חיבור בין המנוע לתיבת ההילוכים (כאשר הילוך משולב ומצמד משוחרר) עלול לגרום לתזוזת הרכב בתהליך ההתנעה - מצב שעלול לגרום לפגיעה בנפש וברכוש. בנוסף, התנעה במצב זה גורמת להכבדה על המערכת ולבלאי מואץ למצבר ולמתנע.

התנעת מנוע בעל מערכת הילוכים ידנית

על-מנת למנוע תזוזת הרכב ולהקל על התנעת המנוע באופן נכון ובטוח יש לבצע את הפעולות האלה:
 • ללחוץ על דוושת המצמד
 • להציב את ידית ההילוכים במצב סרק
 • להתניע את המנוע באמצעות מתג התנעה

ההתנעה

את ההתנעה מבצעים בעזרת מפתח שיש לסובבו עם כיוון השעון בשלבים:

 • חיבור מערכות החשמל
 • חיבור חשמל למערכת הבקרה ולמערכת ההתנעה
 • שלב קפיצי, שבו מתניעים את המנוע ומרפים מיד, כדי למנוע נזק למתנע

התנעת מנוע
התנעת מנוע

התנעת מנוע בעל מערכת הילוכים אוטומטית

ידית הילוכים:
P מצב חנייה
R מצב נסיעה לאחור
N מצב סרק (ניוטרל)
D מצב נסיעה לפנים, כולל כל ההילוכים
D2 הילוך כוח מהירות: נסיעה קדימה מוגבלת מהירות
D1 הילוך כוח בסיסי: נסיעה קדימה מוגבלת מהירות, אך עם יותר כוח לעומת מצב 2

לצורך התנעת המנוע ברכב אוטומטי יש לשלב את ידית ההילוכים למצב P או N בעת הזזת הידית יש צורך ללחוץ על כפתור ייעודי המשחרר את הידית ומאפשר את הזזתה. בכמה כלי-רכב יש גם צורך ללחוץ על דוושת הבלם. כמו כן, יש כלי-רכב מדגמים חדשים שבהם אי-אפשר להוציא את המפתח ממתג ההצתה אלא אם כן ידית ההילוכים משולבת למצב P וזאת כדי להבטיח שהרכב לא ינוע ממקומו לאחר עזיבת הנהג את הרכב.


חשוב לדעת
רכ ב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מצויד בדוושת דלק ובלם בלבד.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0863. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?

 • בלם עזר (חנייה) משוחרר, ידית הילוכים בהילוך ראשון ומצמד לחוץ.
 • בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים בהילוך ראשון (באוטומטי- D) ומצמד לחוץ.
 • בלם רגל לחוץ, בלם עזר (חנייה) מופעל, ידית הילוכים במצב סרק (N) ומצמד לחוץ (באוטומטי - חנייה P).
 • בלם עזר (חנייה) משוחרר, ידית הילוכים במצב סרק (באוטומטי- N) ומצמד לחוץ.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

1044. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

 • שבלם עזר (חנייה) משוחרר.
 • שלא יעמדו בני אדם ליד הרכב.
 • שבמכל המתאים יהיה נוזל לניקוי שמשות בכמות מספקת.
 • שבלם עזר (חנייה) מופעל.

| «C1» | «В» |