חשוב לדעת
לא יחנה נהג רכב במקום מוסדר לחנייה אלא בתחום השטח המסומן על-פני הדרך.
החנייה מותרת על-פני המדרכה בהתאם למסומן עליה לרכב פרטי דו-שימושי או מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק”ג.

מקומות מסומנים ומותרים לחנייה

 • כלי-רכב רשאים לחנות על שטחים מסומנים, על המדרכות, בניצב, ובזוויות שונות.
 • לעתים החנייה נעשית כשחזית הרכב לכיוון המדרכה ולעתים כשחזית הרכב לכיוון הכביש.
 • לסימוני החנייה יתרונות בולטים בכך שהם מאפשרים להחנות כלי-רכב רבים יותר בקטע דרך קטן יחסית.
 • כשהחנייה נעשית בנסיעה לאחור היא מסייעת לנהגים בגמר החנייה ובתחילת הנסיעה להשתלב בתנועה בנסיעה קדימה.
 • כשהחניות נעשות על המדרכה, נתיבי הכביש פנויים לזרימה גדולה יותר של כלי-רכב.


חניה בתחום הסימונים בלבד

ציון דרך
חובה להחנות אך ורק על-פי סימוני החנייה. חנייה בניצב למדרכה או באלכסון - הנהג יחנה תמיד בין הקווים המסומנים.


חניה על המדרכה על פי סימונים

אם אין סימון כזה על-פני הכביש, חובה על הנהג להחנות במקביל לשפת הכביש או לשפת המדרכה.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 627
חניה מותרת על המדרכה


השיקולים לחנייה במקביל למדרכה, בנסיעה לפנים או לאחור

 • חנייה בנסיעה לאחור מבצעים כש י אן אפשרות לחנות בנסיעה לפנים באופן שלא יסכן את כלי-הרכב החונים.
 • כשהמרחב לחנייה הוא קצר )מרווח קטן בין מכוניות( יש אפשרות לנסות לחנות על-ידי נסיעה לאחור.

ביצוע חנייה בטוחה

 • יצירת תקשורת עם משתמשי הדרך האחרים – מראות ומתן אות במרחק ובזמן המתאימים.
 • האטה וחיפוש אחר מקום מתאים מבחינת החוק, המרווח ושטח התמרון.
 • עצירה במקביל לרכב החונה (במרחק של פתיחת דלת בערך).
 • הכנה לתזוזה לאחור - שילוב להילוך אחורי תוך הפניית הראש מעבר לכתף ימין.
 • הפניה כמעט מרבית של ההגה לכיוון מקום החנייה. בחנייה בימין לסובב ימינה, בחנייה בשמאל לסובב שמאלה.
 • נסיעה אטית ביותר לכיוון המדרכה עד שמגיעים לזווית כניסה מתאימה (ככל שהרווח בין כלי-הרכב החונים קטן יותר - זווית הכניסה גדולה יותר).
 • בחנייה שמאלית הכיוונים הפוכים.
 • כשמגיעים לזווית הרצויה עוצרים, נוסעים לאחור תוך תנועה איטית, ומסובבים את ההגה בסיבובים מהירים לכיוון מרכז הכביש.
 • מתיישרים במקביל למדרכה ועוצרים. נוקטים את הפעולות המתבקשות מהחניית הרכב בתנאי הדרך השונים ומסיימים את החנייה.

ביצוע החנייה בשיפועי דרך

ברכב בעל תיבת הילוכים רגילה

 • החנייה במורד: ייעשה ויסות המהירות באמצעות דוושת הדלק והמצמד.
 • החנייה במעלה: יעשה ויסות המהירות באמצעות דוושת הבלם ומצמד לחוץ.

ברכב אוטומטי

 • החנייה במורד: ייעשה ויסות המהירות באמצעות דוושת הבלם.
 • החנייה במעלה: ייעשה ויסות המהירות באמצעות דוושת הדלק.

חנייה בניצב למדרכה בנסיעה לפנים, בימין או בשמאל

 • מאתרים מקום מותר ומתאים לביצוע החנייה.
 • יוצרים תקשורת ומאטים עד למהירות ההילוך הראשון.
 • בודקים שנית במראות כדי לוודא שאין תנועה עוקפת (גם מנגד, בכביש דו-סטרי צר).
 • מרחיבים את רדיוס הפנייה ונכנסים בין הקווים המסומנים.
 • עוצרים מול המדרכה תוך הקפדה שלא לפגוע בגורם כלשהו בעת ריחוף חלקו הקדמי של הרכב על המדרכה.
 • בעת היציאה מקפידים לנסוע לאחור לאט, כדי לא להיחשף במפתיע לתנועה הזורמת.

חנייה בניצב למדרכה בנסיעה לאחור בימין ובשמאל

 • מאתרים מקום מותר ומתאים לחנייה.
 • יוצרים תקשורת ועוצרים במקום ובמרחק שיאפשר הפניית הרכב לרדיוס הנדרש.
 • נוסעים לאחור תוך הפניית הגה מרבית עד שהוא ניצב למדרכה.
 • מקפידים לתת תשומת לב מיוחדת לאפקט המניפה שנוצר בעת הכניסה אל בין הקווים, כשהחלק הקדמי סוטה למרכז הכביש.
 • מיישרים את ההגה וממשיכים בנסיעה ישרה לאחור.
 • עוצרים במקום המיועד ומקפידים שלא לפגוע בגורם כלשהו בעת ריחוף חלקו האחורי של הרכב מעל המדרכה.
 • בעת היציאה מקפידים לנסוע לפנים לאט, כדי לא להיחשף במפתיע לתנועה הזורמת.

הערה
כאשר חונים בניצב למדרכה יש עדיפות לכניסה לחנייה בנסיעה לאחור, על-מנת לאפשר לרכב לצאת עם הפנים לכיוון התנועה, ליציאה בטוחה מהחנייה.


חנייה בזווית בכיוון התנועה בנסיעה לפנים בלבד

 • מאתרים מקום מותר ומתאים לביצוע החנייה.
 • יוצרים תקשורת ומאטים.
 • מפנים את ההגה ונכנסים באלכסון בין קווי הסימון.
 • עוצרים לפני אבן השפה של המדרכה ומקפידים שהגלגל הקדמי לא יפגע במדרכה.
 • בעת היציאה, בנסיעה לאחור, יש להקפיד הקפדה יתרה שלא לפגוע ולא להיפגע מהתנועה הזורמת מאחורינו.
 • המשך הנסיעה יהיה בהמשך לכיוון שממנו הגענו לפני ביצוע החנייה.

חנייה בזווית הפוכה לכיוון התנועה בנסיעה לאחור בלבד

 • מאתרים מקום מותר ומתאים לחנייה.
 • יוצרים תקשורת ומאטים.
 • עוברים מעט את מקום החנייה ועוצרים.
 • בודקים שאין תנועה עוקפת.
 • נכנסים בנסיעה אלכסונית לאחור, בקצב אטי מאוד, תוך הפניה קלה של ההגה.
 • יש לשים לב לאפקט המניפה בעת ההפניה של ההגה.
 • עוצרים לפני אבן השפה של המדרכה, תוך הקפדה שהגלגל האחורי לא יפגע במדרכה.
 • המשך הנסיעה יהיה בהמשך לכיוון שממנו הגענו לפני ביצוע החנייה.

חשוב לדעת
בעלייה על מדרכות גבוהות יש להתרחק מהמדרכה כדי ליצור זווית טיפוס נוחה לגלגל.

חנייה על המדרכה בנסיעה לפנים או לאחור

 • חשוב להדגיש, כי החנייה תתבצע רק אם הוצב תמרור וסומנו מקומות החנייה על-פני המדרכה ועל-פי הסימון.
 • על-פי הוראות התמרור, החנייה מותרת רק לרכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק”ג.
 • מאתרים מקום המותר על-פי חוק והמתאים לביצוע החנייה.
 • יוצרים תקשורת ומאטים עד למהירות ההילוך הראשון (בעלייה לפנים).
 • מפנים את ההגה ו”מטפסים” על המדרכה בקצב אטי, גלגל אחר גלגל.
 • יש להביא בחשבון את אפקט המניפה בעת “הטיפוס” על המדרכה.
 • בעלייה בנסיעה לפנים והן בעלייה בנסיעה לאחור יש להקפיד על בקרת המהירות, שכן עלולים לאבד שליטה.
 • יש להקפיד על מהירות נמוכה גם בעת הירידה מהמדרכה, כדי למנוע תאוצת יתר תוך כניסה לתנועה הזורמת.
 • חשוב להדגיש, שהעלייה על המדרכה והירידה ממנה מחייבות מהירות אטית ביותר, כדי למנוע פגיעה במכלולי הרכב.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0012. הגדר "חנייה":

 • עצירת רכב לפרק זמן מוגדר, לשם פריקת מטען שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לצורך טעינת מטען בלבד שלא ברציפות.
 • העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
 • עצירת הרכב למשך יותר מ-30 שניות.
3012

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0951. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
 • עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
 • עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

1766. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

 • 20 מטרים ממנו.
 • 15 מטרים ממנו.
 • 12 מטרים ממנו.
 • 24 מטרים ממנו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0200. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?

 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0205. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?

 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
3205

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |