הוראות החוק המגדירות מהי דרך

הדרך היא תשתית שנבנתה לצורך תנועתם של בני-אדם.
על-פי הגדרת החוק, משתמש הוא כל עובר דרך, הנוסע, הולך או עומד בדרך.
על המשתמש חלה חובה לציית להוראות החוק, המגדירות באופן מדויק כיצד יש להשתמש בדרך.
על-פי הוראות המחוקק, דרך כוללת: מסילת ברזל, רחוב, סמטה, מעבר, גשר, או כל מקום שיש לציבור זכות לעבור בו.

חלקי הדרך - הגדרות

כביש
חלק הדרך המיועד לתנועת כלי-רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי-רכב נוהגת לעבור בו (לא כולל את שולי הדרך).

כביש סלול
כביש סלול

מדרכה
חלק מרוחבה של דרך המצויה בצד הכביש, המשמשת את הולכי-הרגל. בדרך כלל המדרכה מוגבהת מעל הדרך. לרכב מותר לחצות את המדרכה כדי להיכנס לחנייה.

מדרכה
מדרכה


שול הדרך
השטח שאין לצדו מדרכה, עד לרוחב של שלושה מטרים, או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות משלושה מטרים משפת הכביש.

תעלת ניקוז
תעלת ניקוז

שול סלול
שול סלול

שול לא סלול
שול לא סלול


קו גבול כביש
הקו הצהוב מסמן את שפת הכביש במקום שאין בו אבני שפה.

קו צהוב שפת כביש
קו צהוב שפת כביש

קו גבול לבן בשמאל, בכביש חד סיטרי עם שטח הפרדה
קו גבול לבן בשמאל, בכביש חד סיטרי עם שטח הפרדה


שטח הפרדה
כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על-פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לאורכה.

שטח הפרדה גינה
שטח הפרדה גינה

שטח הפרדה צבוע
שטח הפרדה צבוע

שטח הפרדה מסומן מאפשר מעבר מימין ומשמאל באותו כיוון נסיעה
שטח הפרדה מסומן מאפשר מעבר מימין ומשמאל באותו כיוון נסיעה


שטח הפרדה בנוי
שטח הפרדה, המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש, כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחייה.

שטח הפרדה מגודר
שטח הפרדה מגודר

שטח הפרדה קיר בטון
שטח הפרדה קיר בטון

שטח הפרדה בנוי
שטח הפרדה בנוי


צומת
השטח המתהווה על-ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על-ידי קווי שפות הכבישים, או אבני השפה של כבישים אלה, או על-ידי הארכתם המדומה.

צומת הצטלבות
צומת הצטלבות (תחום הצומת)

נתיב
חלק מרוחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי-רכב הנע על יותר משני גלגלים.

נתיבים מסומנים
נתיבים מסומנים


כביש חד-סטרי
כביש שבו נוסעים כלי-הרכב בכיוון אחד בלבד.

כניסה לכביש חד סטרי
כניסה לכביש חד סטרי

יציאה מכביש חד סטרי
יציאה מכביש חד סטרי


כביש דו-סטרי
כביש שבו נוסעים כלי-הרכב בשני כיוונים (באותו הכביש).

תנועה דו כיוונית
תנועה דו כיוונית


מעגל תנועה
מקום מפגש בין כמה כבישים, היוצר טבעת כביש המקיפה אי עגול (בדרך כלל), כאשר מהטבעת יוצאים הכבישים השונים. הנסיעה במעגל תנועה מותרת רק בכיוון אחד.

מעגל תנועה זכות קדימה לתנועה הבאה משמאל במעגל
מעגל תנועה זכות קדימה לתנועה הבאה משמאל במעגל

מעגל תנועה זכות קדימה לתנועה ההבאה מימין למעגל
מעגל תנועה זכות קדימה לתנועה ההבאה מימין למעגל


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0010. מהי "דרך" על פי החוק?

 • כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.
 • רק כבישים הסלולים באספלט או בבטון.
 • המונח "דרך" אינו מוגדר בחוק.
 • כל מקום שיש זכות לציבור לעבור בו, למעט רחובות עירוניים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0089. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?

 • יש לעבור את המקום מצדו השמאלי.
 • יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
 • מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני או השמאלי.
 • יש להמשיך בנסיעה בהתאם לגודל המבנה או העמוד או השטח הסגור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0200. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?

 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0086. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

 • נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד.
 • נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא נגרמת הפרעה לתנועה.
 • הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה, אלא אם כן מדובר ברכב ביטחון בתפקיד או בציות להוראות של שוטר.
 • נהיגה כזו אסורה בכל תנאי, גם אם שוטר מורה אחרת.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0016. הגדר "כביש חד-סטרי":

 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת רכב לא מנועי מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל שביל שתנועת רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
 • כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בשני כיוונים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |