הוראות החוק הדורשות החזקת הגה

 • החוק קובע שיש להחזיק את ההגה בשתי ידיים בנהיגה לפנים ולאחור
 • על הנהג להחזיק בידיו את ההגה כל עוד הרכב בתנועה
 • הנהג רשאי להסיר יד אחת מן ההגה אם עליו לעשות בה פעולה להבטחת הנסיעה ברכב, כמו החלפת הילוך, איתות, החלפת אורות

ישיבה נכונה והסתכלות והשפעתן על המהירות וההיגוי

ישיבה נכונה
ישיבה נמוכה מדי תגרום להסתכלות לשמים. ישיבה גבוהה מדי תגרום לכך שחלק מהדרך לפנים יוסתר על-ידי סך השמש. לפיכך ישיבה בגובה מתאים לנהג היא תנאי להסתכלות לאופק הכביש.

נוסעים להיכן שמסתכלים
כאשר רכב נמצא בתנועה והנהג מביט קרוב בתנועתו קדימה - ינוע הרכב אל הנקודה שעליה הסתכל הנהג. אם מצב זה יימשך לאורך הנסיעה תתרחש נהיגה מזגזגת, לא יציבה, לא בטיחותית ומסוכנת.

דוגמה
הפניית מבט אל אבי השפה הקרובות בצד ימין תגרום לסטיית הרכב לכיוון המדרכה הימנית.

סיבוב ההגה תלוי בנקודה שאליה אנו מביטים
ככל שנקודת המבט שלנו תהיה רחוקה יותר כך יהיו הטיות ההגה מתונות עקב הסתכלות לנקודה אחת ולא אל נקודות משתנות בטווח הנהיגה הקצר.

מהירות הנסיעה
ככל שנוסעים מהר יותר, כל הסטת הגה, ולו הקטנה ביותר, תגרום לסטייה גדולה של הרכב. על כן ככל שניסע מהר יותר כך נקפיד להסתכל רחוק יותר ונדאג שתיקוני ההיגוי לשמירת קו נסיעה ישר יהיו קטנים יותר.

נהיגת הרכב בקו ישר ללא סטיות

נאחז את ההגה בשתי ידיים. יד ימין באזור השעה 3-2 , יד שמאל באזור השעה 10-9 של שעון מחוגים, על-מנת להשיג שליטה מרבית באחיזת ההגה ובהפעלתו.

הוראות החוק לעניין סטייה

אסור לנהג להסיט רכב מנתיב נסיעתו אם הדבר עלול להפריע למשתמשי דרך אחרים או לסכן אותם.

ציון דרך
הסתכלות לכיוון נקודה דמיונית רחוקה ככל האפשר במרכז הנתיב תקטין את סטיית הרכב מנתיב נסיעתו.

הקשיים שעלולים להשפיע על היגוי בקו ישר וההתמודדות איתם

הגורמים לקשיים בהיגוי בקו ישר אופן התמודדות הנהג עם הקשיים
מבנה הכביש, שיפועיו, איכותו, זרזי החלקה הנמצאים עליו. הקטנה ניכרת של מהירות הנסיעה, אחיזת הגה חזקה יותר.
רוחות הצד הנושבות ומסיטות את הרכב מנתיב נסיעתו. הקטנה ניכרת של מהירות הנסיעה, אחיזת הגה חזקה יותר.
תקינות הרכב על כל מערכותיו: לחצי ניפוח שונים, זוויות היגוי לא מאוזנות, קפיצים וכו'. אסור לנהוג ברכב שאינו תקין, ולפיכך יש לפתור את הבעיות שאותרו באמצעות מוסך.
ישיבה לא נכונה, אחיזת הגה לא נכונה, הסתכלות קרובה מדי, נהיגה במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך. כיוון נכון של המושב ואחיזת הגה נכונה הם תנאי להיגוי ישר. הסתכלות לאופק הכביש והורדת מהירות הנסיעה בהתאם לתנאים המכבידים.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0872. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?

 • אחיזת הגה נכונה חשובה רק בכלי רכב גדולים וכבדים, כמו משאיות ואוטובוסים.
 • אחיזה נכונה של ההגה מאפשרת סיבוב מדויק של ההגה, הנחוץ להיגוי מדויק בכל עת.
 • ברכב חדיש יש חשיבות לאופן אחיזת גלגל ההגה רק בזמן נסיעה בעיקולים חדים.
 • צורת אחיזת ההגה חשובה רק בפניות חדות ובעיקולים חדים כשהרכב נע במהירות גבוהה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0867. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

 • שמירה על ימין הדרך, אגב שמירת רווח קבוע מהפס הצהוב שמימין.
 • התמקדות במטרה הרחוקה ביותר שאליה אפשר להגיע במבט.
 • הפניית מבטים לעבר קו ההפרדה ושמירת רווח קבוע ממנו.
 • מעקב רצוף בעת הנסיעה אחר הפס הצהוב התוחם את הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0745. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

 • מתן אפשרות נוחה לנוסעים ברכב לצאת מן הרכב בקלות.
 • הדבר מאפשר להיעזר בקו הצהוב לנסיעה בקו ישר.
 • אין חשיבות לנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
 • כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון לתאונה חזיתית.
3745

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |