הוראות החוק העוסקות בנסיעה בימין הכביש

המחוקק מחייב להשתמש ככל האפשר בצדו הקיצוני הימני של הכביש גם אם נוסעים בכביש חד-סטרי, ובמקרים מסוימים משאיר המחוקק שיקול דעת מסוים לנהג לנסוע גם שלא בימין הכביש, כגון:

 • רכב חונה החוסם את הנתיב הימני.
 • עומס תנועה על הנתיב הימני.
 • לפני פניה שמאלה, ולעתים בעת פנייה שמאלה ובעת עקיפה.
 • כשמסומן נתיב מיוחד לתחבורה ציבורית.

חשיבות הנהיגה בצדו הימני של הכביש

 • ריחוק מתנועה נגדית, ובכך הקטנת הסיכון מתאונת חזית.
 • קרבה לשול, כדי לחמוק לשם בעת סכנה בכביש.
 • סגירת השטח הפנוי מימין כדי להקטין את הסיכוי שרכב יעקוף מימין (בייחוד רכב דו-גלגלי).
 • כדי לאפשר לרכב אחר לעקוף משמאל בבטחה וכדי להרחיב לו את שדה הראייה.
 • קרבה לחניות ולפניות ימינה כדי לתרום לזרימת התנועה.

נהיגה במרכז הכביש לא כמתחייב בחוק
נהיגה במרכז הכביש לא כמתחייב בחוק

נהיגה בשמאל הכביש לא כמתחייב בחוק
נהיגה בשמאל הכביש לא כמתחייב בחוק

נהיגה כחוק בימין הכביש בדרך עירונית
נהיגה כחוק בימין הכביש בדרך עירונית

נהיגה כחוק בימין הכביש בדרך שאינה עירונית
נהיגה כחוק בימין הכביש בדרך שאינה עירונית


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0081. באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

 • רק בכביש חד-סטרי.
 • רק בכביש שאינו עירוני.
 • רק בכביש דו-סטרי.
 • בכל כביש.
3079

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0750. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

 • הדבר מונע מהרכב שמאחוריך לעקוף אותך.
 • אין כל יתרון בנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
 • הישארות בתוך התחום המותר, שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
 • אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0746. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?

 • הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה.
 • אין כל יתרון לנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
 • הדבר מאפשר הקטנת מרחק התגובה במקרה של סכנה מידית.
 • הדבר מאפשר להישאר בתוך התחום המותר – 40 ס"מ משפת הכביש.
3745

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0745. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?

 • מתן אפשרות נוחה לנוסעים ברכב לצאת מן הרכב בקלות.
 • הדבר מאפשר להיעזר בקו הצהוב לנסיעה בקו ישר.
 • אין חשיבות לנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
 • כדי ליצור רווח מהתנועה שמהכיוון הנגדי והקטנת הסיכון לתאונה חזיתית.
3745

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |