הוראות החוק בדבר הסעת נוסעים ברכב

מושב בטיחות
מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות, או התקן מתאים אחר, המיועד להסעת ילדים ברכב, ומותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד למושב, והעומד בתקן הישראלי.

מושב מגביה - בוסטר
מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.

ציון דרך
חגורת הבטיחות עוצבה לספק הגנה יעילה למבוגרים, והיא אינה יכולה להעניק הגנה לתינוקות ולפעוטות ואף עלולה לגרום להם לפגיעות קשות. הפתרון - מושב בטיחות שמותאם לגיל הילד.

הוראות יצרן
יש שני סוגים של הוראות יצרן - יצרן הרכב ויצרן מתקן הבטיחות.
בהתקנת התקן ריסון יש לפעול לפי הוראות יצרן ההתקן ולפי הוראות יצרן הרכב. יש להקפיד על השחלת חגורת הבטיחות של הרכב למקום המיועד לה בהתקן הריסון עצמו.
יש יצרני רכב המספקים נקודות רתימה מיוחדות למושב מגביה ולמושב בטיחות.

חשוב לדעת
החוק מחייב - כל נוסע ברכב להיות חגור במושב בטיחות, במושב מגביה או בחגורת בטיחות בהתאם לממדי גופו.
בכל נסיעה ובכל מרחק - כל הנוסעים ברכב חייבים להיות חגורים.
על ילד להיות חגור - במושב בטיחות, במושב מגביה או בחגורת בטיחות בהתאם.


לא יסיע נהג במושב מגביה קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב

 • ילד שטרם מלאו לו שלוש שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה, המתאים לגובהו ולמשקלו.
 • ילד שטרם מלאה לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
 • ילד במושב בטיחות ובמושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.
 • אסור לנהג להסיע רכב שמותקנות בו חגורות בטיחות אלא אם כן הנהג וכל הנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה.

חשוב לדעת
במרבית כלי הרכב מותקנת חגורת בטיחות שנשארת גמישה וחופשייה במהלך הנסיעה, אך ננעלת בעת בלימת חירום או תאונה.
אפשר לבדוק את תקינות החגורה באמצעות משיכה חזקה ומהירה. אם החגורה אינה ננעלת - יש לגשת למוסך ולבדוק את תקינות המנגנון.


חגורות הבטיחות

הגורם החשוב ביותר להפחתת היפגעות בזמן תאונת דרכים

כאשר גוף האדם מוטח ממקומו בתוך הרכב בשעת תאונה, הוא נבלם על-ידי חגורת הבטיחות, החזקה דיה לעצור את תנועתו ולרכך את הפגיעה.

יש להתאים את גובה חגורת הבטיחות לגובהו של המשתמש, כדי למנוע היפגעות בצוואר.

 • חגורות בטיחות הגורם החשוב להצלת חיים
 • חגורת הבטיחות מצילה חיים

חגורת הבטיחות מרתקת את היושבים ברכב למקום מושבם ומונעת אותם מ:

 • להיזרק ממקום מושבם.
 • להיזרק מהרכב ולהיפגע מחוץ לרכב.
 • להיטלטל בתוך הרכב ולפגוע בנוסעים אחרים.
 • להיחבל מהשמשה הקדמית המתנפצת או מעצמים אחרים שבתוך הרכב.

חשוב לדעת
חגורות הבטיחות לא נועדו למנוע תאונה, אלא למזער את חומרת הפגיעה במקרה של תאונה.


כרית אויר

ציון דרך
תזכורת מצילת חיים: אסור להושיב ילד במושב בטיחות מול כרית אוויר פעילה. המקום הבטוח ביותר להסעת ילדים הוא המושב האחורי.

כריות אוויר תורמות לבטיחות הנוסעים

 • כרית אוויר היא אמצעי בטיחותי, ותפקידה למזער את הפגיעה בנהג ובנוסעים בעת מעורבות הרכב בהתנגשות חזיתית או צדית, או בעת התהפכות הרכב.
 • הכרית משמשת כחוצץ בין גופו של הנוסע ובין חלקי הרכב הקשיחים.
 • יש כריות לנהג ולנוסע במושב הקדמי, יש כריות חלון ויש כריות לנוסעים במושבים האחוריים.
 • בכל נקודה ברכב שבה מותקנת כרית אוויר מופיעה הכתובת AIRBAG או SRS או שתיהן יחד.
 • תקינות מערכת כריות האוויר מוצגת בחיווי בלוח המחוונים. החיווי נדלק לשניות ספורות עם הפעלת מתג ההצתה. במקרה של תקלה במערכת הכריות - יפעל החיווי.
 • אם במהלך הנסיעה נדלקה הנורית או שלא כבתה לאחר שהתנענו את הרכב - יש לגשת למוסך.
 • אי חגירת חגורה במקרה של הפעלת הכרית מסוכנת מאוד ועלולה להסב נזק רב.

כיצד כרית האוויר פועלת?

 • הכרית פורצת בעוצמה אדירה חלקיקי שנייה לאחר התנגשות הרכב. בכך היא חוצצת בין הנוסע לחלקי רכב קשיחים.
 • לאחר מכן האוויר מתרוקן ממנה - כדי לאפשר לנוסעים לצאת מהרכב הפגוע.

משענת ראש ותרומתה לבטיחות הנוסעים

משענת הראש, המותקנת בחלק העליון של משענת המושבים ברכב, היא אביזר בטיחות ראשון במעלה, ואפשר לכוונה כך שתהיה בגובה מרכז הגולגולת. בזמן תאונה, פגיעה מלפנים או מאחור, יש נטייה של הראש לנוע לפנים ולאחור במהירות אדירה, מה שמציב סכנה לשבירת המפרקת. הגורם שימנע זאת הוא משענת הראש. כיוון נכון של משענת הראש, זווית משענת המושב וחגירת חגורות בטיחות יצמצמו פגיעה בנוסעי הרכב.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1047. מה הסכנה הטמונה בלחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים הקדמיים?

 • הוא עלול לגרום להסטת הרכב לצד הגלגל שבו לחץ האוויר נמוך יותר.
 • אין כל סכנה כל עוד שיעור הלחץ בצמיגים לפחות רבע משיעור הלחץ הדרוש.
 • הוא עלול לגרום למשיכת גלגל ההגה לצד הגלגל שבו לחץ האוויר גבוה יותר.
 • אין כל סכנה. למידת לחץ האוויר בצמיגים הקדמיים אין כל חשיבות.

| «C1» | «В» |

1012. מה עלול לפגוע ביעילותן ובתפקודן של חגורות הבטיחות בזמן נסיעה ברכב?

 • הטיית גב המושב לאחור במידה מוגזמת.
 • נהיגה בלבוש רב שכבתי וחם מדי.
 • נסיעה בכביש משובש.
 • עייפות ונטייה של הנהג לנמנום.

| «C1» | «В» |

0022. נוסע היושב במושב האחורי של רכב נוסעים פרטי חייב לחגור חגורת בטיחות. על מי תחול האחריות אם לא חגר חגורה בזמן הנסיעה?

 • על הנוסע בלבד.
 • על בעל הרכב.
 • על הנהג ועל הנוסע.
 • על הנהג בלבד.

| «C1» | «В» |

1011. מהי מערכת בטיחות מסוג כריות אוויר מתנפחות, אס-אר-אס (SRS)?

 • זו מערכת כריות אוויר המאזנת את הרכב בסיבובים מסוכנים.
 • זו מערכת המקררת את הבלמים בזמן בלימות חירום.
 • זו מערכת של כריות אוויר חיצוניות המתנפחות כדי לשפר את איכות הנסיעה.
 • זו מערכת למיתון הפגיעות בנוסעי הרכב על ידי ניפוח כריות בזמן התנגשות.

| «C1» | «В» |

0046. מהו "מושב בטיחות"?

 • מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
 • כל מושב המותאם להסעת ילדים וקשישים והעומד בתקן שקבע המשרד לאיכות הסביבה.
 • מושב תקני מיוחד, המותקן ברכב דו-גלגלי, והמיועד על פי מבנהו להסעת ילדים.
 • מושב המותקן ברכב בעת ייצורו, המיועד להסעת ילדים שגילם עד 14 שנים.
3046

| «C1» | «В» |

1082. אביזרים הממתנים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים הם:

 • מגבים אחוריים ומשענות הראש.
 • פנסי ערפל ומושבים אורתופדיים.
 • חגורות בטיחות, כריות אוויר ומשענות ראש.
 • משענות הראש ונווטן (מערכת ניווט-ג'י-פי-אס - GPS).

| «C1» | «В» |

1009. מה הקשר בין תפקוד כריות אוויר לחגורות הבטיחות ברכב בעת תאונה?

 • כרית האוויר פועלת רק כשהחגורה אינה פועלת.
 • אין קשר בין תפקוד כריות האוויר לחגורות הבטיחות.
 • אי חגירת חגורות בטיחות עלולה לגרום לכריות לסכן את הנוסעים בעת התנפחותן.
 • כריות האוויר אינן מופעלות כאשר חגורות הבטיחות ברכב אינן בשימוש.

| «C1» | «В» |