זיהוי כביש ללא מוצא

 • נכנסים אליו ויוצאים ממנו מאותו כיוון.
 • מזהים דרך ללא מוצא על-פי תמרורים ומציאות בדרך (למשל מגרש חנייה).
 • כל מקום אחר שנחסם ואין אפשרות להמשיך בנסיעה קדימה.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 624
כביש ללא מוצא מימין

תמרור 625
כביש ללא מוצא משמאל

תמרור 623
כביש ללא מוצא

תמרור 626
כביש ללא מוצא משמש כמגרש חניה לכלי רכב

הסכנות בכניסה וביציאה מכביש ללא מוצא

 1. הימצאות ילדים והולכי-רגל אחרים.
 2. כלי-רכב החונים בצפיפות, מגרשי חנייה.
 3. שדה ראייה לקוי, שטחים מתים.
 4. העדר מקומות תמרון.
 5. הכניסה לדרך והיציאה ממנה נעשית בכבישים צרים למעבר שני כלי-רכב הבאים זה מול זה.
 6. נסיעה לאחור עקב חוסר ברירה (העדר מקום לתמרון או לפניית פרסה).

העיקרון המנחה בכניסה לכביש ללא מוצא וביציאה ממנו

 • להמעיט ככל האפשר בנסיעה לאחור, עקב הסכנות הכרוכות בנסיעה כזו.
 • כניסה ויציאה עם כיוון החלק הקדמי של הרכב, תוך הימנעות מנסיעה לאחור שלא לצורך.

אפשרויות הכניסה והיציאה מכביש ללא מוצא לפי סדר עדיפויות

קיימות ארבע שיטות לכניסה ויציאה מכביש ללא מוצא:

 1. כניסה בנסיעה לפנים, פניית פרסה ויציאה לפנים.
 2. כניסה בנסיעה לפנים, פניית שלוש הנקודות: הפניית הרכב בחצי פנייה, נסיעה לאחור והשלמת הפנייה, ויציאה בנסיעה לפנים.
 3. כניסה בנסיעה לאחור ויציאה בנסיעה לפנים - מועדפת במצבים של העדר מקום תמרון.
 4. כניסה בנסיעה לפנים ויציאה בנסיעה לאחור - בעדיפות אחרונה, כשכל האפשרויות הקודמות לא אפשריות לביצוע.

פניית שלוש הנקודות
פניית שלוש הנקודות


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0586. מה פירוש התמרור?

 • אסור לפנות בסוף הקטע.
 • לך זכות קדימה בדרך הצרה.
 • כביש ללא מוצא.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול בדרך הצרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0587. מה פירוש התמרור?

 • כביש מימין ללא מוצא.
 • יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול והפונה שמאלה.
 • תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |