הוראות החוק העוסקות בהגדרת צומת ומה אינו נחשב צומת

צומת
השטח שנוצר על-ידי מפגש של שני כבישים או יותר.

צומת הצטלבות
צומת הצטלבות


צומת T קמץ

קמץ
צומת מדורג

תחום הצומת נוצר מחיבור כתפי הצומת
תחום הצומת נוצר מחיבור כתפי הצומת

צומת אינו כולל שטח שנוצר על-ידי פגישה של כביש עם:

 • מפגש מסילת ברזל
 • התמזגות כבישים בדרך מהירה
 • גישה לבית ויציאה ממנו
 • כניסה ויציאה מתחנת דלק
 • התמזגות בכביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה והוצב תמרור
 • כניסה ויציאה ממגרש חנייה

התקרבות לצומת וכניסה לצומת

היערכות נכונה משמעותה להתמקם בנתיב המתאים בהתקרבות לצומת, בכניסה לצומת, בנסיעה בצומת ובחציית הצומת. כדי לצמצם את הקושי מוצבים תמרורים, סימנים ושלטי הכוונה המסייעים בהדרכת הנהג כיצד לתכנן את המשך נסיעתו. בחירת נתיב נכון ושמירה על תחום הנתיב (משמעת נתיבים) יוצרת סדר בכביש ומצמצמת את הסכנות האפשריות.

ציון דרך
צומת הוא מקום מסוכן, ולכן יש להיערך נכון בתהליך ההתקרבות לצומת.

בכביש המחולק לנתיבים, שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא ייצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת, לרבות מפגש עם כביש אחר.

חשוב לדעת
צומת לא פנוי הכניסה אסורה

ציון דרך
חסימת צומת - נוהג רכב לא ייכנס לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם כן ביכולתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

לתשומת לבכם
תמרורים, שלטי הכוונה וסימונים על-פני הדרך בהתקרבות לצמתים


בעיות וסכנות בהתקרבות לצמתים

נהוג לומר, שהצומת הוא האזור הסבוך והמסוכן ביותר מכל חלקי הדרך, מכיוון שקיימת בו תנועה מכיוונים שונים בו- זמנית, ובשל היותו כזה צריך להיערך לקראת ההגעה אליו והמשך הנסיעה בו. הגורמים המשפיעים על ההתקרבות לצומת:

נהג
על הנהג מוטלות בעת ובעונה אחת משימות רבות הקשורות לפעולות שליטה - האטה, החלפת הילוכים, הסתכלות, תקשורת היקפית ומתן אות.

הולכי-רגל
בהתקרבות לצמתים יש מעברי חצייה להולכי-רגל, החוצים בהם או בקרבתם.

דרך
התמרורים המוצבים לפני הצומת ובקרבתו, מצבם ומשמעותם (יש מצבים שבהם התמרורים אינם ברורים דיים או שאינם קיימים), מצב הדרך (כביש משובש, כביש חלק וכדומה).

הרכב ומטענו
סוג הרכב, גודלו ואופי מטענו.

תנועה
בהתקרבות לצמתים נעשית התנועה צפופה יותר, המרווחים בין כלי-הרכב קטנים, התמרורים והסימונים על-פני הדרך מוסתרים על-ידי כלי-רכב אחרים, עומדים או נוסעים.


התמודדות הנהג

ריבוי וריכוז הגורמים המשפיעים בהתקרבות לצמתים מחייבים את הנהג להיערכות מיוחדת לקראת מתן פתרון מתאים לגורמים הצפויים או שאינם צפויים, המתהווים במרחב ובזמן שלפני הצומת. לפיכך הוא חייב לחלק את פעולות השליטה והבקרה לאורך ההתקרבות, אחרת הוא עלול להיקלע למצוקת זמן. ככל שהמהירות גבוהה יותר, עומד לרשות הנהג פחות זמן לביצוע פעולות השליטה והבקרה, ולכן צריך להאט למהירות שתאפשר לנהג לפעול בהדרגה ולא בלחץ.


התקרבות לצומת באופן בטיחותי

 • זיהוי הצומת ממרחק.
 • מביטים לכל הכיוונים אל מול משתמשי הדרך האחרים.
 • התאמת המהירות בהתחשב בגורמים בקרבת הצומת ובתוכו; ככל שהגורמים רבים יותר, יש להאט כדי לא להיקלע למצוקת זמן.
 • בחירת הנתיב המתאים לפי תכנון המשך הנסיעה. חשוב מאוד להקפיד לבחור את הנתיב המהווה המשך לאותו נתיב בתוך הצומת ומעבר לו.

נסיעה שלא בנתיב הימני

כאשר יש כמה נתיבים:

 • הנתיב הימני אינו מתאים להמשך הנסיעה (בפניות שמאלה).
 • הנתיב הימני עמוס בכלי-רכב.
 • בנתיב הימני כלי-רכב אטיים.
 • בנתיב הימני לפני הצומת, בתוך הצומת או מעבר לצומת יש הפרעה כלשהי.
 • הנתיב הימני מיועד לפנייה ימינה בלבד, או משמש כנתיב מיוחד לתחבורה ציבורית.

הסכנות הנובעות מבחירה שגויה של נתיב

 • מעבר נתיב בסמוך מאוד לצומת, כאשר הנתיב שנמצאים בו אינו מתאים להמשך הנסיעה, הוא מעבר תחת לחץ המופעל על הנהג. לחץ במצבים כאלה יכול לגרום לו לפעולה בלתי מבוקרת, שעלולה לגרום לתאונה.
 • סכנה נוספת היא זיהוי מאוחר של נהג אחר, העובר מנתיב לנתיב באופן בלתי מבוקר, והשפעת המעבר על כלי הרכב הנמצאים בסמוך לנהג.

הסכנות והבעיות המיוחדות בצמתים

 • הסכנה העיקרית נובעת מכניסה אל הצומת כאשר כלי-רכב מגיעים מכיוונים שונים. כניסה כזאת יוצרת נקודות חיתוך רבות ומגבירה את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים באחת מנקודות אלה.
 • נהיגה בצומת שלא על-פי הסדרי התנועה, גם בצמתים המוסדרים בתמרורים או ברמזורים.
 • הולכי רגל החוצים בסמוך לצומת ובתחום הצומת ומתעלמים מהסדרי התנועה.
 • קושי בזיהוי הנתיבים לפני הצומת ובתוכו עקב סימון לא ברור. הדבר מקשה על זיהויים וגורם לבחירת נתיבים לא רצויה. בחירה כזאת גורמת לסכנת היפגעות או לחסימת צומת.

הפעולות הבטיחותיות לחציית צמתים - בקו ישר

 • מבצעים תקשורת עם משתמשי הדרך האחרים.
 • זיהוי הנתיבים החוצים ישר.
 • בחירת נתיב הכניסה המתאים לקראת החצייה.
 • הסתכלות מעבר לצומת לבחירה נכונה של נתיב הכניסה בכביש שמעבר לצומת.
 • בדיקת מצב התנועה המתקרבת אל הצומת וקבלת החלטה אם להיכנס אליו.
 • מוודאים שהצומת פנוי ואפשר להשלים את חצייתו ללא עיכוב.
 • חוצים את הצומת בזריזות, תוך הפניית מבטים לזרועות הצומת (שמאלה, ישר, ימינה ושוב שמאלה).
 • כניסה לנתיב הנכון ביציאה מהצומת על-פי משמעת הנתיבים.

חשוב לדעת
עקב הסכנות האורבות לנו ממשתמשי הדרך בתוך הצומת ובקרבתו, נשאף תמיד לקצר את השהות בצומת.
בכל מצב של עימות עם משתמש דרך אחר, בין שה”עימות” מתרחש בצומת או במקום אחר בכביש, כדאי לוותר ולא להיקלע למצבים מסוכנים.
בכביש הֵיה חכם, אל תהיה צודק!


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0774. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

 • הרכב עלול להחליק לתוך שטח הצומת בגלל הכביש הרטוב.
 • יש יותר הולכי רגל בכביש בימי גשם.
 • אי אפשר לראות את סימוני הכביש, בכביש רטוב.
 • בכביש רטוב אין סיכון כלשהו לכלי הרכב.
3774

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0769. מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?

 • הבעיה המרכזית היא לחצות במהירות את הצומת.
 • המהירות המרבית המותרת משתנה בצומת.
 • עומס המטלות שעליו לבצע בזמן קצר בעת ובעונה אחת.
 • חלק משטח הצומת מיועד תמיד לתחבורה ציבורית.
3769

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0771. כיצד משפיע ריבוי התמרורים המוצבים לפני צומת על תגובת הנהג?

 • ריבוי תמרורים יגרום למחשבה מהירה יותר של הנהג בצומת.
 • הנהג נאלץ להאט את נסיעתו, כדי לזהות את התמרורים ולהפנים את משמעותם.
 • ריבוי התמרורים לא ישפיע על התנהגות הנהג בהתקרבו אל הצומת.
 • ריבוי תמרורים גורם תמיד לבלבול הנוהג ברכב.
3771

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0770. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?

 • יזהיר את המשתמשים האחרים בדרך על התקרבותו לצומת (על ידי צפירה ואיתות באורות).
 • יתעלם מהמשתמשים האחרים בדרך – בעיקר מן המשתמשים הקטנים ממנו.
 • יגביר מהירות כדי לקצר את משך החצייה של הצומת.
 • האטה לפני הצומת והתבוננות היקפית, הימנעות מכל פעילות שאינה נהיגה.
3770

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0779. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?

 • מסתכלים מעבר לצומת, כדי לזהות את נתיבי הכניסה לכיוונים הנגדיים ואת התנועה בהם.
 • בודקים ומזהים את הנתיבים לאחר המעבר בצומת, בעיקר בכיוון שאליו הם נוסעים.
 • נכנסים לצומת.
 • מוודאים שהצומת פנוי ושניתן להשלים את המעבר בצומת בבטחה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |