הוראות החוק המגדירות כושר ראייה ושימוש במכשירים אופטיים

כושר ראייה

 • כדי לקבל רשיון נהיגה לרכב נוסעים פרטי חייב הנהג להיות בעל כושר ראייה 6/12.
 • על הנהג לראות סימנים בגודל מסוים וממרחק מסוים בעין אחת לפחות.
 • שדה הראייה צריך להיות 120 מעלות לפחות - בכיוון אופקי בשתי העיניים יחדיו.

מכשירים אופטיים

 • בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייה במכשירים אופטיים או צוין ברשיונו, חובה עליו להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע בזמן הנהיגה.
 • על תלמיד נהיגה חובה להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע כאשר הוא לומד או נבחן בבחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון נהיגה צוין שחובה להסתייע במכשירים אופטיים.

מרחב ראייה היקפי

ראייה תחבורתית או ראיית דרך היא תכונה הנדרשת מכל משתמש בדרך. תפקידה להביא לידיעת המשתמשים סימנים ורמזים, המעידים על מצבים המשתנים במרחב, בין שהמשתמש הוא נהג ובין שהוא הולך-רגל. היא האמצעי שמאפשר לנהג נהיגה בטוחה ותכנון הנסיעה.

ראייה תחבורתית
יכולתו של הנהג לראות את האירועים המתרחשים בדרך, העשויים להשפיע עליו, בעיתוי הנכון ובמרחק הנכון.

ראייה תחבורתית
מאפשרת לנהג לקבל החלטה נכונה באילוצים של זמן ומרחב ולהימנע מכניסה לתחום חוסר השליטה של מישהו אחר.

ראייה תחבורתית
מעניקה לנהג מעטפת בטיחות סביב הולכי-הרגל וכלי-הרכב שבסביבתו. תחומי מעטפות הבטיחות מוגדרים כאזורי תח”ש (תחום חוסר שליטה) ועל הנהג לוודא סביבה-סטרילית ככל האפשר: אין מאפשרים לרכב אחר ולא להולכי-רגל לחדור לתח”ש של הרכב שבו נוהגים, ואין חודרים לתח”ש של הולכי-רגל ו/או של כלי-רכב אחרים בסביבה הקרובה. מובן שגבולות מעטפת הבטיחות אינם קבועים, הם משתנים - מתרחבים או מצטמצמים בהתאם למהירות הנסיעה והתנאים הקיימים.

חשוב לדעת
מרחב ראייה היקפי הוא המרחב המקיף את המכונית מכל צדדיה, מרחב הנראה לנהג במבט ישיר מלפנים ומהצדדים, ובמבט בלתי ישיר מבעד למראות הרכב, מאחוריו ומשני צדדיו.


הסתכלות למרחק ושימוש במראות

תחילתה של ההסתכלות למרחק היא ב”מעטפת הבטיחות” שנהג הרכב חייב להקפיד לשמור סביב הרכב. כל גוף הנכנס לתחום המעטפת מוגדר כמי שנכנס לתחום חוסר השליטה של הנהג. יודגש, כי מעטפת הבטיחות משתנה בהתאם למיקום הרכב בדרך ובתנועה. תחום חוסר שליטה מוגדר כמצב, שבו נהג הרכב אינו מסוגל להגיב באופן בטוח למי שחודר לאותו תחום, בין שזהו רכב, הולך-רגל או כל גוף אחר.

 • כך יתאפשר עיבוד נכון על בסיס כל המידע הרלוונטי.
 • כך נקבל תגובה לשינויים בהתאם לתרחישים בדרך.
 • כך תישמר מעטפת הבטיחות והנהג לא ייכנס לתחום חוסר השליטה, ותימנע פגיעה במשתמשי דרך אחרים.

ציון דרך
הסתכלות למרחק הגדול ביותר תאפשר קליטת מידע והבחנה באירועים המתרחשים בדרך.

חשוב לדעת
התמרורים הם למעשה שפת הדרך, ומספקים לנהג מידע כיצד עליו לתכנן את המשך נסיעתו בבטחה.

ציון דרך
תכנון נסיעה בטוחה - ככל שנייחד יותר זמן לתכנון הפעולות שברצוננו לעשות, כך נגדיל את הסיכוי כי פעולות אלה תעשנה בהצלחה רבה יותר. לצורך תכנון הנסיעה דרוש זמן. לנהג אין זמן. הסתכלות רחוקה, זיהוי מוקדם והתאמת מהירות הנסיעה תורמים לצמצום הטעויות ולמניעת תאונות

מבטים לכל הכיוונים הם האמצעי שהנהגים משתמשים בו כדי לבדוק שכוונותיהם לביצוע פעולות הקשורות לשינוי בקצב הנסיעה או בקו הנסיעה התקבלו והובנו על-ידי משתמשים אחרים.

השימוש במונח תקשורת יבוא לידי ביטוי בכל פעם שנדרשים להסתכל לפנים, במראות לסוגיהן, להפנות מבטים, להפעיל את מחוון הכיוון (איתות) וללחוץ על הבלם - כל הפעולות יחד או חלק מהן.

יש שני מצבי הסתכלות

הסתכלות ישירה
על-ידי הפניית הראש והעיניים לכיוונים הרצויים, לפנים ולצדדים.

הסתכלות עקיפה
באמצעות מראות הרכב (פנימית וחיצוניות).

שילוב של שני הגורמים ייצור תקשורת היקפית.

שימוש נכון ויעיל בכלי הנקרא תקשורת היקפית יאפשר לנו לקבל תמונת מצב טובה יותר על המתרחש סביבנו ועל הסכנות או העימותים הצפויים לנו עם משתמשי הדרך האחרים. הדבר יאפשר גם צמצום שטחים מתים.
תמנת מצב כזאת תאפשר לנו להיערך נכון ולמזער ככל האפשר את נקודות העימות.


השימוש במראות

הנהג נדרש לסגל לעצמו הרגל חשוב ביותר: הסתכלות לאחור ולצדדים. לא תיתכן נהיגה ללא הסתכלות ישירה ועקיפה - שהן הבסיס לנהיגה הבטוחה בדרך.

ברוב זמן הנהיגה ההסתכלות היא לפנים, משום שהרכב נע קדימה, אך אי-אפשר להתעלם מהסובב את הרכב מאחור ומהצדדים - מכלי-רכב עוקפים החולפים מימין או משמאל ומכלי-רכב אחרים הנעים מאחור. כל אלה מחזקים את הצורך והחשיבות שבשימוש במראות הרכב במהלך הנהיגה ברכב.

הפניית המבט אל המראות חייבת להיות קצרה, על-מנת לא לאבד קשר עם חזית הרכב, הממשיך לנוע קדימה.

חשוב לדעת
לא תיתכן נהיגה בטוחה בנסיעה לפנים ללא ידיעה מלאה על המתרחש בחלקו האחורי של הרכב ובצדדיו. המידע חייב להיות עכשווי ובכל נקודת זמן - בעמידה, בעצירה ובנסיעה.

ציון דרך
על ההסתכלות נאמר כבר הכול, אך הפתגם העברי כל המרבה הרי זה משובח מתאים ביותר לנוהג הבטוח.

אין להסתפק במידע הנקלט מן ההסתכלות הראשונה במראות. יש להחזיר את המבט למראות פעם נוספת, אחרי כמה שניות, על-מנת לאמת את המידע שהתקבל, וכך לכל אורך הנהיגה.

אומדן מרחק, מיקום ומהירות באמצעות המראות

השימוש במראות חשוב מאוד, כאמור, ובייחוד במצבים מסוימים, שבהם נעשה שימוש תכוף במראות, כמו שינויים בקצב הנסיעה - האטה או עצירה, במקרים של שינויים בקו הנסיעה - סטייה לימין או לשמאל.

דוגמה
בהתקרבות לצמתים יש שינויים בקצב הנסיעה, ולעתים יש צורך לשנות את קו הנסיעה. מכאן נובע הצורך להרבות בהסתכלות במראות, ועל-פי הנראה מהן יש להתאים את קצב ההתקרבות.

 • לאחר זיהוי משתמשי דרך אחרים יש להתחשב במיקומם ובמהירותם.
 • כשהנהג צריך לאמוד מרחק ומהירות, הסתכלות ישירה תאפשר לו הערכה מדויקת יותר.
 • בהסתכלות עקיפה, המחייבת שימוש במראות הרכב, נוצר מצב שהנהג מסתכל קדימה, אך צריך לנתח מצב המתרחש מאחור, כמו הערכת מיקומו ומהירותו של המשתמש האחר.
 • חשוב להדגיש, שרק שימוש מוגבר במראות יאפשר לנהג לקבוע את מיקומם ומהירותם של כלי-רכב הנראים במראות.

מצבים משתנים בדרך -סימנים מעידים

נהג מיומן ואחראי הוא נהג היודע להסתכל, לראות, להבין מצבים מתפתחים ולהגיב בזמן.

דוגמה
בצומת לא מתומרר מגיע רכב מצד שמאל. נהג המגיע מימינו מבקש לחצות את הצומת בחצייה ישרה. הרכב שמגיע משמאל מתקרב לצומת במהירות (סימן מעיד) ואינו מאט כדי לתת זכות קדימה. הנהג הבא מימין עוצר ומאפשר לרכב הבא משמאל להמשיך בנסיעה. להיות חכם ולא צודק.

חשוב לדעת
תגובה נכונה של הנהג מבוססת על זיהוי רמזים רלוונטיים בזמן, וקבלת החלטה נכונה על בסיס אירועים עתידיים או סכנות הצפויות מהתנהגותם של משתמשי דרך אחרים.


תקשורת - שפת סימנים אמתית

ברור לכול שתקשורת אמתית חייבת להיקלט, ובעיקר להיות מובנת על-ידי משתמשי הדרך האחרים. באין קליטה שכזאת, למעשה אין תקשורת. עם זאת, פעולות המוגדרות תקשורת חייבות להתבצע גם כשאין מי שיקלוט אותן. אולי נימצא בשטח המת? אולי לא ראינו? אבל עלינו להיות בטוחים שהודענו באמצעות הסימן על כוונותינו!


שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0074. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?

 • אסור במזג אוויר גשום, ומותר בכל זמן אחר.
 • אסור, אלא אם כן ההגבלה זניחה בלבד.
 • מותר, בנהיגה בשעות היום בלבד.
 • מותר, אם שדה הראייה המוגבל הוא מלפנים בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0800. מהו "שטח מת"?

 • השטח מסביב לרכב הנראה לנהג רק במראות.
 • שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
 • המרחק שחייב הנוהג ברכב לשמור מרכב אחר בנסיעה לאחור.
 • השטח מסביב לרכב שאינו סלול.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0733. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

 • להפנות את הראש לאחור, ללחוץ על דוושת הבלם להאטה ולהעיף מבט במראות לסיום.
 • ללחוץ בחזקה על דוושת הבלם, כדי ליידע את הנהג מאחור על התחלת האטה.
 • להסתכל במראות, להרפות מדוושת הדלק ולהשתמש בבלמים או בהילוכים.
 • לסמן לנהג מאחור בעזרת היד, להסתכל במראות כדי לראות את תגובתו ולהאט.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0901. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה כדאי להיצמד לרכב שלפנים.
 • לנסיעה בטוחה בתנאים אלה די לשמור רווח נאות מלפנים.
 • הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
 • נהג כרגיל. אין צורך בתשומת לב מיוחדת לבטיחות בנסיעה בתנאי עומס תנועה.
3901

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |