הכלים הנדרשים לצורך החלפת גלגל

 • גלגל חלופי. חשוב לבדוק אחת לשבועיים את תקינות לחץ האוויר בצמיג החלופי.
 • מגבה (ג‘ק) תקין.
 • מפתח מתאים לפתיחה של אומי הגלגל ולסגירתם.
 • משולש אזהרה.
 • אפוד זוהר.
 • מברגים וכפפות.
 • פנס מיטלטל.

ציון דרך
נהג הנוסע ברכב שאינו שלו חייב לוודא שהוא יודע היכן נמצאים הכלים הנדרשים ואת שמישותם לפני תחילת הנסיעה.

פעולות בטיחותיות לפני להחלפת גלגל

 • להרחיק את הרכב ככל האפשר רחוק משפת הכביש.
 • ללבוש את האפוד הזוהר.
 • להציב את המשולש במקום שייראה למרחק של 100 מטר לפחות
 • כאשר יש נוסעים ברכב חובה להקפיד על יציאה מהרכב רק מצדו הימני לכיוון השול, ולהרחיקם משפת הכביש אל מעבר לגדר הבטיחות.
 • במקרה של תקר - יש לאבטח את הרכב על מנת למנוע את תזוזתו.

הורדה והרכבה של גלגל

הורדת גלגל

 • להסיר את צלחת הגלגל (בעזרת מברג).
 • לשחרר מעט את האומים באמצעות מפתח האומים.
 • להציב את המגבה.
 • להפעיל את המגבה בעזרת ידית ההפעלה ולהרים את הרכב.
 • להסיר את כל האומים ואת הגלגל מתושבתו.

הרכבת גלגל

 • להצמיד בעדינות את הגלגל הרזרבי.
 • לסגור את האומים ללא הידוק.
 • להוריד את המגבה.
 • להדק היטב את האומים.
 • להרכיב את הצלחת.
 • לאסוף את כל הכלים והאבזרים.
 • לנסוע בהקדם לצמיגאי לחיזוק האומים ולתיקון הצמיג.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1499. מה על הנהג לוודא קודם שהוא מגביה את הרכב להחלפת גלגל?

 • שבלם עזר (חנייה) יהיה חופשי עד להורדת הגלגל, ושיהיה מהודק בעת הרכבת הגלגל החדש.
 • להבטיח בכל הדרכים הקיימות שהרכב לא ינוע ממקומו.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה מהודק עד להורדת הגלגל, ושיהיה חופשי בעת הרכבת הגלגל החדש.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה חופשי ומשוחרר, ושהרכב יהיה בהילוך נמוך בכל עת ההחלפה.

| «C1» | «В» |

1018. מתי רצוי לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים?

 • רק לפני הבדיקה השנתית של הרכב (טסט).
 • אין חשיבות לזמן בדיקת לחץ האוויר ולאופן הבדיקה.
 • לפני הנסיעה, כאשר הצמיגים קרים.
 • אחרי הנסיעה, כאשר הצמיגים חמים.

| «C1» | «В» |

0930. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל והרכבת הגלגל החדש.
 • שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר בכל זמן פעולת החלפת הגלגלים.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1033. איזו פעולה יש לבצע לאחר החלפת גלגל?

 • לבעוט קלות בצמיג לבדיקה כללית (של תקינות הצמיג ושל כושר הבעיטה).
 • לחזק את אומי (ברגי) הגלגל לאחר הורדת הרכב מן המגבה (ג'ק) ולעשות זאת שוב לאחר נסיעה של 50 ק"מ.
 • לבדוק את חום הצמיג לפני הנסיעה הבאה.
 • אין צורך בשום פעולה מיוחדת.

| «C1» | «В» |

1708. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

 • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולמנוע את שחיקת הצמיגים.
 • לאפשר ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לבין כביש רטוב.
 • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולמנוע את שחיקת המנוע.
 • לאפשר ניקוז של המים שבין הכביש לבין הצמיג ולשמור על לחץ האוויר בצמיגים.
31501

| «C1» | «A» | «1» | «В» |