת האורות ברכב חייבת להיות במצב תקין, בכל עת, גם בנהיגה בשעות היום.

מערכת ראיית לילה
NIV מערכת אינפורמטיבית ראיית לילה מסייעת לנהג לאתר מכשולים ומשתמשי דרך פגיעים לפני הרכב ומתריעה על נוכחותם. כגון בעלי חיים, הולכי רגל, רכבים ממונעים.

הבעיות והסכנות בנהיגה בזמן תאורה ואופן ההתמודדות איתן

 • טווח ראייה רק בתחום הארת הפנסים ותאורה אחרת אם קיימת
  התאמת המהירות למרחקי העצירה בתחום המואר.
 • עייפות מצטברת ונטייה להירדמות בגלל השעון הביולוגי של הגוף
  עצירת הרכב, התרעננות ואף תנומה קלה במקום בטוח.
 • אומדני מרחק ומהירות לקויים ביותר
  אין לקחת סיכונים במקרים של ספק.
 • שדה ראייה מוגבל בנהיגה בעליות, מורדות, עקומות
  להימנע מעקיפות ומפעולות חריגות.
 • בעיית עיוורון זמני במעברים מאור לחושך ולהיפך
  נסיעה אטית עד שהראייה חוזרת לתקנה.
 • סנוור של פנסי רכב ממול
  האטה והפניית העיניים לכיוון השול הימני.
 • תאורת פנים הגורמת להשתקפויות בשמשות
  כיבוי תאורת הפנים.
 • תאורת צגים הממקדת את המבט אליהם
  עמעום תאורת הצגים.
 • צלליות ומשתמשי דרך אחרים הלבושים בצבע כהה
  ערנות יתר והבזקי אורות דרך.
 • בעלי-חיים הנמשכים למקור אור ורצים לעומתו
  התאמת מהירות במקומות שבהם צפויים להימצא בעלי-חיים.

חשוב לדעת
עקב הבעיות המיוחדות בנהיגה בזמן תאורה/לילה יש לשמור על רווח גדול יותר, להקפיד יותר מהרגיל על נסיעה בימין הכביש, להימנע מעקיפות, להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך (מהירות סבירה), ובמקרים חריגים (ערפל כבד, גשם חזק מאוד, סופות חול) - לעצור בשול הדרך במקום בטוח, או לדחות את הנסיעה משיקולי בטיחות כאשר מזהים תנאי דרך קשים לפני היציאה לדרך.

הבעיות המיוחדות בזמן תאורה שאינו לילה

 • שדה ראייה מוגבל מאוד.
 • התמזגות כלי רכב ברקע הכללי.
 • טשטוש ההבדלים בין כביש לשוליים ובין נתיבי הכביש.

התמודדות מול הבעיות

 • שמירת רווח גדול.
 • נסיעה במהירות אטית ולעתים עצירה בצד הדרך.
 • הימנעות מעקיפות.

הפעלת סוגי האורות והבקרה עליהם

כיוון פנסי החזית של הרכב, ניקיון השמשות וניקיון פנסי החזית משפיעים על טווח האורות וטווח הראייה של הנהג בחשכה. מבחינים בארבעה סוגי אורות:

 • אורות חנייה
  אורות לבנים קטנים בחזית הרכב ואורות אדומים מאחור.
 • אור נמוך
  מאיר למרחק של 30 מטרים לפחות. זהו האור שבו נוהגים לנסוע בכל זמן תאורה או במקומות שבהם חלה חובה בגלל תקנות מיוחדות.
 • אור גבוה
  מאיר למרחק של 100 מטרים לפחות. עם הפעלת האור הגבוה נדלקת נורית כחולה בלוח הבקרה והמידע ומתריעה על כך שהאור הגבוה פועל ועלול לסנוור את הבאים מנגד או את הנוסעים מלפנים. כשמגלים רכב המגיע ממול או כשנוסעים בעקבות רכב אחר ואלומת האור הגבוה מגיעה לאחוריו של רכב מלפנים, יש לעמעם לאור נמוך. לפני ובעת עקיפה ולפני פסגות או עקומות רצוי לעמעם אורות כתקשורת מקובלת בין נהגים.
 • אורות ערפל
  יש להפעילם כשתנאי הראות קשים מאוד בשל ערפל, גשם זלעפות או סופת חול. יש להקפיד לכבות את אורות הערפל מיד עם היציאה מהאזור עם תנאי הראות הגרועים, שכן אורות הערפל האדומים מסנוורים את הנוהגים מאחור.

היתרונות בהפעלת האורות בלילה

 • נהג רכב הבא מנגד ומבקש לעקוף עשוי להימנע מניסיון עקיפה במרחק קצר כאשר הוא מבחין באורות הרכב הבא מולו.
 • האורות מסייעים לנהג לאמוד את מהירותו ואת מרחקו של רכב שהוא אמור לתת לו זכות קדימה. אומדנים אלה נרכשים עם הניסיון והמיומנות בנהיגת לילה.
 • הולכי-רגל עשויים לבטל או לדחות ירידה לכביש כשמתקרב רכב שאורותיו דולקים.

ההבדלים בין נהיגת לילה בדרך עירונית ובדרך שאינה עירונית

 • רוב ההבדלים נובעים ממצב התאורה בדרכים וממהירות הנסיעה.
 • דרך עירונית מוארת בדרך כלל בתאורת רחוב או בתאורת שלטים, בתים וכו’. גם כלי-רכב מאירים נוספים בדרך תורמים לסביבה מוארת יותר ולפיכך בטוחה יותר.
 • דרך שאינה עירונית חשוכה כמעט לגמרי, למעט אורות הכוכבים והירח התורמים לתאורה. הסכנה נובעת מהראות הלקויה ומנהיגה במהירות שאינה מאפשרת עצירה בטווח תאורת הפנסים.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0031. הגדר "עמעום אורות":

 • כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
 • שינוי גובה אלומת אורות החנייה.
 • כיבוי האור הגבוה והדלקת אור ערפל.
 • כיבוי האור הנמוך והדלקת האור הגבוה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1298. פנסי חזית שאינם מכוונים:

 • אינם מאירים את הדרך כנדרש בחוק.
 • מגבירים את ערנות הנהג – בייחוד בלילה.
 • גורמים לסינוור עצמי של הנהג בחשכה.
 • אינם משפיעים על הנהיגה בחשכה לא לטוב ולא לרע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0877. מה מחייבת נסיעה אחורנית תמיד?

 • הפעלת זמזם חיצוני לנסיעה לאחור בכל סוגי הרכב, לרבות רכב פרטי.
 • נסיעה בהילוך נמוך בהתאם לתנאי הדרך רק בירידה תלולה.
 • זהירות ונקיטת אמצעים למניעת סיכון, פגיעה, הטרדה או הפרעה.
 • הצבת מכוון במקום שבו ייראה לעיני הנהג.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

1700. פנס לנסיעה אחורנית:

 • יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
 • יופעל על ידי מתג נפרד ובזמן הפעלתו חייב להישמע זמזום אזהרה.
 • אסור להתקנה בכל רכב שאינו רכב נוסעים פרטי.
 • ייעשה בו שימוש בשעות התאורה בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0256. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?

 • בעת חיפוש אחרי מקום חנייה.
 • בכניסה לחצרים.
 • בנסיעה לאחור.
 • כאשר הרכב עומד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1709. נהיגה בחשכה באור גבוה:

 • עלולה לגרום לנזק למערכת התאורה של הרכב ובעיקר לפנסי החזית.
 • עלולה לגרום לסינוור נהגים אחרים.
 • מומלצת ורצויה ואינה אסורה בחוק כלל.
 • לא גורמת הפרעה לנהגים אחרים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1694. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

 • מגבירים את ערנות הנהג.
 • אינם משפיעים על הנהיגה ועל השליטה בה.
 • גורמים לסינוור עצמי של הנהג.
 • אינם מאירים את הדרך כנדרש.

| «C1» | «A» | «1» | «В» |