כיצד הנהג מודיע על כוונותיו (סטייה, האטה ועצירה)

על-מנת להשתלב בתנועה באופן בטוח חובה ליצור קשר עם משתמשי דרך אחרים. הנהיגה הבטוחה מחייבת את הנהג להצהיר על כוונותיו לפני שינוי מיקומו על הכביש, הקטנת מהירותו או עצירה.

לרשות הנהג עומדים כמה עזרים: מחווני כיוון, אורות הבלם, אור נסיעה לאחור, פנסי חזית הרכב וצופר. כל אלה מאפשרים תקשורת עם משתמשי הדרך האחרים, על-מנת לתת להם זמן להתכונן לתנאים החדשים ויכולת להגיב בלי לגרום הפרעה או סיכון.

פנס חזית
פנס חזית: תאורה, מחוון כיוון, אורות זיהוי

פנס אחורי
פנס אחורי: אור בלם, אור נסיעה לאחור, מחוון כיוון, אורות זיהוי

צופר
צופר

מרא צד
שימוש במראות צד

חובה לזהות את מיקומם ומהירותם של כלי-הרכב האחרים ולתת את הסימן הנדרש במרחק ובזמן המתאים. כמו כן על הנהג לוודא שכוונותיו הובנו והנהגים האחרים מגיבים בהתאם. יש להדגיש שפעולות תקשורת חייבות להיעשות גם כאשר נדמה שאין מי שיקלוט אותן, ויש לתת אותם מוקדם!

כיווני ההסתכלות של הנהג במהלך הנהיגה

הסתכלות ישירה - מבט לפנים ולצדדים על-ידי הפניית ראש.
הסתכלות עקיפה - באמצעות מראות הרכב, הפנימית והחיצוניות.

ציון דרך
“אם לא תפתיע את האחר יש סיכוי רב שלא תופתע”


מראות
הסתכלות עקיפה באמצעות המראות

מרחק
הסתכלות ישירה למרחק

תקשורת בין נהגים
תקשורת בין נהגים

הוראות החוק על חובת איתות, כאשר הנהג

  • מתכוון להתחיל בנסיעה
  • מתכוון לבצע פניות
  • מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו
  • מתכוון לעצור את הרכב
  • הנהג חייב לתת את האות בזמן ובמרחק המתאימים, כדי להזהיר משתמשי דרך אחרים ולאפשר להם להגיב בזמן לאיתות
  • לאחר סיום הפעולה על הנהג להפסיק את האיתות

ציון דרך
אם מחווני הכיוון או אורות הבלימה אינם פועלים אפשר לאותת ביד שמאל. חובה לתקן את התקלה מיד.

הערה
יש גישה הדוגלת בכך שצריך לאותת לפני ההסתכלות, וגישה אחרת, שאומרת כי יש להסתכל ולאחר מכן לאותת. הסדר אינו חשוב. חשוב שהנהג לא יבצע אף אחת מן הפעולות שלעיל מבלי לבצע הסתכלות ואיתות.