הוראות החוק בנוגע להעמדת רכב

נהג לא יחנה ולא יעמיד ולא ישאיר רכב בדרך

 • בלי השגחה - כל זמן שהמנוע פועל והמפתח נמצא במתג ההצתה ובלם היד לא הופעל
 • בשיפועי הדרך - אלא לאחר שהפעיל את בלם היד ושילב להילוך מתאים למנוע הידרדרות
 • הרכב עומד במורד - יסובב הנהג את הגלגלים הקדמיים לכיוון אבן השפה או לשפת הכביש וישלב להילוך אחורי, כדי למנוע מהרכב להידרדר לכיוון מרכז הכביש אל מול התנועה
 • הרכב עומד בעלייה - יסובב הנהג את הגלגלים הקדמיים לכיוון מרכז הכביש כשיש בו אבני שפה, או לכיוון שפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב להילוך קדמי כדי למנוע הידרדרות לאחור אל מול התנועה

ברכב בעל הילוכים אוטומטיים

 • ישלב הנהג בכל מצב להילוך החנייה ויפעיל את בלם היד
 • בנוסף, הפניית הגלגלים על-פי שיפועי הדרך, תוך התייחסות למצב כשיש אבני שפה או כשאין

חנייה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש

נהג העוצר או מחנה רכב יעמידו במקביל לשפת הכביש או לאבני השפה, כשהגלגלים הקרובים יהיו במרחק של לא יותר מ- 40 ס”מ מהן.

חשוב לדעת
הילוך מתאים משולב 1 , או R בלם יד משוך והפניית גלגלים על-פי תנאי הדרך יוצרים אבטחה מלאה שהרכב לא יוכל לנוע באופן עצמאי.

חשוב לדעת
ברכב אוטומטי מפעילים את בלם היד כדי לבדוק את יעילותו ומשלבים למצב P .


הדממת המנוע

 • אחרי אבטחת הרכב ולפני יציאה ממנו יש לבצע כמה פעולות לצורך הדממת המנוע
 • הפסקת פעולתן של כל המערכות החשמליות, כגון מזגן, רדיו, טלפון וכו’.
 • סגירת החלונות החשמליים
 • סיבוב המפתח/מתג ההתנעה נגד כיוון השעון להדממת המנוע
 • הרפיית בלם הרגל - כדי לבדוק את יעילותו של בלם היד
 • שחרור דוושת המצמד
 • שליפת המפתח ממתג ההתנעה ונעילת ההגה

חניה בעליה
חניה בעליה
גלגלים פונים למרכז הכביש

חניה במישור
חניה במישור
במקביל למדרכה במרחק של 40 ס''מ

חניה במורד
חניה במורד
גלגלים פונים למדרכה


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0210. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?

 • מותר, כשהנתיב רחב משניים וחצי מטרים.
 • מותר, רק ב"זמן תאורה".
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
3210

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0012. הגדר "חנייה":

 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
3012

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0766. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

 • לבדוק אם מותר, לבצע בדיקה היקפית ולהאט בזהירות.
 • אין חשיבות לסדר הפעולות לפני החנייה.
 • האטה, סטייה, עצירה ואיתות.
 • הסדר לא משנה – חשובה הזהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0737. כיצד נאבטח רכב חונה, המצויד בתיבת הילוכים אוטומטית (למעט תיבה רובוטית)?

 • נשלב את ידית ההילוכים להילוך (P) ונפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים להילוך ראשון (1) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים למצב אחורי (R) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).
 • נשלב את ידית ההילוכים למצב סרק (N) ונפעיל את בלם עזר (חנייה).

| «C1» | «В» |