תופעות מסכנות בנהיגת קיץ

הקיץ בישראל מאופיין בטמפרטורות גבוהות ובעומסי חום. כל אלה יוצרים תנאים קשים למי שמשתמשים בדרך.

סנוור מהשמש

קרני השמש הישירות המקרינות על השמשה הקדמית, או משטחים אחרים שבדרך הקולטים את קרני השמש, גורמים לסנוור חזק המקשה על העיניים להתמודד עם ראיית הדרך, בעיקר בטווחים רחוקים.

הפתרון
 • הרכבת משקפי שמש.
 • שימוש בסך השמש לצמצום הסנוור.
 • נסיעה אטית ביותר המותאמת לרמת הסנוור.

טמפרטורות גבוהות מקשות על הנהג

תנאי שרב, חום ולחות הם גורמים מרכזיים המשפיעים על תגובות הנהג, כגון עייפות, חוסר ריכוז, עצבנות, תגובות אטיות או לחלופין פזיזות וללא שיקול דעת, ועוד.

הפתרון
 • מומלץ להחנות את הרכב במקום מוצל.
 • לפני תחילת הנסיעה יש להפעיל מזגן ולפתוח את החלונות עד יציאת החום מהרכב.
 • להרבות בשתייה.
 • הפסקות התרעננות ומנוחה במסלול נהיגה ארוך ומתמשך.

יובש וצמא כגורם שלילי בנהיגה

צמא מעיד על יובש בגוף וגורם להשפעות שליליות עליו, כגון עייפות ונמנום, הפוגעות בערנות בזמן הנהיגה.

הפתרון
 • להרבות בשתיית מים לפני שחשים בצמא.
 • לעצור להפסקות התרעננות.

טמפרטורות גבוהות משפיעות על הרכב

חום גבוה משפיע על המערכות של קירור המנוע, על מיזוג האוויר, על הבלמים ועל צמיגי הרכב.

הפתרון
 • יש לבדוק בתחילת הנסיעה ברכב את נוזל קירור המצנן ואת כמות שמן המנוע.
 • לפני תחילת הנסיעה חייבים לבדוק אוויר על-פי הוראות היצרן המתאימות לנהיגת קיץ, כדי למנוע את פיצוץ הצמיג עקב לחצי אוויר גבוהים מהתחממות יתר.
 • חובה להחליף צמיגים לא תקינים עקב סדקים ויובש הגומי בדופן הצמיג.
 • יש להדגיש את הוראת החוק, המחייבת לנסוע בצמיגים תקינים בכל ימות השנה.

החלקה גם בקיץ

הכביש בחודשי הקיץ יבש ומאובק. במגע עם נוזלים הופך האבק לזרז החלקה. סכנה זו זהה לסכנה המוכרת לנו מתחילת החורף כגשם ראשון.

הפתרון
 • יש לשים לב ולהיזהר במיוחד בכל מקום שיש בו רטיבות על הכביש - ממטרות השקיה בשטחי הפרדה, נזילות ממזגני רכב לפני רמזור ועוד.
 • יש לעשות פעולות בלימה, האצה גז ושינוי כיוון היגוי בעדינות ובמהירות נמוכה.
 • הרכבת משקפי שמש ושימוש בסוכך שמש.
 • נסיעה במהירות אטית, המותאמת לתנאי הנסיעה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


1559. כשהשמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:

 • לעקוף את הרכב שלפנים, מכיוון שמוטב לנסוע בכביש פנוי.
 • להאט את נסיעתו בהתאם לטווח הראייה הקיים ולהשתמש בסך השמש.
 • להפנות את מבטו הצדה ולא להסתכל לפנים, כדי שלא יסונוור.
 • להיצמד לרכב שלפנים כדי שיסתיר אותו מפני קרני השמש.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1792. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

 • כל התשובות לא נכונות.
 • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
 • ללא מגבים כלל.
 • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0931. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
 • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
 • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
3931

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1476. חול על פני הכביש עלול לגרום:

 • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לבין הכביש ולהגדלת עצמת הבלימה.
 • להסתיר תמרורים ושלטים חשובים, שהוצבו בדרך.
 • להגדלת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולחימום יתר של הצמיגים.
 • להקטנת החיכוך בין הצמיגים לכביש ולהחלקת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |