פעולות שליטה שגויות של הנהג

פעולת האצה שגויה. הנוהג ברכב עלול לאבד שליטה עקב לחיצה לא מבוקרת על דוושת הדלק. במצב זה הצמיג מאבד את אחיזתו בכביש, והרכב אינו מתקדם בכיוון ובקצב הרצויים. כשהצמיג חוזר למצב אחיזה בכביש, הרכב נע לכיוון בלתי צפוי במהירות גבוהה, העלולה לגרום לאובדן שליטה ברכב (בכלי רכב שמותקנת בהם מערכת בקרת יציבות תופעה זו תקטן).

 • פעולת בלימה שגויה
  הנוהג ברכב עלול לאבד שליטה עקב לחיצה לא מבוקרת, שאינה הדרגתית, על דוושת הבלם. במצב זה הצמיג מאבד את אחיזתו בכביש, כושר ההיגוי אובד, ובמצב מסוים הרכב נכנס לסחרור ולהתהפכות (בכלי רכב שמותקנת בהם מערכת בקרת יציבות תופעה זו תקטן).
 • פעולת היגוי שגויה
  הנוהג ברכב עלול לאבד שליטה ברכב עקב סטייה חדה, לא מבוקרת, שתגרום לרכב לנוע לכיוון לא רצוי. פעולת תיקון לכיוון הנגדי תגרום לאובדן יציבות עד כדי התהפכות (בכלי-רכב שמותקנת בהם מערכת בקרת יציבות תופעה זו תקטן).

הערה
חשוב להדגיש! ככל שתגדל מהירות הנסיעה, יתעצמו תופעות אלה.


נהיגה במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך והתנועה

נהיגה בעקומה

בנסיעה בעקומות, ובייחוד בעקומות חדות, פועל על הרכב כוח השואף לדחוף אותו אל מחוץ לעקומה. כוח זה נקרא הכוח הצנטריפוגלי. ככל שתגדל מהירות הנסיעה והעקומה תהיה חדה יותר, כך תגדל השפעתו של הכוח על הרכב. הימצאות של זרזי החלקה בעקומה ונסיעה במורד תלול תחרפנה את השפעתו של הכוח הצנטריפוגלי.

ציון דרך
הנהג חייב לקבל את ההחלטה הנכונה ולהפעיל שיקול דעת אחראי בנוגע לכשירותו לנהיגה.


מצבו הפיזי והנפשי של הנהג

הגורמים למצב גופני ונפשי לקוי המסכן את הנהיגה מעוגנים בחוק.

אדם ששרוי באחד ממצבים אלה לא ינהג רכב:

 • הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך.
 • הוא נתון להשפעת סמים משכרים או משקאות משכרים (אלכוהול).
 • הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בביטחון סביר מחמת מצבו הנפשי או מחמת חולשה או ליקוי גופני, מצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0139. מהי מהירות סבירה ?

 • כל מהירות ובלבד שהנהג שולט שליטה מלאה ברכב.
 • מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
 • בכביש סלול – 80 קמ"ש; בדרך עפר-40 קמ"ש.
 • המהירות המרבית שאליה מסוגל להגיע הרכב בנסיבות הקיימות.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0076. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

 • רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
 • כשהנוהג מחזיק במכשיר ביד ימין.
 • רק באמצעות אוזניות המחוברות לשתי האוזניים.
 • אסור לחלוטין להשתמש בטלפון בעת הנהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1071. מדוע יש להתאים את תנוחת הישיבה של הנהג לפני תחילת הנהיגה ברכב?

 • כדי למנוע כאבי רגליים, הנגרמים עקב ישיבה ממושכת בכיסא הנהג.
 • כדי לשלוט היטב על אמצעי התפעול של הרכב ולשפר את שדה הראייה.
 • כדי להגיע ביתר קלות אל הרדיו או אל הטלפון הנייד בעת הנהיגה.
 • לא נחוצה כל התאמה. התאמת תנוחת הישיבה נדרשת רק לנשים בהיריון.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0807. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

 • התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
 • נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים מסביב.
 • נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן חיוניות לנהיגה.
 • נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג, בתנאי שאינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |