התחלת נסיעה והאצה בהילוך ראשון

 • משלבים להילוך ראשון, המיועד לתחילת נסיעה
 • בלם הרגל לחוץ ואור הבלם מופעל על-מנת להסב את תשומת לבם של משתמשי דרך אחרים
 • משחררים בלם יד כדי להתחיל בנסיעה
 • מביטים לכל הכיוונים על-מנת לקבוע את העיתוי לתזוזה
 • מזרימים מעט דלק ומשחררים את דוושת המצמד לנקודת חיבור המנוע להילוכים, הנקודה שבה הרכב מתחיל לזוז
 • הזרמת דלק בכמות קטנה והמשך שחרור המצמד לצורך תחילת הנסיעה והאצה
 • משאירים את רגל שמאל מעל דוושת המצמד עד לגמר ההאצה והשילוב להילוך שני

רעש המנוע כבסיס להעלאת הילוך

 • כשהרכב מתחיל לנוע ממקומו מאיצים באמצעות לחיצה הדרגתית על דוושת הדלק, עד ששומעים רעש מוגבר של המנוע. אפשר לזהות מצב זה גם באמצעות מד סיבובי מנוע (מד סל”ד)
 • רעש המנוע “מסמן” לנהג את העיתוי הנכון להעלאת ההילוך. אותו הליך יתבצע גם ביתר ההילוכים
 • במישור
  רעש מנוע בינוני. אין צורך להגיע לשיא המהירות של ההילוך הנמוך. על-מנת לשלב להילוך גבוה יותר, מזרימים כמות קטנה של דלק ומשלבים להילוך גבוה
 • במורד
  רעש מנוע נמוך. הרכב מתגלגל בירידה ללא דלק, מהירות הרכב גוברת ואז משלבים להילוך גבוה יותר
 • במעלה
  רעש מנוע גבוה. מגיעים לשיא המהירות של ההילוך הנמוך ומבצעים החלפה זריזה להילוך הגבוה

האטה ועצירה במצבי הדרך השונים

 • במישור
  הרפיה מדוושת הדלק, האטה נוספת בעזרת בלם, לחיצה על דוושת המצמד והמשך לחיצה על דוושת הבלם עד לעצירה
 • בירידה
  לחיצה על דוושת הבלם להאטה קלה, לחיצה על דוושת המצמד, ויסות המהירות על-ידי הבלם והמשך לחיצה על דוושת הבלם עד לעצירה
 • בעלייה
  הרפיה מדוושת הדלק. עוצמת ההאטה על-פי שיפוע העלייה, לחיצה על דוושת המצמד תוך לחיצה על דוושת הבלם עד לעצירה

ציון דרך
כל עצירה בדרך חייבת להתחשב בתנועה מאחור. מבטים לכל הכיוונים, ובמיוחד לאחור, יגדילו את מרחב התמרון והבטיחות של הנהג המבקש לעצור

הוראות החוק לבלימת פתע

 • לא יבלום נוהג רכב את רכבו בפתאומיות
 • נוהג רכב יבלום בלימת פתע רק לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנוע אותה בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה

מרכיבי מרחק העצירה

מרחק התגובה

הוא המרחק שהרכב עובר מרגע שהנהג הבחין בסכנה ועד שהגיב.מרחק התגובה מושפע ממצבו הגופני של הנהג. שימוש בתרופות, בסמים, עייפות ואלכוהול, מגדילים את מרחק התגובה.


מרחק בלימה

הרכב הנמצא בתנועה זקוק לזמן מסוים כדי לעבור ממצב תנועה למצב של חוסר תנועה. למרחק שהרכב עובר בזמן זה קוראים “מרחק הבלימה”. זהו המרחק שהרכב עובר מהנקודה שבה לחץ הנהג על דוושת הבלם ועד לנקודה שבה הרכב נעצר. מרחק הבלימה מושפע ממצב הצמיגים וממצב הדרך: אספלט יבש, מים, חול, שמנים, בוץ, חצץ וכו’.


מרחק העצירה = מרחק התגובה + מרחק הבלימה

זהו המרחק שהרכב עובר מהנקודה שבה הנהג מבחין בסכנה ועד לנקודה שבה הרכב נעצר.
מרחק העצירה מושפע בעיקר ממהירות הנסיעה. ככל שתגדל המהירות כך יגדל מרחק העצירה ביחס גדול יותר.


שלבי עצירה בטיחותיים

תקשורת - מבט במראות ומתן אות למניעת סיכון.
האטה - מרפים מדוושת הדלק תוך שימוש בבלם ובמצמד.

ניתוק - לוחצים על המצמד סמוך לנקודת העצירה.
בלימה - לוחצים על דוושת הבלם לחיצה מבוקרת, תוך כדי הסתכלות נוספת במראות.

ציון דרך
רכב הנוסע במהירות 50 קמ”ש - מרחק העצירה שלו יהיה כ- 24 מטרים.
רכב הנוסע במהירות 100 קמ”ש - מרחק העצירה שלו יהיה כ- 77 מטרים.
מהירות הנסיעה גדלה פי שניים - מרחק העצירה גדל פי שלושה!

ציון דרך
לנהג שמבחין בסכנה בדרך נדרש זמן להגיב - מהנקודה שבה הבחין בסכנה ועד לנקודה שבה פעל למעשה. למרחק שהרכב עובר באותו זמן קוראים מרחק התגובה (למעשה, מרחק חוסר תגובה).

מרחק עצירה

מהירות בקמ"ש מהירות תגובה במטרים נהג מרחק בלימה במטרים רכב מרחק עצירה במטרים
מהירות הגדלה פי 2 גורמת לשינוי משמעותי במרחק הבלימה ובמרחק העצירה
20 4.00 2.20 6.20
30 6.00 5.00 11.00
40 8.00 9.00 17.00
50 10.00 14.00 24.00
60 12.50 20.20 32.70
70 14.50 27.20 42.10
80 17.00 36.00 53.00
90 19.00 45.60 64.60
100 21.00 56.20 77.20

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0812. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

 • מרגע שהנהג לוחץ על דוושת הבלם ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו המוחלטת של הרכב.
 • מהתחלת התגובה ועד סיום הבלימה של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה שלפניו ועד לרגע שהוא מתחיל לפעול בתגובה לסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0660. בחר במשפט הנכון והיחיד:

 • מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה.
 • מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0654. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1332. כשלוחצים על דוושת הבלם בעת בלימת חירום:

 • הרכב נעצר בו במקום.
 • הרכב נעצר בו במקום רק במהירות 50 קמ"ש או פחות.
 • מרחק העצירה של הרכב קבוע ואינו תלוי במהירות הנסיעה.
 • הרכב ממשיך לנסוע למרחק מסוים עד לעצירה הסופית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1490. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:

 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירה מוחלטת.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד שהחל בפעולה שעליה החליט.
 • מרגע שהנהג מפעיל את הבלמים עד לעצירת הרכב.
 • מרגע שהנהג מרפה את לחיצתו על דוושת הדלק ועד עצירת הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |