השפעת המהירות וההיגוי על הפניות הרכב

שלא כמו בהיגוי בקו ישר, בהיגוי בהפניות יש קשר בין המהירות לסיבוב ההגה. בהפניות הגה פועלים על הרכב כוחות פיסיקליים המשפיעים על אחיזתו בכביש, וככל שמהירות הנסיעה גדלה כך גם גדלה השפעת הכוחות הפועלים על הרכב עד כדי סכנה לאיבוד שליטה בו. מכאן נובע הצורך להתאים את מהירות הנסיעה לפני התחלת הפניית ההגה.

כמו בהיגוי בקו ישר, גם כאן חשוב להסתכל רחוק, אלא שבהפניות הגה בעקומות ובפניות האופק היחסי קצר יותר. על כן יש חשיבות לקצב הנסיעה, ועליו להתאים למעקב אחר האופק היחסי עד למצב שבו אנו חוזרים לנסיעה בקו ישר.

הפניות הרכב

 • מתאימים את המהירות לרדיוס הפנייה לפני שמגיעים אליה
 • בפנייה חדה מאוד יש צורך להאט יותר
 • יש לסובב את ההגה בהדרגה, כשהיד הנגדית לסיבוב דוחפת את ההגה והיד השנייה מושכת את ההגה
 • במשך כל זמן הפנייה המבט חייב להיות לנקודה רחוקה ככל האפשר
 • כשהרכב מסיים את ההפניה לוחצים קלות על דוושת הדלק, מרפים מעט מאחיזת ההגה ונותנים לו להתיישר תוך שהוא מתחכך בכפות הידיים
 • כשהרכב מתיישר, יש לשוב ולאחוז בהגה בשעות 2 הישר בכוחות עצמו, יש צורך להחזיר את ההגה בתנועות יד-מעל-יד
 • אותו סדר פעולות מתייחס גם להפניות ימינה ושמאלה רק בסדר ההפוך

יד חולפת מעל יד בהפניית ההגה
יד חולפת מעל יד בהפניית ההגה


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0849. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

 • בעזרת היגוי נכון ושימוש נכון ומבוקר בבלמים.
 • על ידי סיבוב ההגה בחזקה ימינה ושמאלה, לייצוב הרכב.
 • על ידי אחיזת ההגה בחזקה בשתי הידיים.
 • בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על הבלם.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0836. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?

 • סיבוב ההגה לעלייה לכביש בזווית 45 מעלות.
 • מתן אות במחוון הכיוון.
 • האצת הרכב למהירות הנסיעה של כלי הרכב בכביש.
 • התקרבות מהשול לשפת הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0075. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?

 • מותר, אבל רק לצורך כיוון מקלט הרדיו או הפעלת המצית.
 • אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
 • אסור בכל מקרה.
 • מותר, לצורך שימוש בטלפון נייד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0850. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

 • על ידי החזקת ההגה בחזקה בשתי הידיים ועל ידי נסיעה במהירות דומה למהירותם של יתר כלי הרכב בדרך.
 • בעזרת לחיצה חזקה וממושכת על דוושת הבלם.
 • על ידי סיבוב ההגה ימינה לייצוב הרכב.
 • בנסיעה במהירות סבירה ובשימוש נכון ומבוקר בבלמים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |