הצורך בהעלאת הילוכים

העלאת הילוכים מיועדת לאפשר לרכב נסיעה מהירה יותר. לאחר שמיצינו את כוחו של ההילוך הראשון, נוצר הצורך להעלות להילוכים גבוהים יותר. רעש המנוע מציין את העיתוי להעלאת ההילוך.

עקרון החלפת ההילוכים והעיתוי המתאים להעלאת הילוך

העיתוי להחלפת הילוך נובע מהצורך להתאים את ההילוך למהירות, כלומר הגברת מהירות מצריכה העלאת הילוך, ובדומה - הורדת מהירות מצריכה הורדת הילוך.

מכאן אנו למדים, שלפני החלפת הילוך יש קודם כול לקבוע את עיתוי החלפת ההילוך, ורק אז לבצע את השילוב.

לכל הילוך יש שלושה תחומים

 1. התחום הנמוך
  שבו תתבצע הורדת ההילוך.
 2. התחום הגבוה
  שבו תתבצע העלאת הילוך; בין התחום הנמוך לתחום הגבוה נמצא.
 3. תחום ההילוך
  בתחום הזה הנהג נוסע כל עוד אין צורך לשנות את קצב הנסיעה, עד למצב שתנאי הדרך והתנועה דורשים אחרת. כשתנאי הדרך משתנים על הנהג להחליט להוריד הילוך או להעלות הילוך.

שלושה תחומים
שלושה תחומים


העלאת הילוכים

 • נוסעים בהילוך נמוך.
 • מאיצים על-פי תנאי הדרך - מזהים את העיתוי המתאים להעלאת הילוך.
 • מבצעים פעולת מספרת - לוחצים בבת אחת על המצמד ובו-זמנית מרפים מדוושת הדלק.
 • ידית ההילוכים - משלבים למצב סרק, שוהים שהייה קצרה בסרק, משלבים להילוך הגבוה ומחזירים את היד אל ההגה.
 • מרימים את המצמד - לנקודת החיבור (חיכוך), ושוהים בה לפרק זמן קצר.
 • מאיצים באמצעות דוושת הדלק - משחררים את שארית המצמד לחלוטין.
 • הילוך חדש משולב - ממשיכים בנסיעה.

הורדת הילוכים

 • מביטים לכל הכיוונים ובודקים את מיקום התנועה מאחור.
 • האטה טבעית או יזומה באמצעות הבלם )אור בלם(.
 • ניתוק מנוע בעזרת המצמד והמשך האטה באמצעות הבלם.
 • הזזת ידית ההילוכים מהילוך גבוה להילוך נמוך.
 • הרמת המצמד לנקודת חיבור ושהייה קצרה בה.
 • מתן דלק להמשך נסיעה ושחרור מלא של המצמד, או המשך האטה באמצעות הבלם לצורך עצירה או הורדת הילוך נוספת.

מתי מורידים הילוכים (מהירות) עקב אילוצי דרך או תנועה

 • לקראת פניות.
 • עיקולי דרך.
 • שיפועי דרך.
 • לפני עצירות מתוכננות.
 • לקראת צמתים.
 • מעברי חצייה ו/או מקומות שבהם נדרשת האטה.
 • לקראת תנועה הנוסעת לאט.
 • לקראת חציית מסילת ברזל

חשוב לדעת
בעת הזזת ידית ההילוכים ביד ימין יש נטייה של יד שמאל להסיט את ההגה. כדי למנוע תופעה זו יש להרפות קלות את יד שמאל מאחיזה חזקה של ההגה.

עקרון הורדת הילוך תואם את העיקרון של העלאת הילוך. העיקרון: ההילוך הוא תוצאה של מהירות: בהעלאת הילוכים האצנו בהילוך הנמוך לתחום ההילוך הגבוה ושילבנו לגבוה; בהורדת הילוכים האטנו בהילוך הגבוה לתחום ההילוך הנמוך ושילבנו לנמוך.

חשוב לדעת
בעת הורדת הילוך במורד, משחררים את בלם הרגל רק לאחר שמרפים מדוושת המצמד, על-מנת למנוע תאוצת רכב לא רצונית.


הורדת הילוכים בירידה תלולה וממושכת ברכב אוטומטי

כאשר נוסעים בירידה נוצר מצב שהנהג נדרש ללחוץ על הבלם לכל אורך הירידה. מצב זה גורם לבלאי במערכת הבלמים, להתחממות המערכת ולאובדן כושר הבלימה (מרחק עצירה גדול יותר).

ציון דרך
הילוך נמוך שומר על מהירות נמוכה ובכך מונע שימוש מוגבר במערכת הבלמים.

הורדה מהילוך שני להילוך ראשון בעת נסיעה ובתנאי דרך שונים

הורדה מהילוך שני לראשון תיעשה כאשר יש צורך להסיע את הרכב במהירות איטית ואנו צופים כי בהמשך ניאלץ גם לעצור את הרכב למילוי הוראות כל דין. למשל: רחוב משולב, פסי האטה, מסילת ברזל, מעבר חצייה ומתן זכות קדימה.

תנאים נוספים שבהם נדרשת הורדת הילוך משני לראשון עשויים להיות: כביש משובש, שלוליות בכביש, פניות חדות, כניסה לצומת כאשר שדה הראייה מוגבל ופניות פרסה.

שלבים

 • מבטים לכל הכיוונים.
 • האטה עד כמעט עצירה.
 • הרפיה מדוושת הדלק ולחיצה קלה על דוושת הבלם (לצורך האטה ותקשורת).
 • ניתוק מנוע מהגלגלים - לחיצה על דוושת המצמד.
 • שילוב להילוך ראשון - ידית הילוכים ממצב הילוך שני לסרק, שהייה ושילוב להילוך ראשון.
 • מתן דלק לפני שחרור המצמד וכניסה למצב ויסות המהירות בעזרת המצמד.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0742. כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

 • בלחיצה הדרגתית על דוושת הדלק, עד לקבלת התוצאה הרצויה.
 • על ידי לחיצה חזקה ומהירה (קיק-דאון) על דוושת הדלק או על ידי הפעלת מתג חשמלי המיועד לכך.
 • בלחיצה חזקה על דוושת הבלם.
 • על ידי הורדת הרגל מדוושת הדלק ללא מתן דלק, לקבלת מהירות רצויה.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0286. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

 • עלינו לוודא כי אחד ההילוכים משולב ומופעל.
 • בהילוך גבוה ובלחיצה רצופה על דוושת הבלם להגברת הבטיחות.
 • בהילוך סרק, כדי לחסוך בדלק.
 • בהילוך משולב ובלחיצה רצופה על דוושת המצמד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0740. כיצד תנהג ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית בנסיעה במורד תלול ומתמשך?

 • האט לסירוגין בעזרת בלם הרגל ושלב להילוך נמוך בהתאם לשיפוע הדרך.
 • שלב להילוך גבוה בהתאם לשיפוע הדרך ולחץ ברציפות על בלם הרגל להמשך ההאטה.
 • במורד תלול ומתמשך השתמש במערכת הבלמים בלבד, ללא התאמת הילוך.
 • במורד תלול ומתמשך עצור את הרכב, שלב להילוך מתאים והמשך בנסיעה.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0285. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

 • בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב להילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
 • ברכב ציבורי, באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד.
 • אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |