בתחום דרך עירונית לא יעצור נהג את רכבו, לא יעמידו, לא יחנהו ולא ישאירו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המצוינים להלן, אלא לשם מניעת תאונה:

 1. בצד שמאל של הדרך, בניגוד לכיון התנועה בכביש דו-סטרי, בכביש חד-סטרי המחולק על-ידי שטח הפרדה.
 2. על מדרכה, למעט במקום שסומן והותר להעמיד בו רכב ולהחנותו לפי חוק, ובלבד שנותר מעבר להולכי-רגל.
 3. בצומת או בתחום 12 מטרים ממנו, פרט לקטע שסומן בתמרור, או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו.
 4. במקום כניסה לשטח המיועד לכלי-רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם.
 5. בתחום 2 מטרים מברז כיבוי (הידרנט), כאשר התחום מסומן בסימון על המדרכה או על שולי הכביש, או על שניהם.
 6. בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו.
 7. בתחום 12 מטרים לפני קו עצירה.
 8. בתחום הדרך, מ-20 מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד 20 מטרים אחרי המפגש.
 9. בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה שלם או רצוף.
 10. בצד רכב אחר העומד או חונה בצדה של הדרך.
 11. על גשר או בתוך מנהרה.
 12. בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים, המוגדרת על-ידי סימון על-פני כביש, כשאין סימון בתחום 20 מטרים לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ו-20 מטרים אחריו, בשני צדי הדרך.
 13. מול תחנת אוטובוס מותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שמול הסימון על-פני הכביש או מול התמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא 12 מטרים או יותר.
 14. בצד מעקה בטיחות להולכי-רגל בשפת הכביש, אלא אם תמרור מורה אחרת.
 15. בתוך תחום תחנת מו י נות, המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
 16. לד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם.
 17. ליד תמרור המסמן מקום חנייה לרכב של נכה – משותק רגליים, למעט רכב הנושא תג נכה מקורי, ובלבד שהרכב נעצר, הועמד או הוחנה באותו מקום בידי נכה שעל שמו ניתן התג האמור, או בידי אדם המתלווה אליו ונוהג ברכב בעבורו.
 18. חנייה בתחנת אוטובוס, מלבד לאוטובוס עצמו, מותרת לרכב פרטי בשבתות ובחגים ובהתאם לרשום בתמרור המוצב בתחנת האוטובוס.
 19. לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שרשיונו פקע.
 20. רכב שנשאר בלי השגחה:
  • לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב, אלא לאחר שנקט את אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע בהעדר נהג.
  • לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה, אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע, הוצא מפתח ממתג ההצתה והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.
  • נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירו עומד בדרך בעלת שיפוע, אלא לאחר:
   • שבלם את גלגליו כראוי (בלם יד).
   • היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי.
   • היה רכב מנועי בעלייה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי.
   • ברכבים אוטומטיים ישלב הנוהג את הילוך החנייה P.