הגורמים המקשים על הנהיגה והראות בחורף

גשם ראשון

הגשם הראשון אחרי תקופת הקיץ או אחרי הפוגה בגשמים אין בו די כדי לנקות את הכביש מהאבק ומהשמנים שהצטברו בימי היובש, ולכן מתעוררת סכנת החלקה.

הפתרון
 • יש להאט ולנסוע במהירות המאפשרת עצירה בתחום הנראה.
 • יש לנסוע לאט יותר ככל שהגשם חזק יותר. במקרה של שבר ענן )“מבול”( יש לעצור מחוץ לכביש, עם אורות מעבר דולקים ופנסי מצוקה מהבהבים.
 • יש לשמור על רווח מהרכבים שמלפנים, מאחור ומהצדדים.

גשם, מים ובוץ

מי גשם ובוץ הניתזים מהכביש ומגלגלי כלי-הרכב האחרים אל שמשות הרכב ואל זגוגיות הפנסים. הלכלוך גורם לטשטוש ולהקטנת שדה הראייה של הנהג. הלכלוך מכסה את הפנסים ולא מאפשר לכלי הרכב להבחין זה בזה בבירור.

הפתרון
 • יש להגדיל את הרווח מהרכב לפנים, בייחוד מרכב גדול.
 • שמירת ניקיון השמשות בעזרת המגבים ו/או מטלית.
 • לפני נסיעה יש לוודא שיש נוזל לניקוי שמשות במכל.
 • הדלקת אורות גם ביום לשיפור הראות והנראות.

ערפל

מצמצם את שדה הראייה של הנהג. גורם לבעיה בזיהוי של משתמשי דרך אחרים.

הפתרון
 • הדלקת אורות ערפל מאחור ואם יש - גם לפנים.
 • יש להאט ולנסוע במהירות המאפשרת עצירה בתחום הנראה.
 • יש לנסוע לאט יותר ככל שהערפל סמיך יותר. במקרה של ערפל כבד יש לעצור מחוץ לכביש, עם אורות מעבר דולקים ופנסי מצוקה מהבהבים.
 • אין לנהוג באור גבוה על-מנת למנוע סנוור.
 • אין לנהוג באור ערפל לאחר התפזרות הערפל למניעת סנוור.

אדים

מצמצמים את שדה הראייה של הנהג. מונעים ממנו אפשרות לזהות משתמשי דרך אחרים.

הפתרון
 • להשאיר חלון פתוח במקצת.
 • הפעלת מפשירי אדים.
 • הפעלת מזגן על מצב חימום, כשהאשנבים מכוונים לכיוון החלונות הקדמיים.

חשֵכה

מצמצמת את שדה הראייה של הנהג, ומקשה על הנהג להבחין בהולכי-רגל.

הפתרון
 • להאט ולנסוע במהירות המאפשרת עצירה בתחום הנראה. אפשר להיעזר באלומות אור המגיעות מהרכבים/כלי-הרכב האחרים.
 • מומלץ להולכי-רגל להשתמש במחזירי אור.
התמרורים חייבים להיות מוארים או זוהרים על מנת לאפשר זיהוי כאשר הראות הלקויה

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 222
אזור מיתון תנועה


תמרור 426פ
אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור


תמרור 148
עמודי הכונה ואזהרה בצד הכביש


תמרור 723פ
נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה


תמרור 933
לוח נייד מהבהב


תמרור 930
עמודי הכוונה, בצד הכביש


זרזי החלקה

שמן, דלק, עלים, חול, חצץ, גשם ראשון, קרח, בוץ, פסולת, סימנים על-פני הדרך או כל חומר אחר שמונע מגע ישיר בין הצמיג לכביש. זיהוי זרזי החלקה הוא תנאי הכרחי לנהיגת חורף בטוחה.

הפתרון
 • שמירת רווח גדול יותר מלפנים, מאחור ומהצדדים.
 • הימנעות מבלימות פתע. יש לבלום לסירוגין.
 • האטה מבוקרת בעת השימוש בדוושת הדלק.
 • האטה הדרגתית לפני עצירות.
 • הקטנת המהירות לפני כניסה לעקומות ולפניות.
 • הימנעות מסטיות חדות בהגה, בייחוד במהירויות גבוהות.
 • הקדמת ההאטה בהתאם לתנאי הדרך המשתנים.

לעבור את החורף בשלום!

 • נהג - הכן את עצמך לנהיגה בטוחה לקראת הסכנות בנהיגת חורף.
 • נהג - הכן את הרכב על-ידי בדיקת חורף במוסך מורשה.
 • נהג - הגבר את הדריכות מול משתמשי הדרך האחרים.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0611. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

 • התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, הניתנת למניעה על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
 • סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
 • מרחק התגובה ארוך יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1703. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?

 • הבלימה.
 • ההיגוי.
 • כל התשובות נכונות.
 • הראייה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0260. מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?

 • רק כשנוסעים בדרך מהירה.
 • רק כשיורד גשם.
 • רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
 • רק כשנוסעים לאחור.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0671. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

 • ככל שהצמיגים שחוקים יותר.
 • ככל שחריצי הצמיגים עמוקים יותר.
 • ככל שהרכב כבד יותר.
 • ככל שלחץ האוויר בצמיגים גבוה יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0950. כאשר יורד גשם חזק:

 • מותר להדליק אורות ערפל.
 • מותר להדליק אורות גבוהים.
 • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
 • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1690. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

 • אין צורך בבדיקה כלשהי.
 • אם מערכת האורות פועלת כנדרש.
 • את תקינות פעולת מנוע הרכב.
 • אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |