הוראות החוק המגדירות את השוני בין חנייה לבין עצירה

ההבדל בין חנייה לעצירה:

 • כל זמן שרכב עומד מוריד נוסעים או פורק מטען, מצב זה ייחשב לעצירה.
 • כל זמן שרכב עומד ואינו מוריד נוסעים או פורק מטען, מצב זה ייחשב לחנייה גם אם נוסעים יושבים בתוך הרכב.

לתיאור התמרור יש להקליק על התמונה

תמרור 432
אוסר חניה

תמרור 433
אוסר עצירה וחניה

תמרור 434
ביטול איסור חניה ועצירה

תמרור 818
אוסר עצירה וחניה - אבני השפה צבועות אדום לבן

מי שנוהג ברכב בדרך שאינה עירונית

 • לא יעצור את רכבו בתחומי הדרך
 • לא יעמיד את רכבו בתחומי הדרך
 • לא יחנה ולא ישאיר את הרכב עומד על הכביש או על שולי הדרך
 • איסור חל גם כשהרכב נמצא בהשגחה

מי שנוהג ברכב בדרך שאינה עירונית רשאי לעצור כדי לבצע פעולות כגון

 • העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך
 • פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה
 • ביצוע עבודות ציבוריות
 • רכב צה”ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי

בדרך מהירה

 • אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב
 • אסורה העמדה או החניה של רכב בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך, אלא אם סומן אחרת

רכב מקולקל

הוראות אלה לא יחולו על עצירתו או העמדתו של רכב שהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד על-פני הדרך באופן זמני. במקרה של תקלה ברכב יש להסיעו לשולי הדרך ולהרחיקו מהדרך בהקדם האפשרי.

הוראות החוק על סימון רכב עומד בדרך

רכב שהיה הכרח לעצור אותו ולהשאירו עומד על-פני הדרך, יציב נוהג הרכב משולש אזהרה שייראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.

אם היה הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאינה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בדרך בזמן תאורה - רשאי הנוהג בו להשתמש במכשיר להפעלת כל מחווני הכיוון.

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור
לא יעצור נהג רכב, לא יעמידו, לא יחנהו ולא ישאירו עומד באופן:

 1. שיש בו כדי להפריע לתנועה או לעכב אותה
 2. שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך

סימון רכב עומד בדרך
סימון רכב עומד בדרך


חנייה, עצירה ועמידה בסמוך לשפת הכביש

 • נהג העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר מותר לעצור, להעמיד או להחנות - יעמידו בקו מקביל לשפת הכביש, בין שיש בו אבני שפה ובין שלא, כשהגלגלים הקרובים לאבני השפה או לשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מ 40- ס”מ.
 • או אם יש בכביש זה חנייה זוויתית שסומנה בו לצורך זה על הדרך.

זיהוי הכביש לצורך ביצוע חניות ועצירות בדרך

 • כל כביש שלא צוין ככביש חד-סטרי הוא כביש דו-סטרי ללא קשר לרוחבו ולמספר הנתיבים בו.
 • כביש חד-סטרי מזהים על-פי תמרור או שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה.
 • לצורך ביצוע חנייה יש לזהות את סוג הכביש טרם התחלת ביצוע החנייה.

עצירה וחנייה בימין ובשמאל הדרך

 • בודקים איסורים והגבלות.
 • מביטים לכל הכיוונים על-מנת ליצור קשר עם משתמשי הדרך האחרים.
 • מאטים, על כל המשתמע מכך.
 • מתקרבים ועוצרים סמוך למדרכה או לשפת הכביש, במרחק שלא יעלה על 40 ס”מ.
 • בעצירה לשם הורדה או העלאה של נוסעים נוקטים את אמצעי הבטיחות המתבקשים.
 • בעצירה לשם חנייה נוקטים את אמצעי הבטיחות שהוזכרו במשימה שעסקה בהדממת המנוע ובאבטחת הרכב בתנאי הדרך השונים.
 • כשעוצרים בצד שמאל של הכביש או ליד המדרכה השמאלית, סדר הפעולות זהה.

שאלות לדוגמה ממבחן הנהיגה העיוני של רשות הרישוי


0198. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

 • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
 • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
 • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
 • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

1398. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?

 • כן, אבל רק בצד הדרך ולצורך רענון הנהג.
 • לא. אסור לעצור רכב בדרך מהירה, למעט עצירה בשול הדרך כשהרכב התקלקל ואי אפשר להמשיך בנסיעה.
 • כן, אבל רק לשם העלאת נוסעים.
 • כן, אבל רק לשם הורדת נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0722. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:

 • הנהג חייב ללבוש אפוד ביציאתו מן הרכב רק אם יש כלי רכב אחרים בדרך.
 • היוצא ראשון מהרכב חייב ללבוש אפוד זוהר תקני ביציאתו מן הרכב.
 • חובת לבישת אפוד מוטלת על הנהג בלבד, ולא על אדם אחר היוצא מן הרכב.
 • אין חובה כלשהי. חובת לבישת אפוד מוטלת בדרך עירונית בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1437. איזה סוג רכב אין להעמיד או להשאיר עומד בדרך?

 • נתמך שנותק מתומך או גרור שנותק מגורר.
 • רכב עבודה.
 • רכב שאינו מצויד במערכת תאורה.
 • רכב חילוץ וגרירה.

| «C» |