נסיעה במהירות נמוכה בעזרת המצמד: מהירות איטית במיוחד, כאשר הרכב נוסע במהירות פחותה מן המהירות של ההילוך הראשון ללא מתן דלק.

חשוב לדעת
מהירות נסיעה איטית ביותר במישור ובעלייה דורשת תיאום בין דוושת הדלק לדוושת המצמד. מהירות נסיעה איטית ביותר בירידה דורשת הפעלת הבלם בלבד (מצמד לחוץ).

מתי נדרשת מהירות איטית ביותר

 • בתחילת נסיעה
 • שיפור מרחב הראייה בכניסה לצומת
 • התקדמות איטית בגודש תנועה
 • בנסיעה לאחור
 • בכניסה לחנייה וביציאה ממנה
 • פניות פרסה
 • מקומות צפופים וצרים, מגרשי חנייה, כביש ללא מוצא

נסיעה איטית ביותר

מצב בסיסי התחלתי
 • מצמד לחוץ
 • בלם רגל לחוץ
 • בלם חניה משוחרר
 • הילוך קידמי או אחורי משולב בהתאם לכיוון הנסיעה
 • מרפים מהבלם
 • נותנים כמות דלק קטנה וקבועה
 • משחררים את המצמד לנקודת החיבור
 • הרכב מתחיל לנוע באטיות - זחילה
 • •על-מנת לבקר את ה”זחילה” יש ללחוץ קלות את המצמד
 • הפעולות מתאימות לנסיעה במישור
 • במעלה יש לתת כמות דלק לפי זווית השיפוע ואין לרדת אל מתחת לנקודת החיבור, על-מנת למנוע הידרדרות של הרכב
 • ברכב אוטומטי הוויסות ייעשה על-ידי שימוש רגיש בדוושת הבלם