ציון דרך
עצירת מטרה זוהי עצירה במקום מוגדר מראש ובאופן שהפגוש הקדמי של הרכב לא יעלה ולא יעבור את המקום המוגדר, או שדופן הרכב (ימין או שמאל) לא תהיה במרחק הגדול מ-40 ס”מ מהמדרכה.

חשוב לדייק בנקודת העצירה

לפני קווי עצירה - אחרת עלולים לפגוע בכלי-רכב החולפים בצומת, או להיפגע מהם.
מאחורי מכוניות - אחרת עלולים לגרום לתאונת חזית-אחור.
לפני מעברי חצייה - אחרת עלולים לפגוע בהולכי-רגל החוצים את המעבר באותה עת.
בחנייה במקביל/סמוך למדרכה - אחרת הרכב החונה עלול להפריע לזרימת התנועה.


עצירת מטרה בנסיעה לפנים

 • מאותתים ומביטים במראות בו-זמנית לבדיקת מצב התנועה מאחור
 • מאטים על-פי תנאי הדרך, מורידים הילוך אם נמצאים בהילוך גבוה
 • מנתקים מנוע מהגלגלים באמצעות דוושת המצמד סמוך למקום העצירה – במעלה יש לנתק מוקדם יותר כדי למנוע הדממת מנוע, ובמורד - מאוחר יותר כדי למנוע תאוצה
 • מגיעים למקום העצירה המדויק על-ידי ויסות הבלימה באמצעות דוושת הבלם

עצירת מטרה ליד מדרכה

 • מביטים לכל הכיוונים לבדיקת מצב התנועה מאחור
 • מאותתים לצד שבו מתכוונים לעצור, אם יש צורך לסטות מהנתיב או בתוכו לפני העצירה
 • מאטים האטה ניכרת, ואם צריך גם מורידים הילוך
 • מקרבים את הרכב בהדרגה תוך כדי נסיעה במקביל למדרכה עד למרחק של 40 ס”מ
 • מנתקים מנוע באמצעות המצמד ומדייקים במקום העצירה באמצעות לחיצה על הבלם

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0033. הגדר "קו עצירה":

 • קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב רק בצמתים מרומזרים.
 • קו צומת לאורך כביש או בחלק מאורכו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך למדרכה.
 • קו לאורך הכביש המסמן גבול לשם עצירת רכב לפני מפגש מסילת ברזל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0044. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
 • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |