• מצמד לחוץ
 • הילוך ראשון משולב
 • דוושת בלם רגל לחוצה
 • בלם יד משוחרר
 • מביטים לכל הכיוונים לפני תזוזה
 • מרפים מהבלם בהדרגה
 • מרפים מהמצמד לנקודת החיבור
 • לשהות בנקודת החיבור

חשוב לדעת
עם הרפיה מדוושת הבלם (על-מנת ללחוץ על דוושת הדלק), הרכב מתחיל להידרדר. כאשר הירידה תלולה, תהיה ההידרדרות מהירה יותר. לפיכך יש צורך לנקוט פעולות למניעת ההידרדרות הלא מבוקרת.


בירידה קלה משחררים קלות את בלם הרגל ומאפשרים לרכב להתגלגל תוך שחרור של המצמד לחיבור ההילוך הראשון.

בירידה תלולה ביותר מאפשרים לרכב להתגלגל לתחום הגבוה של ההילוך הראשון, משלבים מייד להילוך השני ומשחררים את המצמד על-מנת למנוע התגלגלות מהירה של הרכב.


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0286. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

 • עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת הבטיחות.
 • בהילוך סרק, כדי לחסוך בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0838. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

 • סחרור הרכב כתוצאה מבלימה על סוגי מצע (דרך) בעלי מקדמי חיכוך שונים.
 • סחרור הרכב על הכביש כתוצאה מנעילת גלגלים קדמיים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה משימוש מופרז בבלמים.
 • חוסר אפשרות להיגוי כתוצאה מעודף לחץ אוויר בצמיגים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |