הוראות החוק הקשורות לנסיעה לאחור

 • בשל הסכנות הכרוכות בנסיעה לאחור, החוק אוסר את הנסיעה לאחור!
 • החוק מאפשר נסיעה לאחור אך ורק אם קיים צורך תחבורתי לכך, וגם אז רק במידה. כלומר נסיעה קצרה ביותר ותוך נקיטת האמצעים הבטיחותיים הנדרשים כדי למנוע סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה למשתמשי דרך אחרים.

הסכנות המיוחדות בנסיעה לאחור

 • שטחים מתים גדולים מאוד.
 • מקום מושבו של הנהג בחלקו הקדמי של הרכב וריחוקו מחלקו האחורי של הרכב.
 • משקופים רחבים וחלון אחורי קטן.
 • משענות ראש במושבים הקדמיים והאחוריים.
 • נוסעים היושבים במושבים מאחור ומסתירים.
 • מבנהו של חלקו האחורי של הרכב גבוה.
 • קשיים בשליטה של הנהג ברכב עקב שינוי בכיוון הנסיעה.
 • תגובה איטית של חלקו האחורי של הרכב בזמן סיבוב ההגה, בשל היותו מחובר לגלגלים הקדמיים.
 • אפקט המניפה, הגורם לסטיית חלקו הקדמי של הרכב לכיוון ההפוך לסטיית חלקו האחורי, ומסכן את התנועה המגיעה מאחור ומלפנים.

אמצעי בטיחות לפני הנסיעה לאחור ובמהלכה

 • חובה לבדוק את השטח שאליו מתכוונים לנוע בנסיעה לאחור לפני התחלת הנסיעה אף אם הדבר מחייב את הנהג לרדת מהרכב או להסתייע באדם מכוון (המכוון מסייע, אך לא אחראי).
 • שילוב להילוך אחורי והפעלת אור נסיעה לאחור (אור לבן, המאיר למרחק 10 מטרים בלבד).
 • נסיעה איטית ביותר - ויסות מהירות באמצעות דוושת מצמד ודוושת הדלק במישור ובעלייה, במורד - ויסות על-ידי בלם.
 • הפניית הראש והגוף לאחור מצד הכתף הימינית ו/או הסתכלות בכל שלוש מראות הרכב - המראה המרכזית ומראות הצד.
 • הסתכלות לחזית הרכב מדי פעם כדי לבדוק את השטחים שאליהם סוטה החלק הקדמי עקב אפקט המניפה.
 • יש לנסוע לאחור בדרך הקצרה ביותר, ומיד כשהדבר אפשרי יש לשוב לנסיעה לפנים.

הצורך בעצירת מטרה בנסיעה לאחור והסכנות הנלוות

עצירת מטרה בנסיעה לאחור נדרשת במיוחד במצבים האלה:

 • ביציאה מכביש ללא מוצא.
 • בהיחלצות מחנייה קרובה מאחורי כלי-רכב אחרים.
 • בביצוע חנייה במקביל למדרכה בין שני כלי-רכב.
 • בביצוע חנייה ניצבת או בזווית בנסיעה לאחור.

הסכנות העיקריות

 • אומדן מרחק ואורך של הרכב שנוהגים בו (התקרבות להולכי-רגל, לכלי-רכב, לעצמים שונים בדרך).
 • שדה ראייה לקוי - שטחים מתים (קושי בתמרון בין מכשולים סביב הרכב).
 • אור נסיעה לאחור מול פנסי חזית הרכב אינו נותן מענה לראות לקויה בזמן תאורה חלשה (קושי בזיהוי סכנות סביב הרכב).

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0875. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

 • שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב.
 • לנהג מנוסה אין מגבלות בעת הנסיעה לאחור.
 • הנסיעה לאחור ארוכה יותר.
 • קצב נסיעה מהיר וצורך בהפעלת מערכות רבות מקשה את השליטה על מערכת הבלימה.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0798. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

 • על הנוהג ברכב.
 • על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן.
 • על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור.
 • על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0801. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

 • הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור.
 • שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן קצר ככל האפשר.
 • הדלקת אורות הרכב.
 • הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0799. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

 • הימצאות עוברי דרך בתחום "השטחים המתים" ופגיעה בהם.
 • פגיעה במערכת ההיגוי, עקב פעולת הגה הפוכה להיגוי רגיל בנסיעה לפנים.
 • פגיעה בצמיגי הרכב בעת התקרבות למדרכה או לעצמים חדים.
 • חוסר שליטה על קצב נסיעה אטי ואחיד, עקב מגבלת ההילוכים.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |