תחזוקה בטיחותית של הרכב לפי הוראות היצרן

לכל רכב מצורפת חוברת הוראות של יצרן הרכב, המתארת את אופן השימוש ברכב ואת צורכי אחזקתו הנכונה והתקינה. הוראות היצרן מיועדות להנחות את הנוהג ברכב ומתייחסות לנושאים האלה:

 • כיצד לנהוג ברכב בצורה המאפשרת חיסכון בדלק, שמירה על מערכות ההיגוי ובלאי צמיגים, שימוש במערכת ההילוכים ומניעת בלאי מנוע, טיפול בגוף הרכב ומניעת נזקי פח.
 • טיפול תקופתי מותאם לדגם הרכב. תדירות הטיפול נקבעת על-פי מספר הקילומטרים שעשה הרכב.

בדיקה יומית של הרכב לפני תחילת הנסיעה

 • לפני הכניסה לרכב - בדיקה חיצונית.
 • בדיקת תקינות של פנסי הרכב.
 • בדיקת לחץ אוויר בצמיגים.

פתיחת מכסה מנוע

 • בדיקת מפלס נוזל הבלמים.
 • בדיקת גובה מפלס המים במכל המים של מתזי השמשות.
 • בדיקת גובה מפלס שמן סיכה במנוע על-ידי מדיד גובה השמן.
 • בדיקת גובה פני המים במצנן (במערכת הקירור).
 • מבט על תקינות המצבר.
 • בדיקה שאין נזילות על המנוע או מתחת לרכב.

בדיקה לפני ואחרי התנעת מנוע

 • בדיקת צגים בלוח הבקרה.
 • בדיקת תקינות מגבי השמשות בשילוב התזת מים.

לאחר תחילת הנסיעה

 • בדיקת תקינות בלם השירות (בלם הרגל).

בדיקה תקופתית של הרכב ותרומתה לבטיחות הנהיגה

נהיגה בטיחותית ברכב מושפעת מתקינות הרכב ומעונות השנה - בעיקר חורף וקיץ. על הנהג להכין את רכבו בהתאם:


צמיגים

 • בלאי הצמיגים משתנה מרכב לרכב, ובהתאם לסגנון הנהיגה ולסוג הדרכים שבהן נוהגים.
 • הצמיגים מתבלים גם עקב שינויי מזג-האוויר.
 • בדיקת הצמיג החלופי והכלים הנדרשים להחלפת צמיג.

יש להחליף צמיגים כשהם מתבלים, בהתאם לסימנים האלה

 • דפנות הצמיג נראות יבשות וסדוקות.
 • עומק החריצים בסוליית הצמיג פחות מ-2 מ”מ.
 • יש נפיחות בדופן הצמיג.
 • יש קרע בצמיג.

על גבי הצמיג מוטבעים סימנים העוזרים לבדוק את מידת התאמתו לרכב ואת תקינותו:

 • יש לבדוק את תאריך ייצור הצמיג, וקוד מהירות (בעת רכישת צמיג).
 • יש לדרוש תעודת אחריות לצמיג שרכשתם.

צמיג - סימנים העוזרים

בלמים

יש לעקוב אחר הנחיות היצרן בנוגע לטיפול תקופתי ולשים לב להתנהגות הרכב. אם בעת בלימה הרכב מושך לצדדים, או נשמעת חריקת בלמים, או שהרכב מתקשה לבלום - או כאשר נדלקת נורית בלוח הבקרה, המתריעה על תקלה או שחיקה של הבלמים, יש לגשת מיד לבדיקת בלמים במוסך.

אורות

 • יש לבדוק את כל האורות, כולל איתות ואורות בלימה, ולהחליף נורה מקולקלת מיד כשמאתרים תקלה.
 • יש להחזיק ברכב ערכת נורות חלופיות למקרה הצורך.
 • בחורף משתמשים באורות גם במשך שעות היום, ותקינותם חשובה בגשם ובערפל.

מגבים

 • גומיות המגב נוטות להתייבש ולאבד מיעילותן במהלך הקיץ.
 • יש לבדוק את תקינות המגבים באמצעות התזת מים.
 • יש להתקין מגבים חדשים מדי שנה לקראת החורף.

מתזים

 • לכלוך עלול לסתום את פתח המתז.
 • לקראת החורף יש לבדוק את תקינות המתזים ולנקותם.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0862. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

 • שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו.
 • שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת.
 • שברכב נמצאים נורות ונתיכים (פיוזים) חלופיים.
 • שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו התקינה של הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1035. האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?

 • בשום מקרה אין לשנות את מידת צמיגי הרכב.
 • מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
 • מותר, בתנאי שיוחלפו כל צמיגי הרכב בצמיגים חדשים, שלכולם אותה מידה אחרת, הרצויה לנהג.
 • מותר, אם חברת הביטוח מאשרת את השינוי.

| «C1» | «A» | «В» |

1080. מה הן הבדיקות השוטפות שעל הנהג לבצע ברכב?

 • בדיקת מסמכי הרכב.
 • בדיקת הקילומטראז' (נסועה) ברכב לאחרונה.
 • בדיקת נוזלים ושמנים, בדיקת לחצי אוויר בצמיגים ובדיקת תקינות הפנסים והמגבים.
 • בדיקת שמשות, בדיקת תא המטען ובדיקת תקינות הפנסים והמגבים.

| «C1» | «В» |

0736. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

 • את זהותו של בעל הרכב ושהרכב אינו גנוב.
 • שברכב נעשו הטיפולים התקופתיים במועדם.
 • שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
 • שיש כלי עבודה, גלגל חילוף (גלגל רזרבי) תקין, משולש אזהרה ומדחס אוויר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1081. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

 • את מפלס השמן במצמד ואת מפלס השמן במנוע.
 • את מפלס נוזל הבלמים ואת כמות הגז במערכת מיזוג האוויר.
 • את מפלס שמן ההגה ואת מפלס השמן בתיבת המצמד.
 • את המפלסים של: השמן במנוע, נוזל הקירור, נוזל הבלמים ונוזל ניקוי השמשות.

| «C1» | «В» |