עצירה או העמדה בטיחותית בעת זיהוי תקלה ברכב

 • לעצור את הרכב במקום בטוח ולהרחיק את הנוסעים מהרכב לכיוון השול או מעבר למעקה הבטיחות.
 • בתיבת הילוכים ידנית - יש להפנות גלגלים ולשלב הילוך מתאים בהתאם לשיפועי הדרך.
 • בתיבת הילוכים אוטומטית - יש לשלב למצב חנייה P
 • להפעיל את בלם החנייה.
 • לדומם את המנוע.

חשוב לדעת
העמדת רכב בדרך בעת תקלה היא מסוכנת! היא דורשת מהנהג ליצור סביבה-סטרילית סביב הרכב כדי להימנע מתאונות.

פעולות בטיחותיות על-פי חוק לצורך טיפול בתקלה ברכב

 • להפעיל את פנסי החירום.
 • ללבוש את האפוד הזוהר.
 • להציב את משולש האזהרה, שייראה למרחק של 100 מטרים.
 • להניח נעלי ביטחון לתמיכת גלגל בציר השני (ברכב שבו נדרש להחזיק נעלי ביטחון).

תקלות ברכב האוסרות את המשך הנסיעה

 • רעש באחת ממערכות הרכב.
 • מד חום המנוע גבוה מדי.
 • נורית לחץ שמן נדלקת.
 • נורית אזהרה כללית עם משולש אדום שסימן קריאה בתוכו.
 • תקלה במערכת הבלמים.
 • סטיית ההגה באופן לא רצוני.
 • נקר או חוסר לחץ אוויר באחד מגלגלי הרכב.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1398. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?

 • כן, אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג.
 • לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
 • כן, אבל רק לשם העלאת נוסעים.
 • כן, אבל רק לשם הורדת נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0283. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות.
 • למשך זמן תיקונו, ובלבד שלא יהיה יותר מ-72 שעות.
 • עד לבואו של רכב חילוץ, ובתנאי שפרק הזמן לא יעלה על שבוע.
 • יש לפנותו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1684. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?

 • אם יש ברכב שני אפודים, מותר לשני אנשים לצאת לבושים באפוד זוהר.
 • הנהג היוצא מן הרכב פטור מחובת לבישת אפוד, אם נוסע ברכב לבש אפוד ויצא לפניו מן הרכב.
 • על הנהג היוצא מן הרכב ללבוש אפוד זוהר עם יציאתו מהרכב.
 • כל התשובות נכונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |